Jste ranní ptáče nebo noční pták?

cm spici par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

To, zda někomu vyhovuje více vstát brzy ráno a nemá s tím problém, nebo naopak, raději si po ránu přispí a pak je výkonnější ve druhé polovině dne – mluvíme o takzvaném chronotypu, což je preference aktivity během dne. U každého z nás je různá a každý inklinuje více či méně k jednomu typu, i když jsme většinou někde uprostřed.

Podle výzkumů, většina teenagerů inklinuje k tomu být převážně noční chronotyp, což je způsobeno rozložením hormonů (melatonin aj.), které v tomto vývojovém období vykazují odlišnou aktivitu než např. v dospělosti. Jako dospělí, jsou lidé často tlačení prací, dojížděním do práce, rodičovstvím apod., přizpůsobit se rannímu chronotypu. Pro většinu lidí to nebývá problém, avšak když je někdo „noční pták“ čili s nočním chronotypem, vstát ráno do práce na osmou, se pak může stát neuvěřitelnou torturou. K rozluštění a pochopení cyrkadiálních cyklů, čili rytmů spánku a bdění, přišlo zhruba před čtyřiceti lety, kdy se zjistilo, že chronotyp je získaný zčásti geneticky a zčásti prostředím. U lidí je tento cyklus zhruba 24 hodin. Lidé s ranním chronotypem čili tzv. „ranní práci“ jej mají posunutý na zhruba 23,5 hodin a lidé s nočním chronotypem jsou nastaveni na den, který by musel mít 24,5 hodin. Takovýto posun v cirkadiálních rytmech pak způsobuje u lidí nepřizpůsobení se běžným časovým nastavením, jinými slovy, jejich vnitřní hodiny pracují jinak.

Klíčovou roli v cirkadiálních rytmech v lidském organismu sehrává světlo, které je soustřeďováno v maličkých shlucích neuronů za optickým nervem, které se nazývá suprachiasmatické jádro. Toto jádro dostává světelné signály z rohovky a posílá je do epifýzy, která reguluje hormon melatonin, který u lidí reguluje spánek. Tma, respektive nedostatek světla pak způsobuje nárůst melatoninu, zatímco světlo jej potlačuje. Přírodní světlo je v tomto nejlepším prostředkem, avšak i umělé osvětlení večer rovněž způsobuje snížené vylučování melatoninu a zpomaluje cirkadiální rytmy. Pozor však na prudké osvětlení v koupelně. To může způsobit, že když se půjdete večer před spaním osprchovat, pak takovéto silné osvětlení má za následek zvýšené vylučování melatoninu, a tím i potíže se zaspáváním, protože se vyplavila dávka melatoninu do organismu, který si pak myslí, že je den.

Důležitá je taky spánková hygiena, která zahrnuje vyloučení kávy po šesté hodině večer, zřeknutí se pití alkoholu vůbec, jenž narušuje spánek jako takový; rovněž některé elektronické zařízení v místnosti, určené na spaní, můžou působit rušivě. Takováto místnost by měla být ne příliš vyhřátá, tichá, tmavá a bez nevyhnutných elektronických zařízení.