Jak se sám vyléčit během 15 dní – 12. část (Buďte vděční)

cm slunce2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Až dosud jsme se v této 15dílné sérii zabývali sebe-léčením s pomocí mnoha inovativních metod, které vás pomáhají ochraňovat proti ohrožení vašeho zdraví a aktivují váš vnitřní léčivý potenciál, který je ve vás odedávna. V této 12. části si vysvětlíme něco o síle vděčnosti, která dokáže urychlovat vaše léčení ještě více.

Nejde však o nic éterického: jde o velmi reálný léčivý účinek, který je ve vašem těle spouštěn poté, co vyjádříte vděčnost k lidem nebo věcem kolem vás. Tento efekt může být poměřován i biochemicky, ale jeho další stránky jsou dosud mimo dosah vědeckého vyhodnocování. Konečný důsledek je ovšem nevyvratitelný: vyjádření vděčnosti iniciuje mocný léčivý efekt ve vaší mysli i v těle.

Kvůli čemu máte být šťastní?

Zaujmout postoj vděčnosti však nebývá vždy snadné. Abyste byli schopni opravdově vyjadřovat vděčnost, vyžaduje to na vás přesměrovat se od negativních věcí na takové věci, díky nimž cítíte spokojenost. A jak již víte, je velmi jednoduché zapomenout na vděčnost za všechny ty úžasné věci, které prožíváme každodenně.

Mnozí z nás, kteří žijeme v západní společnosti, máme tendence se zaměřovat na to, co nemáme. Domníváme se, že nemáme dostatek peněz, času, že nenacházíme partnera, jakého hledáme atd. A při takovémto přístupu – který  (na rovinu) dominuje v našem každodenním myšlení, pokud nejsme dost opatrní – míváme tendence ignorovat ty úžasné věci, které vlastníme. Takže čím lépe dokážeme udělat krok zpět a přezkoumat to, co prožíváme, co má pro nás cenu, tím více se dokážeme zaměřit na vděčnost a tím více dokážeme urychlit naše vnitřní léčení, které pak bývá důsledkem.

A zde následuje krátký seznam věcí, za které v sobě možná najdete mnoho vděčnosti:

 • Vaše zdraví. I kdyby nebylo perfektní, měli byste být vděční i za to zdraví, které máte.
 • Vaše rodina.
 • Vaše svobody (svoboda slova aj.).
 • Vaše inteligence, vědomí a povědomí.
 • Vaše vzpomínky! (Život bez vzpomínek by byl bizarní…)
 • Sluneční světlo a příroda.
 • Jídlo a semena, jedny z mnoha pozoruhodných darů Matky Přírody.
 • Vaše práce, obchody nebo kariéra, které jsou zdrojem vašich potřebných příjmů.
 • Vaše zvídavost a přání učit se novým věcem.
 • Duchovní probuzení, realizace nebo filozofie, kterou se řídíte.
 • Vaše domácí zvířata a další živí tvorové kolem vás.

Pokud o tom budete přemýšlet, pak ve skutečnosti je kolem vás velmi mnoho věcí, za které můžete cítit velkou vděčnost – třeba i malá úroda z vašeho truhlíku za oknem, vědomosti o zdraví, které jste nashromáždili studiem a někdy i prostý fakt, že slunce zítra skutečně zase vyjde.

Vyčleňte si alespoň krátkou chvilku na to, abyste pomysleli na všechno, za co jste vděční. Možná vás i napadne věnovat pár minut na to, abyste si k tomu napsali pár poznámek do notesu.

Usedněte do ústraní třeba jen na minutu denně

Rád bych vás pozval, abyste se svým seznamem věcí, za které jste vděční, usedávali každodenně do ústraní třeba jen na jednu minutu. Přitom si projdete svůj seznam, vyjádříte slovy svou vděčnost a z celého srdce poděkujete za ty věci, které máte. Například si nahlas říkejte: „Jsem vděčný/á za zahrádku za svým domkem a za příležitost pěstovat si i tuto malou část svého jídla.“

Už jen pouhá jedna minuta denně ve vás vytvoří postoj vděčnosti, který prosvítí vaši náladu a pozvedne vaše každodenní prožitky, protože vám to dovoluje opakovaně soustředit pozornost na ty věci, které vás těší a dá vám to zapomenout na věci, kterými opovrhujete.

