Jóga jako lék – 4. díl (O mylných pojetích jógy a jógové terapie)

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

JÓGA NENÍ POUZE PRO PRUŽNÉ A ZDATNÉ JEDINCE

Je velmi mnoho lidí, kteří se vyhýbají józe kvůli svému přesvědčení, že jóga je určena pouze pro ty, kdo jsou schopni se ohýbat jako gumový panák. Považují ji za umění, které mohou zvládnout pouze mladí, silní a atletičtí jedinci – a pokud se porozhlédnete po titulních stránkách jógových časopisů nebo po propagačních snímcích některých náročnějších kurzů jógy, snadno můžete nabýt podobného dojmu.

Docela zajímavé je i to, že i když máte pocit, že byste asi jógu nezvládli, přesto by mohla pro vás být mimořádně prospěšná. Mezi jógovými terapeuty bývá dobře známo, že i lidé bez jakýchkoliv zkušeností s jógou často zaznamenávají rychlejší pokrok v řešení svých zdravotních problémů, než ti, kteří mají s jógou už letité zkušenosti. Je to skutečně tak: k lidem, kteří mívají největší prospěch z jógy, patří i ti, kterým se zdá obtížná. Mohou si o ni třeba i myslet, že ji nezvládají a že ani nedokáží ztišit svoji mysl.

JÓGA NENÍ POUZE PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ DOBRÉ ZDRAVÍ

Když jsem dělal svůj průzkum jógové terapie v Indii, navštívil jsem centra, kde se léčili lidé se všemi možnými druhy tělesných nebo psychických problémů. Byli tam staří, neohební, dlouhodobí chroničtí pacienti, lidé trpící bolestí, depresí nebo lidé upoutaní na lůžko. Jóga tam je úspěšně využívána u schizofreniků, u dětí s Downovým syndromem, s obrnou nebo autismem. Ti, kteří nemohou vstát z lůžka nebo kolečkového křesla, mohou provádět jógu upravenou s ohledem na jejich potřeby a schopnosti. Často se jednalo i o dospívající mládež a já jsem přesvědčen, že pokud si člověk oblíbí cvičení jógy, vytvoří si šanci jít v józe dál a cítit se při ní dobře.

Jóga dokázala pomoci dokonce i pacientům s rakovinou nebo s tak závažnou chorobou srdce, že jim byla doporučována okamžitá operace. V téměř všech případech jógoví terapeuti doporučují svým klientům, aby pokračovali i se svou konvenční lékařskou péčí. Avšak mnoho takových nemocných poznává, že už po krátké době jim stačí i méně intenzivní péče chemické medicíny: dávky léků mohou být snižovány a některé doplňkové léky lze zcela vypustit, operaci lze odložit a případně úplně zrušit. V Indii jsem měl příležitost hovořit i s takovými pacienty, u kterých vymizely během pravidelného praktikování jógy příznaky revmatoidní artritidy nebo diabetu 2. typu. To ale pochopitelně nebývá zkušenost všech pacientů – pouze to dokazuje, co všechno je možné.

JÓGA NENÍ NĚJAKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Jóga není náboženstvím. I když pochází z dávné Indie, není formou hinduismu. Skutečnost je taková, že jógu úspěšně praktikují křesťané, buddhisté, židé, muslimové, ateisti i lidé blížící se agnosticismu. Jóga určitě má i svou duchovní stránku, ale člověk se v jejím rámci nemusí přiklánět k žádnému konkrétnímu názoru, aby měl z jógy prospěch. Možná by bylo mnohem vhodnější nahlížet na jógu jako na něco podobného např. spolku anonymních alkoholiků (AA). Podobně jako AA má i jóga svou duchovní dimenzi, na kterou se může její praktikující zaměřit nebo ji naopak naprosto ignorovat. Závisí to pouze na tom, co právě každý pokládá za nejužitečnější. Podobně jako AA je i jóga spojitelná s kterýmkoliv náboženstvím nebo také se žádným – všechno závisí na preferencích jednotlivce.

Podobně jako AA i jóga umožňuje přístup „vezmi si, co můžeš a zbytek ignoruj“. Meditace, kterou mnoho lidí shledává jako velmi účinnou pro řešení mnoha různých problémů, má svůj původ v józe a stále zůstává její integrální součástí. (I navzdory tomu, že meditace bývá často považována za praktiku buddhistů, Buddha sám byl vlastně jogínem.) Avšak pokud se vám zdá být meditace příliš exotická, nechte ji být. Pokud vám zpívání mantry óm připadá podivným, zpívejte si něco jiného – třeba modlitbu k Alláhovi nebo k Ježíši nebo za svět v míru. Nebo také nezpívejte vůbec. Navštívil jsem snad na tisíc různých kurzů jógy a ani jednou jsem nezaznamenal, že by v nich učitel napomínal studenta, který se nezapojuje do zpívání mantry. Zjistil jsem, že i ti, kteří se ani v nejmenším nezajímají o spiritualitu nebo prožili traumatické chvíle spojené s náboženstvím, nemívají žádné problémy s tím, jak probíhá většina jógových kurzů nebo terapeutické lekce. To je jedna z krásných stránek jógy. Může nabízet množství praktik a mnoho způsobů modifikací, takže mohou být naplněna očekávání prakticky kohokoliv, kdo se jí chce věnovat.