Jóga jako lék – 2. díl (Jak jsem si dal závazek)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Během několika posledních let jsem se pustil mimo prohlubování svého praktikování jógy i do zkoumání, jak používat jógu u lidí, které trápí množství zdravotních potíží. Můj zájem původně vyvolaly příběhy lidí, kteří mi popisovali, jak jim jóga pomohla se vyrovnávat s depresemi nebo bolestmi zad, či těžkostmi vyvolanými menopauzou.

Celý ten proces studia jógové terapie však nebyl snadný. Pro začátečníky tu neexistuje možnost, jak získat takové vědomosti; svět kolem jógy je neuvěřitelně neuspořádaný. Jsou v něm tucty vzájemně si konkurujících tradicí a mnohé z nich nejeví ani zájem sdílet svá poznání s kýmkoliv z vnějšího světa. A věci se ještě více komplikují tím, že mnohé z toho, co jsem se doslechl od učitelů jógy nebo dočetl v odborných časopisech, otevřeně odporuje modernímu chápání anatomie a fyziologie, nebo to má základ v metafyzice a může to být zavádějící nebo prakticky nepochopitelné. A navíc, mnoho učitelů jógy má mnoho co nabídnout, ale zdráhají se nabízet léčivý potenciál jógy – hlavně v psané podobě – zatímco jiní, kteří podle mého přesvědčení mají daleko méně pravdy, okázale prohlašují, že jejich jóga může vyléčit jakoukoliv nemoc.

Nenechal jsem se ale zastrašit, četl knížky, navštěvoval kurzy, workshopy a konference, procházel vědecké publikace a vytipoval si některé přední světové učitele jógy a jógové terapeuty, abych poznal, čím se zabývají a co pokládají za nejvíce užitečné. S mnoha těmito učiteli se seznámíte i v této knize. Také jsem spolupracoval se svou učitelkou Patricií Walden a používal jógu k léčbě lidí s nemocemi, jako jsou deprese, rakovina prsu nebo Parkinsonova choroba. Přestože jsme u toho neprováděli pečlivé vědecké studie, můj silný dojem založený na mnohaletých klinických zkušenostech nasvědčuje, že tito studenti z toho měli velký přínos.

Patricia vyučuje styl jógy známý jako metoda dle Iyengara – pojmenovaná podle věkovitého mistra B. K. S. Iyengara. Je to styl, který jsme používali i při naší terapii. V rámci mého zaměření – jako pisatel a učenec zajímající se o tuto oblast, jsem chodil na workshopy, sjednával si privátní terapeutická sezení a učil se od učitelů z tuctů rozdílných stylů. Jedna z nejpřekvapivějších věcí, které jsem objevil, byla ta, že každý systém léčebné jógy, o které jsem se zajímal, pomáhal lidem k uzdravení.

S přihlédnutím na množství kvalitních voleb terapeutické jógy zaujímám v této knize pragmatický přístup. Představují se zde učitelé jógy z mnoha různých tradic a používají široký rozsah přístupů a nástrojů. Každý z těchto jógových terapeutů má za sebou desetileté zkušenosti s podobným problémem. V této knížce nejsou představovány všechny styly jógy. Přístupů a učitelů je mnohem více, než by bylo možno zkoumat nebo zahrnout. Něco bylo vynecháno úmyslně, protože nevěřím, že všechny styly jógy – obzvláště ty fyzicky náročnější – by byly vhodné pro lidi s vážnou chorobou. (To však nemá být kritika těchto stylů s ohledem na lidi, kteří jsou v kondici a zdraví. Některé náročné styly jsou u lidí oblíbené a mají své místo.)

Protože je tato kniha zaměřena na západní čtenáře a já jsem lékař, používám odborné výrazy a vědecký náhled tak často, jak je to jen možné. Vím, že to je ten nejlepší způsob, jak ukázat lékařům a dalším profesionálům zdravotní péče, že jóga jako lék může prospívat jejich pacientům – včetně těch, kterým nezabírá konvenční léčba a mohou proto patřit mezi nejvíce zklamané pacienty, které je potřeba léčit.

