Karmická medicína 11 – Adrenalin snižuje šanci pro zdravou dlouhověkost

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Módní trendy

Slovo adrenalin se stalo módním pojmem. Po jeho zadání nám internetový vyhledávač nabídne nespočet různých volnočasových sportovních aktivit, které nám umožní užít si co nejvíce adrenalinové zábavy. Veřejností je podpora tvorby adrenalinu vnímána jako cosi potřebného pro náš spokojený život.

V souvislosti s tím se například dočtete, že aktivity spojené s uvolňováním adrenalinu do krve pozitivně ovlivňují lidskou psychiku. Podle sexuologů prý také adrenalin zvyšuje chuť na sex. Z krátkodobého hlediska to může být pravda – a skoro každého dnes zajímá jen krátkodobý užitek. Pokud se ale začneme zamýšlet nad tím, co se v takto „opečovávaném“ lidském těle bude dít v dlouhodobé perspektivě, můžeme snadno dojít k výsledkům, které nemají nic společného s přirozenou lidskou touhou po dožití co nejvyššího věku v co nejlepší zdravotní kondici.

Jak spolu souvisí adrenalin a snížená šance na zdravou dlouhověkost?

Adrenalin je hormon, který je vytvářen v dřeni nadledvinek. Jeho vyplavení je vyvoláno aktivací sympatického nervového systému. Účinkem adrenalinu dochází ke zvýšení tepové frekvence srdce, zvýšení krevního tlaku, zvýšení krevního průtoku skrze svaly a naopak dochází ke snížení krevního průtoku v mnoha jiných oblastech těla. Toto snížené prokrvení má za následek jednak zhoršení výživy příslušných tkání a jednak zhoršené odstraňování metabolického odpadu vznikajícího činností buněk. Rozhodně nic, co by prospívalo ke zdravé dlouhověkosti.

Vyplavení adrenalinu je totiž součástí tzv. “fight or flight” reakce. Česky přeloženo = přípravy na boj nebo útěk. Jedná se o reakci na jakýkoliv subjektivní pocit strachu z ohrožení anebo často i jen na pouhou zvýšenou fyzickou aktivitu – včetně sportování, které se dnes bohužel vnímá jako nezbytná podmínka pro udržení dobré zdravotní kondice.

Původním přírodním smyslem aktivace těla adrenalinem byla zvýšená možnost přežití. Tělo se jeho prostřednictvím snažilo podniknout rázné kroky na svou ochranu. Jinak řečeno, adrenalin je hormon tvora, který zápasí o holý život TADY a TEĎ, bez ohledu na to, jaké následky to pro jeho zdraví bude mít do budoucna. Jenže v současné době zpravidla nejde o skutečný zápas o život.  Po rozčilení a následném vyplavení adrenalinu se neběžíme schovat, ani nezačínáme pěstní souboj se šéfem. Takové zbytečné vyplavování adrenalinu spíše vede k poruchám rovnováhy organismu, než k záchraně holého života.

Adrenalin a spolu s ním aktivovaný sympatický systém sice umožní maximální mobilizaci veškerých rezerv, ovšem za cenu velkého následného vyčerpání. Mimo jiné se jejich vlivem zastavuje i trávení a snižuje se aktivita imunitního systému, aktivují se různé katabolické (rozkladné) metabolické pochody. To nakonec vede vyčerpání a k selhávání tkání a orgánů. (upravená citace z www.kpo.cz/fyziologie/fyziologie05-3.htm)

Kdy tělo aktivuje své regenerační pochody

Zdravá dlouhověkost je naopak závislá na co nejlépe fungujících regeneračních a detoxikačních činnostech lidského těla. A ty jsou naopak aktivovány parasympatikotonní vegetativní soustavou, která je v podstatě ve funkční opozicí proti výše uvedené soustavě sympatikotonní. Parasympatický systém je anabolický (buduje), aktivuje trávení, imunitní systém a vylučovací orgány. Parasympatický systém tedy vyživuje, udržuje a obnovuje náš život. Aktivuje se, pokud je v klidu naše tělo i naše psychika.

Lidé, kterým dominuje sympatikus, žijí v minulosti nebo v budoucnosti, s pocity viny, obavami a úzkostmi. Lidé s dominantním parasympatikem žijí v přítomnosti, a jsou více spokojení. Stres z únavy, špatná strava, toxické kovy a chemikálie, nevyřešené emocionální problémy nebo další příčiny uvádějí tělo do sympatické reakce. Jakmile k tomu dojde, začne tento vzorec sebe sama posilovat. Člověk pocítí nemoc a začne obviňovat sám sebe nebo jiné lidi, což bude organismus dále stresovat. Základem pro léčbu je přerušit tento vzorec a stát se parasympatickým. Vedle toho je třeba zredukovat fyzický, chemický i emocionální stres. Dále mohou být prospěšné meditace, teplé koupele, hudba a mnoho dalších relaxačních terapií. (citace z www.metabolicketypy.com/vlasy_2.htm)

Meditace ve světle současné vědy

Meditační techniky mají tisíciletou tradici a dnes je jejich užitečnost pro lidské zdraví tělesné i duševní stále častěji potvrzována i seriozním vědeckým výzkumem. Stále se na internetu objevují výsledky nových studií, zjišťující pozitivní vliv meditačních technik na nejčastější zdravotní problémy civilizované společnosti, například:

  • pozitivní vliv meditace na snížení hladiny cholesterolu,
  • pozitivní vliv meditace na léčbu deprese,
  • pozitivní vliv meditace na snížení rizika úmrtní na náhlé cévní příhody,
  • pozitivní vliv meditace na snížení výskytu některých typů rakoviny,
  • pozitivní vliv meditace na zvýšení obranyschopnosti proti chřipce (viz Chřipka – Vaše mysl je nejlepším preventivním lékem).

Tohle mne nikdy nepřestane bavit – že současný vědecký výzkum mimo jiné postupně potvrzuje mnohé z toho, co zná léčitelská zkušenost lidstva minimálně již od té doby, co bylo vynalezeno písmo. Ovšem co si s těmito vědeckými důkazy počnou farmakologické koncerny? Zatím to řeší tak, že si zaplatí jiný „nezávislý“ výzkum, který se snaží tvrdit, že přírodní postupy nefungují = na internetu lze například objevit i popírání účinku antioxidačně působících přírodních látek.

Kdo opravdu seriozně dbá o své zdraví, má dnes díky internetu stále lepší informace o tom, jak lépe pečovat o své zdraví. Bohužel i s tou námitkou, že někdy lze ke stejné problematice najít i zcela protichůdné rady. A tak nepřestává platit, že ten, kdo má dar INTUICE (což lze například formulovat jako schopnost vnímat užitečné informace, které průměrnému člověku unikají), je schopen se ve světě mnohem lépe orientovat.

Shrnutí:

Adrenalinová aktivace organismu zdravý život uprostřed civilizované společnosti spíše zkracuje, pro skutečnou aktivní regeneraci organismu je daleko užitečnější navodit co největší duševní klid.