Jóga a technika velmi zpomaleného pohybu

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jóga má velké množství technik a my do mimořádného bohatství této prastaré vědy teprve začínáme nahlížet. Technika velmi zpomaleného pohybu je velmi jednoduchá, málo známá, ale mimořádně účinná, a proto vám navrhuji hned teď jeden pokus.

Otáčení hlavou – Technika velmi zpomaleného pohybu

Posaďte se na židli, pěkně napřimte páteř a potom uveďte hlavu do rovnovážné polohy na vrcholu páteře. Když jsou všechny svaly šíje a krku uvolněné, hlava jako by nic nevážila. otočte zkusmo hlavou vpravo, aby se brada dostala co nejdál k pravému rameni, jako byste ji chtěli umístit nad rameno. Až pohyb dokončíte, všimněte si, kam až jste se dostali.

A nyní budete provádět stejný pohyb velmi zpomaleně se zavřenýma očima. Otáčejte hlavou co nejpomaleji vpravo. Pohyb musí být téměř tak pomalý jako stín pomyslné ručičky slunečních hodin. Musí být plynulý a co nejpomalejší. Jinými slovy, může to trvat třeba např. celou minutu, možná i víc, než dostanete bradu nad pravé rameno. Když pohyb dokončíte, vraťte bradu do výchozí polohy, ale bez zastavení, protože budete pokračovat v pohybu k levému rameni. Až se dostanete do konečné polohy, otáčejte hlavu (stále velmi pomalu) obličejem dopředu. Celkově může tento pohyb hlavy sem a tam zabrat až čtyři, pět minut! Zapomněli jsme jeden detail: když dokončíte pohyb, je třeba znovu otevřít oči a podívat se, kam až se hlava na své dráze dostala. Je téměř jisté, že se vám podařilo pokročit zřetelně a bez úsilí dál než pohybem běžným, který jste prováděli předtím.

Jak technika velmi zpomaleného pohybu funguje?

Při velmi zpomaleném provádění tohoto otáčivého pohybu zpočátku vidíme, že řídíme pohyb vůlí, že přikazujeme svému svalstvu vést pohyb vpravo co nejpomaleji. Po určité době, která je u jednotlivých adeptů různá, má člověk zvláštní pocit, že hlava se otáčí úplně sama, nevyhnutelně, aniž vy bylo třeba cokoliv dělat, leda snad pozorovat, jak pohyb pokračuje. Po celou dobu se pokračuje v klidném dýchání a pozorností upoutanou na pohyb hlavy a krku. Ostatně není vůbec obtížné, soustředit se na toto cvičení: pohyb pohlcuje veškerou pozornost. A právě o to jde!

Pomalý pohyb a asány

Stupeň relaxace, kterého lze touto technikou dosáhnout ve svalstvu, je pozoruhodný. Využijeme ho například při provádění asán. V některých ášramech se asány provádějí strašně pomalu. Používat na Západě techniku velmi zpomaleného pohybu při zaujímání asán by trvalo dvě až tři minuty i bez dynamické fáze, která se opakuje třikrát. Něco takového nelze provádět, není na to dostatek času. Jak tedy použít toto cvičení? Budeme cvičit tak, jak jsme zvyklí, nebo spíše jak si zvykneme, až budeme dodržovat všechny uvedené pokyny, a stále víc zpomalovat pohyb před dosažením konečné polohy. Jisté je, že musíme dospět k nehybnosti, ale této nehybnosti bude dosaženo velice poznenáhlu. Během poslední fáze velmi zpomaleného pohybu se vaše svaly maximálně uvolní a s překvapením shledáte, jak snadno jste překročili (málo, ale každý den přece jen o něco víc) svůj limit pohybu z předchozího dne. Dovolte i svému dechu, aby se zpomalil, ale docela přirozeně a velmi postupně. Nesnažte se o to silou!

Tak a nyní již můžete objevovat přednosti a výhody velmi zpomaleného pohybu!

Pozdrav slunci – jednoduché cvičení pro každého

1. Pozdrav slunci ve stoje
Je vhodný pro méně postižené cvičence, kteří nemají velké závratě a potíže s rovnováhou. Kontrastní pohyby hlavy a střídající se polohy těla (ze stoje do lehu a opačně) vyžadují stabilnější zdravotní stav a větší fyzickou zdatnost.
https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xpozdrav_slunci.JPG

Popis cvičení:

