Jak se sám vyléčit během 15 dní – 9. část (Napravte svůj „přírodní deficit“)

cm briza

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Trpíte nějakým „přírodním deficitem“? Pokud žijete jako většina lidí v moderní společnosti, trávíte většinu svého dne v místnosti. Pracujete pod umělým fluorescenčním osvětlením, jíte a spíte uvnitř více-bytového domu, do práce dojíždíte v umělém prostředí auta, autobusu nebo vlaku. Jen zřídka se dostáváte ven, a když už se vám to podaří, nejedná se o skutečnou přírodu – nejčastěji jde o nějaký uměle vytvořený park s betonovými chodníky a ošetřovaným trávníkem.

Obávám se, že zřejmě máte přírodní deficit. Znám to dobře, protože jsem v tom také žil. Zřejmě to bylo velice podobné jako u vás – trávil jsem mnoho času venku jako dítě, ale v dospělosti jsem zjistil, že už pobývám stále více hodin v místnosti. Netrvalo to dlouho, než jsem zjistil, že dýchat recyklovaný vzduch v budově a netrávit téměř žádný čas v přírodě není dobrým receptem pro celoživotní zdraví.

Dnes je však ze mě „advokát přírody“. Čas strávený v přírodě je už sám o sobě léčivý a především děti bývají bezbranné proti negativním účinkům přírodního deficitu. Ovšem jen málo lidí z oblasti konvenční medicíny uvítá myšlenku, že by příroda byla sama o sobě léčivá, takže výzva k trávení času v přírodě, abyste zlepšili své zdraví, nezískává velkou pozornost.

Já však věřím, že nedostatek času tráveného v přírodě vyvolává depresi, obezitu a dokonce i rakovinu. Skutečně věřím, že příroda je natolik důležitá pro trvalé zdraví, že jsem se rozhodl pro trvalý pobyt v zemi, kde je téměř celý rok počasí jako na jaře, abych právě proto mohl pobývat venku v přírodě každý den celého roku!

Něco takového není na většině míst možné, ale ať už jste kdekoliv, více času v přírodě vám může pomoci k vyléčení. Zde je návod, jak na to.

Jak vám čas trávený v přírodě pomůže k léčení

Sluneční světlo

Sluneční světlo udržuje všechen život na naší planetě. Bez něj by život na Zemi nemohl existovat. Vaše tělo je stvořeno tak, že potřebuje být vystavováno ROZUMNÝM dávkám slunečního záření.

Jak určitě dobře víte, sluneční záření mj. způsobuje, že ve vaší kůži se vytváří vitamín D – snad nejzázračnější nutrient, který byl dosud objeven v dnešním moderním světě. Vitamín D je prevencí proti rakovině, srdečním nemocem i diabetu. Podporuje vyšší hustotu kostí, imunitní systém a je prevencí proti infekčním nemocem – mnohem dokonalejší, než bychom vůbec mohli doufat v případě vakcín. Abyste měli více vitamínu D, pobývejte prostě delší dobu v přírodě!

Zvuky přírody

Přírodní zvuky poskytují samy o sobě léčebnou terapii. Už jen to, že se prostě obklopíte zvuky skutečné přírody, způsobuje vědecky prokazatelné snížení stresové zátěže a krevního tlaku.

Zdá se, že mezi nejúčinnější léčivé zvuky v přírodě patří zvuky vody: vodopády, proud vody v potoce nebo v řece, déšť a bouřka atd. Tento zvuk je možné napodobovat s pomocí zařízení, která přehrávají takové přírodní zvuky ve smyčce (tzn. stále dokola). I když mohou být taková zařízení účinná, nic se stále nemůže rovnat léčivému potenciálu skutečných zvuků, vnímaných přímo v reálném prostředí.

Barvy

Barvy přírody jsou vědecky definované jako světlo různých vlnových délek, dopadajících na sítnici a pak interpretovány mozkem jako barvy.

Toto světlo různých vlnových délek je v podstatě formou energetické medicíny. Světlo je energie a vaše tělo se pro své zdraví potřebuje vystavovat širokému rozsahu těchto energetických světelných vln. Proto také pozorování rozličných barev květin, rostlin a zvířat patří k léčivému prožitku. Také přitom dochází ke stimulaci mozku, který se stává aktivnějším a inteligentnějším.

Trávení delší doby v přírodě dovoluje vašemu mozku zkoumat velkou rozmanitost přírodní reality a umožňuje mu, aby fungoval na vyšší poznávací úrovni. V kontrastu s tím mívají nechápaví lidé tendence trávit mnoho času v místnosti, kde se scenérie nikdy nemění.

Pohyb

Pobyt v přírodě činí z tělesného pohybu téměř povinnost. Když jste v přírodě, pak se nejčastěji pohybujete chůzí, během, na kole nebo plavete. A protože okolní scenérie bývají krásné, nezdá se vám to být jako cvičení! Vnímáte to prostě jako potěšení!

Zdravotní účinky každého pohybu bývají ohromné: povzbuzuje se krevní oběh, zvyšuje hustota kostí a svalová síla, zlepšuje se pružnost, lymfatický oběh a mnoho dalších věcí. Pobyt v přírodě vám k tomu ještě umožňuje užívat si všech těchto přínosů, aniž byste měli pocit, že se přitom musíte tvrdě namáhat.

Vzduch

Existuje velký kvalitativní rozdíl mezi čerstvým vzduchem venku a vzduchem v místnosti. Vzduch v místnosti zpravidla bývá kontaminován chemikáliemi, které se uvolňují ze syntetických materiálů, používaných při stavbě domu a pro vybavení bytu: koberce, nábytek, nátěry, lepidla, barviva atd. K tomu navíc často musíte vdechovat vedle prachu i spóry plísní.