A to všechno, jak jsem naznačil na začátku, bude mít za následek velmi reálné fyzické i biochemické léčivé účinky ve vašem těle.

Jak se vděčnost stává sebe-léčením

Jakákoliv energie, kterou vysíláte k někomu dalšímu se zrcadlí současně i ve vašem vnitřním prožitku. Pokud tedy vyjadřujete k jinému člověku nenávist nebo podobný pocit, existuje současně i část takové energie, která bývá ve stejném okamžiku vyjadřována vnitřně. Jinak řečeno: nenávidět někoho jiného znamená vystavovat sama sebe negativním účinkům své vlastní nenávisti.

Ale současně také platí, že milovat někoho nebo vyjadřovat mu vděčnost vyvolává zrcadlení této pozitivní energie a ta je pak pociťována také ve vás samotných. Už jen pouhý akt vyjadřování vděčnosti je tedy formou sebe-léčení.

Jako člověk, který v průběhu mnoha let psal jak pozitivní, tak i negativní články, jsem si přesně vědom této funkčnosti. Když píši negativní (nejčastěji kritické) příspěvky pro NaturalNews, pak energie odrážená zpět je často negativní a ve stejném tónu – obzvláště ze strany těch, co jsou kritizováni. Když však píši pozitivní články, pak zpětná energie bývá velmi pozitivní.

Možná vám připadá divné, proč tedy stále tvořím i negativní příspěvky. Odpovědí je, že z času na čas se setkávám s takovými nespravedlnostmi, jež jsou natolik extrémní, že cítím potřebu se k nim veřejně vyjádřit – byť za to platím osobní cenu z pohledu zrcadlené negativní energie.  I tak jste možná už zaznamenali v několika posledních měsících určitý obrat: stále více článků v NaturalNews nyní bývá orientováno pozitivním směrem, protože takovému psaní už dávám přednost. Když se mi nyní naskytne příležitost psát pozitivní příspěvek nebo kladné hodnocení nějakého produktu, cítím přitom opravdu velkou vděčnost – už jen kvůli této možnosti samotné. A to mi dává rovněž dobrý pocit. Takto tedy praktikuji stejný přístup ke vděčnosti, jaký je popisován v tomto článku.

A co je na tom všem zajímavé, říká nám to i buddhismus: co se týká sebe-uzdravování, pak ve skutečnosti není důležité, jakým směrem vyjádříte svou vděčnost – její pozitivní zpětná vazba a účinky na vaše vlastní uzdravování ji vždy doprovází. Můžete třeba najít kámen na špinavé cestě a vyjádřit mu svou vděčnost a i v tom případě se vám za to dostane zřetelného dobrodiní.

Skutečnost je taková, že máte možnost vyjadřovat vděčnost k jakékoliv věci nebo osobě na světě – dokonce i kdyby taková vděčnost nebyla oprávněná – a stále se vám dostane dobrodiní, pocházející z jejího odrazu, působící na vaše duševní i tělesné uzdravování. A to působí i tehdy, když vyjadřujete vděčnost vůči větším objektům, jako je „život“, „Bůh“ nebo „vesmír“.

Hněv nemůže existovat souběžně s vděčností

Hněv je velmi destruktivní emoce, protože způsobuje stres, zbytečně nutí tělo vytvářet adrenalin a tím uvádí tělo do napětí. Vy se však můžete naučit nahrazovat hněv (nebo jiné negativní emoce) vděčností a tak zjistíte, že hněv nedokáže existovat souběžně s vděčností.

Takovýmto způsobem může vděčnost začít vytlačovat negativní emoce, které možná prožíváte. To ovšem neznamená, že byste měli vším procházet slepě a děkovat za všechno a nerozlišovat chvíle, kdy jsou namístě kriticismus nebo spravedlivý hněv. Čím častěji však dokážete nalézat vděčnost z každodenních situací, tím více bude ona aktivovat vaše vnitřní procesy léčení.

Začněte tedy už dnes a znovuobjevujte věci, ke kterým můžete cítit vděčnost. Vyjadřujte tuto vděčnost buď potichu, nebo verbálně a těšte se z prožitků takovéto pozitivní energie, která je zrcadlena zpět k vám.