Jak zlepšit funkci našeho imunitního systému?

AdobeStock 461461573 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Při léčení nemocí je často upřednostňována léčba symptomatická, reagující na vzniklý příznak. Taková léčba je ‚efektivní‘, dostavuje se po ní úleva. Jenže při této léčbě dochází k pouhému potlačení příznaků. Přichází úleva, která ovšem nemá dlouhé trvání. Problém se opakuje.

Mnohem podstatnější je postup léčení, který příznak nepotlačuje lékem, nýbrž se snaží vytvořit v těle takové podmínky, aby se s problémem dokázalo vypořádat samo, což má rozhodně trvalejší charakter.

Podpora činnosti buňky

Výrobci potravních doplňků se snaží využívat mechanismy, které zajistí maximální vstřebatelnost ingredience, kterou chtějí dopravit do těla. Hlavním požadavkem je podpořit činnost buňky, aby měla optimální výkon. V době, kdy na nás působí mnohé civilizační faktory, je tento požadavek více než žádoucí. Takové živiny jsou obsaženy ve stravě: vitamíny, stopové prvky, minerály. Procházejí trávicím traktem, jsou vstřebávány do krve a dostávají se k buňkám. To je základní přirozený proces. Žel, mnoho lidí trpí podvýživou těchto základních živin třeba navzdory tomu, že mají i paradoxně vysoký BMI (Body Mass Index = index tělesné hmotnosti). Rozhodně netrpí hladem, jejich strava však není dobře vyvážená a je chudá na uvedené prvky (proto jsem použil termín podvýživa). Jejich situace je často kombinovaná s nějakou nemocí, která snižuje vstřebatelnost živin, dotyčný trpí zažívacími problémy, protože užívá množství léků apod. A ve své podstatě buňky jeho těla nemají energii. Dotyčný je unavený, nemá potřebný výkon pro normální život.

Nové technologie

Klasické metody se snaží obejít nefunkční mechanismus vstřebávání např. tím, že potřebné ingredience podávají do žíly infuzemi. Ale také víme, že v mateřském mléce jsou obsaženy tukové buňky, pomáhající účinně přenášet výživu z mateřského mléka do těla novorozence. A proto přichází moderní doba s myšlenkou, že lze tento proces využít pro technologii liposomů.

Liposomy jsou mikroskopické částice tuku vzniklé z fosfolipidů uspořádaných do membrány, jež má příbuznou strukturu jako membrána buňky. Když se k ní liposom přiblíží, spojí se s ní a do buňky se vylije obsah liposomu. Tento proces si lze zjednodušeně představit jako bublinu, do níž je umístěna požadovaná ingredience, třeba vitamín C nebo glutathion, která po kontaktu s buňkou přejde přes její membránu do buňky.

Dostat k buňce látky, které povzbuzují imunitu, je hodně žádoucí. Vitamín C je často diskutovaný a pro dobrý účinek jej tělo potřebuje ve velkém množství, jenže organismus má také nastaven svůj regulační systém, a ten nadbytečné množství vitamínu z těla rychle vyloučí, takže normální vitamin C se vstřebá v limitním (omezeném) množství.

Výhody: Liposomální technologie způsobí vyšší vstřebatelnost, vyšší biologickou dostupnost, a přitom nezpůsobí zažívací potíže, jež mohou nastat po podání vysoké dávky ‚tabletkového‘ vitamínu C.

Pro lepší funkci imunitního systému je žádoucí kombinovat takovýto vitamín C se zinkem.

Kýžená rovnováha

Tento proces se mu daří realizovat, pokud jsou v rovnováze dvě „větve“ imunitního systému, tedy větev Th-1 – znamenající buněčnou imunitu a Th-2 – značící imunitu získanou.

To je důležité pro koordinaci imunitního systému v případech nerovnováhy, jako je autoimunita a rakovina.
Některé statistické údaje napovídají, že asi 25 % populace trpí nedostatkem tohoto prvku.

Pokud tuto rovnováhu nemáte, pak asi zápasíte s různými nemocemi. A když je vaše tělo napadeno bakterií, imunitní systém svou roli nezvládá. Tehdy zasáhne váš lékař např. antibiotikem, a to řeší váš problém za imunitu, jak bylo zmíněno v úvodu. Sice se vám uleví, ale doba trvání tzv. zdraví je obvykle krátká, protože se ukáže, že ona nerovnováha trvá, a při kontaktu s jiným „vetřelcem“ se proces zopakuje. Vědci demonstrovali v několika studiích fakt, že také výskyt mnoha chronických, neurologických, autoimunitních onemocnění, alergií i rakoviny přímo souvisí s převahou funkce Th2 složky imunity.

Proto rád hledám možnosti, jak je možno pomoci k vyrovnání Th1 a Th2, a tím zajistit, aby se imunitní systém dovedl s bacilem vypořádat sám, bez použití antibiotik. A zinek je v systému jedním ‚kolečkem‘, které se podílí na uvedené rovnováze, a tím pomáhá k tomu, aby se ‚velké kolo‘ imunity otáčelo správně.
Zinek také pomáhá cytokinu s názvem interferon alfa, který je zodpovědný za inhibici replikace virů v těle, tedy brání procesu množení virů.

Považuji kombinaci zinku a liposomálního vitaminu C za dobrý krok pro podporu správné funkce imunitního systému.