Ovšem vzduch v živém borovém lese (nebo v jakémkoliv lese) bývá rozhodně jiný! Někteří lidé to přičítají přítomným záporným ionům ve vzduchu, ale je toho mnohem víc. Je něco téměř magického na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí: bývá „sladký“ a energizující! Čím více času budete moci strávit v přírodě, tím více čerstvého vzduchu můžete pojmout do svých plic a těšit se z něj jako z léčivého zážitku.

Dopřávat si „čerstvý vzduch“ je přirozená věc. Každý člověk na planetě intuitivně ví, že čerstvý vzduch je lepší než jakýkoliv vzduch v místnosti. Také žasnete, jak je toto povědomí hluboko zakotveno v lidském mozku.

Mikrobi

Západní medicína věří v dogma, že sterilita je bezpečná. Po lidech se chce, aby žili pokud možno ve sterilním prostředí, kde jsou všechny mikroby usmrceny speciálními mycími prostředky, chemikáliemi nebo farmaceutickými produkty.

Avšak pro vaše zdraví jsou určité mikroby velmi důležité! V reálném světě bývá vystavování mikrobům velmi důležité pro zdravou rovnováhu a fungování vašeho imunitního systému. A nejlepším místem, kde se vystavovat těmto mikrobům, je pobyt venku v přírodě!

Když jsem byl dítětem, hrával jsem si ve špíně. Koupal jsem se v rybníce, stanoval jsem na trávě. Dnes by se však mnozí rodiče zděsili, kdyby měli svým dětem povolit pouhý dotyk se špínou nebo ponořit se do neupravené vody v přírodním proudu. Tato až chorobná posedlost sterilitou je hluboce zavádějící. Vyhledávejte přírodu a neobávejte se kontaktu s reálným světem, přestože to třeba znamená, že si přitom zašpiníte ruce.

Bioenergie

Kromě světla, zvuku, vzduchu a dalších přírodních léčivých složek existuje ještě něco méně hmatatelného: bioenergie živých systémů. Nějakým způsobem, který vědci dosud nepochopili, živoucí ekosystémy „dobíjí“ lidské tělo a mysl. Čas strávený v přírodě omlazuje váš systém, a když vám život ve městě způsobí pocity vyčerpání, příroda je schopná vám dodat potřebnou energii zpět.

Kouzlo bioenergie v přírodě je závislé na fyzickém kontaktu s přírodou. Procházejte se bosí. Vylezte na strom. Dotkněte se květiny. Lehněte si do trávy. Dotkněte se přírody, jelikož k tomu bylo stvořeno vaše tělo a znovuobnovíte přerušené spojení se samotnou planetou. Někteří lidé tvrdí, že být elektricky „uzemněn“ s naší planetou (prostřednictvím chůze naboso) umožňuje důležitou změnu v podobě omezení „elektrického šumu“, který ovlivňuje vaše zdraví. A co je podstatné pro takové smýšlení: vaši dávní předkové nechodili na výpravy v obuvi Nike. Chodili naboso a byli díky tomu zdravější!

I děti strádají nedostatečným kontaktem s přírodou!

Většina dnešních dětí tráví denní čas v místnostech, baví se u počítačů, herních konzol nebo prostřednictvím sociálních internetových sítí. Jen málo dětí mívá k dispozici příležitosti trávit jakýkoliv čas venku v přírodě. Plán „jet na tábor“ během letních prázdnin se už zdá být pro současnou generaci dětí ztracený. Většina dětí už tráví léto v klimatizovaném prostředí, které ovšem bývá velmi zhoubné pro jejich zdraví.

Jedním z největších dárků, které můžete nabídnout některému dítěti, je čas trávený v přírodě. A čím dříve začnete děti seznamovat s radostmi z pobytu v přírodě, tím větší úspěch budete mít, až se s nimi budete dělit o své vlastní zážitky. Má to i tu velkou výhodu, že pokud budete vodit své děti (nebo vnoučata) do přírody, i vy sami si zajistíte také více času v přírodě.

Jedním významným způsobem, jak prodlužovat svůj pobyt v přírodě, je zbavit se závislosti na televizi. Televize je nepřítelem přírodního světa, a čím více času stráví děti (nebo dospělí) před obrazovkou, tím méně času mají k dispozici pro pobyt v přírodě. Jakmile je dětem dopřáván dlouhý čas pro vysedávání před televizí, pak ani nechtějí zažívat dobrodružství v přírodě. Jejich celý svět se promění na virtuální a vše probíhá pouze v jejich mozku, vnímajícím jen televizní vysílání.

Především u dospívajících chlapců se stalo, že čas v přírodě byl nahrazen hraním počítačových her. I když na krátkodobém hraní není nic špatného, pokud se tato činnost stane dominantou života dítěte, projeví se to u něj velmi destruktivně. Tyto děti opravdu potřebují trávit více času v reálném světě a méně času ve virtuálních světech.

Míním to docela vážně: často už jsem přemítal nad tím, že by už někdo mohl začít organizovat „tábory v přírodě“ jako výdělečnou činnost, která by vlastně nabízela rehabilitační služby pro dospívající chlapce, závislé na počítačových hrách. Mohl by to už dnes být velmi úspěšný obor podnikání – už jen vzhledem k tomu, jak široce rozšířenou se tato závislost stala.

V každém případě, ať už máte děti nebo ne, trávení většího množství času v přírodě povede k ohromnému zlepšení vašeho zdraví! Proto se zaměřte na to, abyste se dostávali ven, vystavovali se slunci, dýchali čerstvý vzduch a nabírali si z přírody vše, čeho jste schopni!

Budete pak zdravější, šťastnější, zdatnější a dokonce i inteligentnější, pokud u toho vydržíte!