Jak se nestat otrokem nemoci

cm nemocna zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Díváte se na film. Od začátku se postupně rozvíjí děj a vy vnímáte souvislosti, vžijete se do role hrdiny. Příběh graduje a hlavní hrdina svým způsobem reaguje na události. Chápete pohnutky i výsledek jeho počínání. Příběh končí buď smutně, nebo má dobrý konec. Odcházíte od filmu a berete si z něj poučení.

Nyní si představte, že ke konci filmu, kdy děj vrcholí, si k vám přisedne jiný člověk, dívá se na děj, ale nerozumí mu, kroutí hlavou a ptá se: “Proč hrdina filmu tak reagoval? Tomu nerozumím.“ Aby to váš soused pochopil, musíte se vrátit na začátek filmu a znovu mu celý příběh podrobně vyprávět, aby pochopil souvislosti a uměl si vysvětlit hrdinovo jednání. Úplně stejná situace nastává v procesu zdraví a nemoci.

Proces zdraví a nemoci

Každá nemoc má svůj začátek, svým způsobem se vyvíjí, má dynamiku a samozřejmě se na vývoji nemoci podílejí mnohé faktory, související s životem jedince – Model chronické nemoci.

Svého času jsem v několika městech přednášel na téma: Jak se nestát otrokem nemoci. Lidé, kteří byli přítomni od začátku, sledovali model chronické nemoci, který jsem po dobu jedné hodiny popisoval. Potom se rozvinula dlouhá diskuse a v očích posluchačů jsem viděl zájem i nadšení z toho, že se jim mnohá fakta objasnila. Začali chápat, jak se k nemoci dopracovali, co všechno dělali špatně a proč jsou vlastně otroky své nemoci, proč se dostali do stadia závislosti na lécích, jež musejí doživotně užívat.

Mezi posluchači byli hlavně lidé se zdravotními problémy a obrazně řečeno těmi otroky své nemoci už byli. Název přednášky je upoutal, proto na ni přišli. Prošli si už celou historií – vývojem své nemoci a nyní konstatují následky, které je zotročují. Mají se teď zodpovědně postavit k otázce, do jaké míry a jak lze tyto následky řešit. Každému je jasné, že proces nápravy bude složitý.

Význam přednášky by byl výraznější, kdyby na ni přišli mladí lidé, aby se tu mohli poučit z modelu chronické nemoci. Oni jsou totiž na začátku a mohou svým počínáním vývoj potenciální nemoci ovlivnit, dokonce jí zabránit, nepřipustit, aby se ke stáří stali otrokem nemoci.

Žel, tito lidé na přednášku nepřišli. Proto jsem udělal výzvu, neboť byl v plánu celý cyklus přednášek, aby tedy s sebou příště lidé vzali své mladší rodinné příslušníky, kolegy a známé, aby se tak rozšířil preventivní význam přednášek. Na příští přednášce byli opět titíž lidé, a pokud si někoho přivedli, pak to byli opět další otroci nemoci. Lidé z první přednášky řekli své dojmy svým známým, které zaujal výsledek a závěr přednášky, a ti bez toho, že by viděli celý film, že by pochopili souvislosti, přihlásili se přímo k osobní konzultaci v iluzi, že je snad vyléčím.

Váš soused

Tedy tito lidé byli ti, kteří přišli až ke konci filmu, a bylo nutno s nimi začít od začátku, aby nejprve pochopili dynamiku své nemoci, souvislosti, co všechno udělali špatně a proč se dostali do otroctví nemoci. A protože nebyli na přednášce, neznali tu část, v níž se hovoří o nutnosti totální změny svého života, a měli představu, že jejich chronickou nemoc lze vyléčit bez těchto změn, že snad ode mne dostanou zázračné přírodní léčivo a jejich nemoc zmizí. Logicky se dostavilo zklamání, protože oni přece nemohou přestat pracovat ve stresovém prostředí, nedokážou držet redukční dietu, nedokážou vypít denně dva litry vody, ona žena přece potřebuje užívat hormonální antikoncepci… a kouření ji tolik uklidňuje a nedovede si představit život bez cigarety…, na cvičení nemá čas, na dovolenou nemá peníze, musejí s přítelem splácet hypotéku…

Přednáškový cyklus Jak se nestát otrokem nemoci přiměje posluchače dívat se do zpětného zrcátka chronické nemoci.

Obvykle je třeba, aby u nich doma zasedala celá rodinná rada, aby se všichni probrali tím, co se odehrálo, co se stále děje, a aby hledali perspektivu dalšího počínání. Mají udělat všechno, co je v jejich silách, aby změnili svůj život, protože ten způsob života, který žijí, je přivedl k nemoci. A mají se vynasnažit, aby jejich potomci nešli modelem chronické nemoci, nýbrž měli lepší perspektivy.

Doporučujeme knihy o zdraví.