Samarium

post feature uni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Samarium, chemická značka Sm, (lat. Samarium) je měkký stříbřitě bílý, přechodný kovový prvek. Je to šestý člen skupiny lanthanoidů. Bylo objeveno roku 1853 švýcarským chemikem Jeanem Charlesem Galissardem de Marignym. Izolaci samaria nicméně provedl až v roce 1879 francouzský chemik Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Vycházel přitom z minerálu samarskitu. Prvek byl poté pojmenován podle tohoto minerálu, který nesl jméno ruského důlního specialisty, plukovníka Samarského.

Chemicky je samarium méně reaktivní než předchozí prvky ze skupiny lanthanoidů. Na vzduchu je relativně stálý a ke vzplanutí dochází až při teplotě nad 150 °C.

Chemické vlastnosti jeho solí jsou hodně podobné sloučeninám hliníku a ostatních lanthanoidů. Všechny tyto prvky tvoří například vysoce stabilní oxidy, které nereagují s vodou a jen velmi obtížně se redukují.

V přírodě se tento prvek vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Neexistují však ani minerály, v nichž by se některé lanthanoidy (prvky vzácných zemin) objevovaly samostatně, ale vždy se jedná o minerály směsné, které obsahují prakticky všechny prvky této skupiny.

Velká ložiska těchto rud se nalézají ve Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu. Významným zdrojem jsou i fosfátové suroviny – apatity z poloostrova Kola v Rusku. Samostatné minerály samaria nejsou známy, jedinou výjimku tvoří minerál monazit.

V průmyslu se nejvíce uplatňuje při výrobě mimořádně silných permanentních magnetů a slouží také k výrobě speciálních skel a keramiky, optických laserů nebo obloukových lamp.

V jaderné energetice se slitiny s obsahem samaria uplatňují pro zachycování neutronů.

Samarium našlo využití i v medicíně. Používá se k léčbě metastáz do skeletu u karcinomu prostaty, prsu i dalších tumorů. Rychle se vychytává v osteoblastických kostních metastázách. Jedná se o beta a gama zářič, proto lze scintigraficky zobrazit distribuci radiofarmaka v těle. Analgetický efekt se dostaví obvykle již do týdne po aplikaci.

Je to proto, že samarium je chemicky podobné vápníku. Usazuje se všude tam, kde kosti přijímají nový vápník, tedy i v bolestivých místech. Zde Samarium setrvává po řadu týdnů a snižuje bolest. Po mnoho let používají lékaři některé typy ozáření ke snížení bolestí. Používají se malá množství speciálně vybraných forem radioaktivního samaria volených tak, aby téměř veškeré záření bylo uvolněno v těch místech, kde se radioaktivní samarium váže.