Jóga – způsob očišťování a otevírání těla

cm pozice vitalinea

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co je to Jóga? Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známá po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filosofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitý způsob života. Všechny tyto významy mají své opodstatnění.

Jóga – relaxace

Čas, v němž žijeme, není lehký. Podle hinduistické filosofie je to nejobtížnější a nejtemnější vesmírné období a nazývá se kalijuga. Bytosti se dostaly na nejnižší úroveň, na světě je mnoho utrpení, bolesti, lží, vražd, násilí, nemocí, katastrof a válek. Naše duše se cítí jakoby vhozena do jednoho pytle s hady, škorpióny a jedovatým hmyzem. Současná situace lidstva je plná negativních vztahů, lidé si navzájem nevěří, nevěří ani sami sobě, ztrácejí svou cestu. Co jiného nám může pomoci, než upřímná touha pochopit smysl života a poznat sám sebe?

Žijeme a stále zapomínáme, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Naše existence je neustálým bojem kdo s koho; zvítězí životní okolnosti nad námi, nebo svůj život zvládneme? Jak často nás položí na lopatky zármutek, zklamání, zoufalství. Ohýbáme hřbet z nejistoty a strachu, kolikrát zapřeme sami sebe, abychom si zachovali přízeň druhých. Nikdo nechce prohrát a přitom podvědomě tušíme, kolik překážek, úskoků a bitev nás ještě čeká. Říká se: kde je vůle, je i cesta. Ať vědomě nebo nevědomě hledáme cestu ke štěstí, k naplnění a dokonalosti. Štěstí hledáme všude, myslíme si, že nám je dají druzí. Vidíme je v úspěchu, postavení, bohatství. A přece, nikdo nám je nedá a ani nemůže dát. Štěstí je v nás a cesta za ním končí v našem srdci.

Jóga je velmi široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli: naučit se naslouchat svému srdci a poznat své Já. Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím.

Účinky jógy

Blahodárné účinky jógy na lidský organizmus:

 • celkově ozdravuje tělo i mysl
 • vyrovnává a udržuje tělesnou váhu
 • formuje postavu, posiluje svaly, udržuje vitalitu
 • zlepšuje a reguluje činnost vnitřních orgánů
 • překonává negativní emoce a vlastnosti
 • prodlužuje život a zpomaluje stárnutí
 • hluboce uvolňuje a osvobozuje mysl
 • zlepšuje koncentraci a obohacuje lidské vědomí
 • přináší zážitky vrcholného štěstí a spokojenosti

Cílem jógy je hledat a rozvíjet ty přirozené a příjemné pocity. Pokud si však chceme vychutnat cvičení delší, či i v náročnějších pozicích, nemusíme se bát toho, že se přetáhneme. Platí to ale, pokud budeme stále pozorně sledovat, že v každém okamžiku cvičíme pro radost, nikoli pro dosažení efektní pozice.

8 stupňů jógy

Indický jogín Pataňdžali stanovil před několika tisící lety 8 stupňů jógy:

 • Všeobecné etické principy – jama
 • Pravidla morálky jedince – nijama
 • Cvičení jogových pozic – ásán
 • Jógové dechové techniky – pránajáma
 • Ovládnutí smyslů – pratjáhára
 • Koncentrace mysli – dhárana
 • Meditace – dhjána
 • Splynutí s Universem – samadhi

Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů. Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.

Různé formy jógy

Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:

 • Hathajóga – jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan – různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
 • Bhaktijóga – jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,…) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
 • Džňánajóga – jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.
 • Rádžajóga – královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
 • Karmajóga – jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
 • Kundaliníjóga – jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
 • Gurujóga – Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra – Gurua.
 • Iyengar jóga – Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
 • Nana a mantra jóga – Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
 • Aštangajóga – Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu – jako v tanci.

Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.

Celková nabídka přípravků na relaxaci.