 • Vzpřímený stoj, hlava mírně skloněná dopředu, ruce spojené před hrudí. Vydechneme.
 • V nádechu paže napínáme, mírně se prohýbáme, obličej míří vzhůru.
 • Ve výdechu se předkláníme. Tělo se skloní vlastní vahou, nesnažíme se hmitáním dosáhnout rukama země.
 • V nádechu dáme pravou nohu dozadu, koleno je mírně pokrčené, prsty se opírají o podložku zespodu. Levé koleno je před tělem, hodně pokrčené, chodidlo celou plochou na podložce. Trup vzpřímený, paže podél těla, ruce na zemi, hlava v záklonu.
 • Ve výdechu napneme kolena, kostrč zvedáme ke stropu, paty tlačíme k zemi, bradu na hrudník. Tělo tvoří obrácené písmeno V.
 • V nádechu klesneme na kolena, hrud‘ a bradu. Kostrč zvedneme vzhůru. Prožijeme prohnutí v krku a bedrech. V této pozici také vydechneme.
 • V nádechu napínáme lokty a kolena, prohýbáme se, pánev klesá k zemi, hlava je vztyčená.

Pozice se opakují v opačném pořadí jako prvních pět pozic a začátku cvičení. U pozice 9. dochází ke změně postavení dolních končetin. V pozici 4. dáváme pravou nohu dozadu, v pozici 9. ji dáváme dopředu.

2. Pozdrav slunci v kleku
Je dostupný pro většinu postižených, kteří pravidelně cvičí. Je téměř shodný s předcházejícím cvičením. Rozdíl je v tom, že nyní budeme provádět pohyby horní poloviny těla převážně v sedu na patách, zatímco předtím jsme je prováděli ve stoji. Pozice č. 4 představuje jednodušší variantu než při cvičení ve stoji.
https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xpozdrav_slunci_klek.JPG

Popis cvičení:

 • Vzpřímený sed na patách, hlava mírně skloněná dopředu, ruce spojené před hrudí. Vydechneme.
 • V nádechu paže napínáme, mírně se prohýbáme, obličej míří vzhůru.
 • Ve výdechu se předkláníme. Trup dolehne na stehna, paže, ruce a čelo na podložku.
 • V nádechu zaujmeme podpor klečmo, prohýbáme se a hlavu zakláníme.
 • Ve výdechu napneme kolena, kostrč míří ke stropu, paty tlačíme k zemi, bradu na hrudník. Tělo tvoří obrácené V.
 • V nádechu klesneme na kolena, hruď a bradu. Kostrč zvedneme co nejvíc vzhůru. Prožijeme prohnutí v krku a bedrech. V této pozici také vydechneme.
 • V nádechu napínáme lokty a kolena, prohýbáme se, pánev klesá k zemi, hlava je vztyčená.

Pozice se opakují v opačném pořadí jako prvních pět pozic na začátku cvičení.

Účinek pozdravu slunci

Pokud pozdrav slunci ve stoji a v kleku vzájemně porovnáte, zjistíte, že oba mají celkem dvanáct poloh. Stačí, když se naučíte prvních sedm poloh, protože posledních pět (8.-12.) se opakuje v opačném pořadí jako prvních pět.

Účinek pozdravu slunci ve stoji i kleku je významný. Má příznivý vliv na celkovou kondici, oživuje krevní oběh podél páteře i celkově, posiluje nervový systém díky střídavému natahování a ohýbání páteře, reguluje funkce sympatiku a parasympatiku, podporuje spánek, zlepšuje paměť a koncentraci. Některé buňky se zotavují pomaleji než ostatní. Pravidelné provádění pozdravu slunci však zajišťuje jejich rychlejší regeneraci.

Je důležité vybrat si správnou variantu pozdravu slunci vzhledem ke zdravotnímu stavu. Když začnete s jeho nácvikem, bude se vám zdát dosti obtížný. Dokud budete mít problémy se zapamatováním si jednotlivých poloh, nestarejte se o to, jak máte při cvičení dýchat. Pravidelným opakováním po několik dnů si cvičení zautomatizujete a přestane vám dělat potíže. Teprve potom se naučte při cvičení správně dýchat. Všimněte si, že pro dýchání platí stále stejné pravidlo: při záklonech se nadechuje, při předklonech vydechuje, v jediné poloze (6.) se nadechuje a také vydechuje.

Pozdrav slunci můžete cvičit kdykoliv. Nejčastěji se doporučuje ranní doba. Cvičte ve svém tempu a podle svých možností (1x – 5x, případně i vícekrát). Neměli byste však pociťovat únavu. Pravidelně dýchejte podle uvedeného návodu. Po skončení cvičení klesněte celým tělem na podložku a relaxujte. (Poznámka: Uvědomte si, že při pozdravu slunci procvičujete páteř střídavě do předklonu a do záklonu. Je proto dobré doplnit cvičení torzí a úklony. Tím zajistíte cvičení páteře ve všech možných směrech.)

Celková nabídka přípravků na relaxaci.