Indol-3-karbinol

cm naha zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V současnosti je v hledáčku vědců řada látek nacházejících se v přírodních zdrojích, které by mohly určitým způsobem v různých fázích ovlivnit rozvoj rakoviny.

Jednou z těchto velmi zajímavých látek je indol-3-karbinol, který může hrát významnou roli v prevenci a časných stádiích rakoviny děložního čípku, ale i v dalších druzích rakoviny. Je řazen do skupiny fytoestrogenů a antioxidantů. Po chemické stránce vzniká degradací látek, označovaných jako indolové glukosinoláty. Jeho konkrétním prekurzorem je glukosinolát glukobrassicin.

Vyskytuje se v křížové zelenině – kapustě, brokolici, kedlubně, zelí či květáku. Mnoho studií naznačuje, že zvýšená konzumace této skupiny zeleniny je spojována s redukcí rakovinového onemocnění. Roli může hrát i to, že křížová (někdy též brukvovitá) zelenina obsahuje málo tuku, hodně vitamínů, minerálů, stopových prvků, vlákniny a dalších biologicky aktivních látek (glukosinoláty, fenoly, flavonoidy apod.). Dá se říci, že celkový souhrn těchto vlastností se může podílet na antikarcinogenním působením této zeleniny. Neexistuje bohužel zatím jejich komplexní zhodnocení, všechny látky obsažené v těchto druzích zeleniny jsou stále zkoumány v laboratořích vědců.

Indol-3-karbinol (dále I3C) se zapojuje do metabolismu estradiolu. Estradiol je ženský pohlavní hormon a metabolizuje se na tři různé metabolity, což je 16alfa-hydroxyestron, 2-hydroxyestron a v menším množství na 4-hydroxyestron.

Z těchto tří metabolitů je ten hodný 2-hydroxyestron, který má antiestrogenní a antiproliferativní účinky, naopak zbývající dva mohou podporovat vznik rakoviny. 16-alfahydroxyestron způsobuje proliferaci (rozvoj) buněk odpovědných za karcinom prsu a 4-hydroxyestern je potenciální karcinogen. Pokud se objeví v organismu virus, dojde ke zvratu dosavadní rovnováhy ve prospěch negativně působících metabolitů estradiolu. Velká část rakoviny u žen (prsa, pohlavní orgány) je spojena s narušením této rovnováhy.

V těchto případech tělo ženy není schopno zbavit těchto metabolitů a ty se stávají potencionálním rizikem, které zvyšuje hrozbu vzniku rakoviny. Je to spojeno s tím, že tělu chybějí určité látky, které by pomohly nepotřebné metabolity estrogenů zbavit účinnosti.

Působením I3C se zvyšuje počet 2-hydroxyestronu a snižuje počet 4-hydroxyestronu a rovněž i pomáhá snižovat počet 16alfa-hydroxyestronu. Tím dochází k tvorbě benigních, tedy organismu neškodných, metabolitů estradiolu. Toto snižuje rizika při prevenci a rozvoji rakoviny. Rovněž bylo zaznamenáno, že 2-hydroxyestron inhibuje oxidace LDL cholesterolu (toho zlého) a z toho také rovněž vyplývá, že má nepřímé antioxidační účinky. Dále zvýšená konzumace křížové zeleniny bývá vědci spojována u lidí se sníženým výskytem rakoviny plic a tlustého střeva.

Při laboratorních pokusech na myších bylo zjištěno, že I3C indukuje (snižuje) aktivitu enzymů, které svým působením mohou podporovat rozvoj karcinogenů v organismu.

Dále bylo zaznamenáno, že I3C snižuje antiproliferativní účinek estradiolu při rakovině hrtanu a snižuje rozvoj papilomatózy, což je důležité při prevenci a léčbě rakoviny děložního čípku, která je způsobena papilomaviry (HPV) s tzv. vysokým rizikem. Tyto papilomaviry se dostanou do buněk děložního čípku, konkrétně do její DNA, čímž nastartuje proces vedoucí ke vzniku rakoviny.

Statistiky uvádějí, že ročně umírá v ČR kolem 1000 žen na tento druh rakoviny. Mezi rizikové faktory patří kouření, obezita a předčasně zahájený pohlavní život. Právě při sexu dochází k přenosu těchto nebezpečných papilomavirů. Tím dochází ke snížení imunity, vzniku bílkovin, které napomáhají nekontrolovanému růstu a dělení buněk a také dochází k zvýšenému vzniku zlého 16-alfahydoxyestronu s karcinogenními účinky.

I3C zasahuje do buněčného dělení těchto napadených buněk a zabraňuje jejich růstu a dělení.

Dále i v tomto případě snižuje zásahem do metabolismu estrogenů množství škodlivého 16-alfahydoxyestronu. Tím zabrání vzniku kondylomat a dysplazie hrdla děložního, která může vést až ke vzniku rakoviny hrdla děložního.

Obecně se dá říci, že I3C je schopen kontrolovat stav některých hormonů (zejména estrogenů) v organismu a zabezpečit, aby nedošlo k výraznému vzestupu či snížení jejich hladiny. Tyto účinky mohou také pomáhat při úpravě menstruačního cyklu při jeho nepravidelnosti a příznaků spojených s klimaktériem. I3C může rovněž i regulovat metabolismus mužských pohlavních hormonů, androgenů. U mužů vědci zjistili, že I3C může inhibovat růst rakovinných buněk prostaty tím, že narušuje jejich buněčný cyklus, čímž dojde k jejich usmrcení (odborně apoptóza). Dále blokuje látky afatoxin a mykotoxin, které se rovněž mohou podílet na vzniku rakoviny prostaty.

V doplňcích stravy je někdy kombinován s výtažkem z palmičky zubovité (saw palmetto), který podporuje metabolizmus zdravého testosteronu v mužském těle a podporuje zdravou funkci prostaty a urogenitálního traktu. Jeho působením se testosteron může měnit na estradiol a estron, ženské pohlavní hormony, které dokáže, jak bylo výše uvedeno, přeměnit na jejich neškodné typy.

Na závěr lze ještě uvést, že některé studie zmiňují, že I3C zasahuje i do dělení rakovinných buněk tlustého střeva a tím zmenšuje jejich počet.

Rovněž, díky svému antioxidačnímu působení podporuje i celkově imunitu organismu. I3C v doplňcích stravy je bez vedlejších nežádoucích účinků, nemá žádný mutagenní efekt a nevyvolává alergické reakce. U některých uživatelů může vyvolat nadýmání, které ovšem lze odstranit jinými přípravky. Je to ale hodně individuální a každý organizmus reaguje jinak.