Jak si zjednodušit život a mít více času

cm svoboda

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Život je příliš krátký na to, abychom ho promarnili záplavou činností, které nás svádí z naší pravé cesty. Ruku na srdce: Kdo z nás dělá každý den to, co má v daný moment nejvyšší smysl?

Tento článek není o tom vyhýbat se práci. Práce má pro náš vývoj vždy nesmírnou hodnotu. Velcí duchovní učitelé naší historie, jako byl například samotný Ježíš, nás inspirovali k aktu sebe-dávání – k tomu, abychom rozlévali lásku pramenící v našem nitru do celého světa. A přiznám se, nemám navíc rád různé novodobé „vykuky“ snažící se parazitovat na ostatních, jenom brát a nikoliv dávat. Avšak právě proto, že dnešní zrychlená doba si klade stále větší nároky na náš čas, nabízím dnes JEDINOU, o to účinnější strategii, jak být při vykonávání své činnosti co nejefektivnější.

Nejdůležitější je dělat to nejdůležitější

Pravděpodobně znáte Paretovo pravidlo, které říká, že 80 % našich nejlepších výsledků pochází z pouhých 20 % naší práce. Gary Keller (2014) ve své fascinující knize Jediná věc jde ještě dále a nabízí nám vskutku radikální koncept efektivity. Jak říká, kdykoliv se sám ve svém životě věnoval příliš mnoha záležitostem, výsledky byly velmi průměrné. Obrovský úspěch přišel, když se začal zaměřovat vždy na JEDINOU věc. Doporučuje, ať si každý z nás v kterékoliv oblasti svého života položí otázku:

 

Co je tou JEDINOU věcí, kterou když udělám,

všechno ostatní bude snazší nebo zbytečné?

 

Když to rozvineme, můžeme se sami sebe například ptát: „Jakou jedinou věc mohu tento měsíc udělat pro zlepšení svého manželství?“ nebo „Jakou jedinou věc mám každý den vykonávat, abych zlepšila své zdraví?“ Jak píše Gary Keller, toto uvažování nás nutí myslet velkoryse, mít na paměti svou prioritu, „JEDINOU VĚC“, a do ní se pustit tak, aby se pustil „řetězový pád kostek domina“. Nebo-li, jak ve své sérii knih Ovlivňování reality píše pro změnu Vadim Zéland: Když jsme úspěšní ve své jedné velké věci, vytvoří se tím dalekosáhlá vlna, která nám pomůže k úspěchu i v ostatních oblastech.

Nezapomeňte: Hlavní je ze všeho nejdřív určit si, co je Vaší JEDINOU VĚCÍ. Když to uděláte, život se vám projasní a spousta zbytečného balastu odpadne.

Jednoduchost aneb recept na dlouhověkost

MUDr. Vladimír Savčenko říká, že člověk by měl do své čtyřicítky poznat, co vyhovuje jeho tělu – jaký druh stravy, pohybu nebo mentálních cvičení je pro něj nejlepší, a u toho pak zůstat. U dlouhověkých lidí se navíc zjistilo, že většina z nich žije velmi prostě a střídmě. Podle Vadima Zélanda má například naše strava být jednoduchá – posty v jídle či v sexuální oblasti jsou velmi žádoucí.

Můžete se sami sebe ptát: „Jak si mohu svůj život ještě více zjednodušit? Jak mohu některé věci zautomatizovat?“

V jednom z předchozích článků jsme si připomínali, že Albert Einstein si například chystal na každý den stejné oblečení, aby nad tím nemusel přemýšlet a mohl svou mentální kapacitu věnovat své největší vášni – jeho JEDINÉ věci – tj. fyzice. Netvrdím, že máme podobně postupovat každý, ale bystrý čtenář si jistě je schopen odvodit analogie pro svůj stravovací, pitný, pracovní režim a pro jakoukoliv oblast svého života.

Psychologové vědí, že naše vůle je omezená – že nikdy nemůžeme stihnout všechno. A tak, chceme-li žít velmi bohatý, tvůrčí život plný změn, je dnes už víceméně pro naše zdraví nutností, aby to šlo ruku v ruce s konceptem minimalismu a extrémního zjednodušování: Abychom svůj čas věnovali cestě svého srdce, a tím nepodstatným (= vším ostatním) se nezabývali.