Většina běžných lékařů nemá téměř žádné povědomí o potenciálu léčebných aplikací jógy. Ale to není možné brát jako jejich selhání. Nepamatuji se, že bych slyšel jediné slovo o józe při studiích na vysoké škole, během tříletého postgraduálního výcviku v interní medicíně nebo na tuctech seminářů nebo konferencí, kterých jsem se zúčastňoval v průběhu více než 10 let své praxe v ordinaci. Když se na to ohlížím zpět, rozesmutnuje mě pomyšlení na všechny ty pacienty, se kterými jsem se setkal, než jsem objevil jógu, která by jim mohla být prospěšná – mnoho z nich nenašlo žádnou úlevu v žádné dostupné léčbě.

I když existuje více než sto vědeckých studií, které dokládají, že jóga je účinnou léčbou na mnoho zdravotních problémů, počínaje srdečními chorobami a konče syndromem karpálního tunelu, většina těchto prací je běžnému lékaři neznámá. Jen málo z těchto studií bylo prováděno na Západě a přitáhlo zde pozornost médií – naprostá většina vědeckého zkoumání jógy probíhá v Indii. Tento Indický výzkum je v naší zemi nedostupný nebo je těžko přístupný, což je částečnou příčinou, proč většina našich lékařů a jogínů o něm neslyšela. Abych se dozvěděl více, strávil jsem v roce 2002 více než 2 měsíce cestováním po různých klinikách s jógovou terapií a po vědeckých institucích v Indii. O některá svá zjištění z tohoto pobytu bych se rád s vámi podělil v této knize. Od té doby jsem se do Indie už dvakrát vrátil, abych pokračoval ve svém průzkumu a soustředil se hlavně na spojitosti mezi léčebnou jógou a dávným systémem Indické medicíny – ájurvédou, kterou se budu zabývat rovněž.

Avšak k pochopení jógy nestačí přehled o výzkumu nebo návštěvy klinik či míst, kde působí ti nejlepší učitelé. Pro opravdové pochopení toho, co dokáže jóga, ji potřebujete prožít sami na sobě. To je důvodem, proč vám zdůrazňuji, že je potřeba učinit závazek – podobný tomu, který jsem já přijal před deseti lety. Byla to moje vlastní zkušenost, která mě přiměla uvěřit józe; nebyl v tom žádný předsudek. Moje zkušenost mi říká, že jóga účinkuje – to je samozřejmě něco navíc k vědeckým důkazům a k tomu, co jsem přímo pozoroval a slyšel od jiných.

Navrhuji odložit pochybnosti na dobu dostatečnou k tomu, abyste si sami vyzkoušeli pár lekcí jógy a nechali na vaší zkušenosti, aby vám ukázala, zda stojí za to pokračovat dále. Když dojdete k názoru, že jóga vám nic nepřináší, neztratíte tím téměř nic. Avšak když vám vaše zkušenost otevře oči jako mně, budete před sebou mít celý nový svět.

Jóga je něco, co se naučíte pouze tak, že ji budete praktikovat. Já sám se jí věnuji už asi 12 let, ale jsou lidé, kteří jí věnovali o desítky let více a kteří mě daleko předčí ve znalostech o ní. Nicméně věřím tomu, že jako lékař a stejně tak i student jógy mohu nabídnout prospěch lidem, kteří doufají v uzdravení, lidem, kteří uzdravují jiné a každému dalšímu, kdo se zajímá o zdravotní prospěšnost jógy – na rozdíl od západní medicíny může jóga pomáhat zdravým a stejně tak i nemocným, aby se cítili lépe.

Jestliže v našem moderním světě věda nejvíce přispívá k vědění, pak je jóga klenotem starého světa. Věřím tomu, že oba tyto způsoby vědění – které se zdají být tak rozdílné a dokonce někdy i protikladné – mohou být uvedeny v soulad, prohloubit naše chápání více, než kdyby byly oddělené. Kombinováním náhledů těchto dvou skvělých systémů může přinést zvýšení pravděpodobnosti lepšího zdraví, omezení nepříjemných příznaků a úlevu od utrpení.

Jóga sice není všelékem, ale je to skutečně mocná medicína pro tělo, mysl a duši. A nade vše je to cesta. Čím déle se jí budete držet a čím více vložíte své srdce do cestování, tím dále vás může dovést.