„Hodný“ HDL cholesterol a „zlý“ LDL cholesterol

cm cholesterol

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Cholesterol je látka, která je opředená množstvím dohadů a mýtů. Cholesterol se stal symbolem spíše negativním, ale rozhodně se nesmí vnímat negativně. Důležité je na začátku zmínit, že cholesterol má rovněž velký význam pro naše zdraví.

Co je cholesterol zač?

Co je vlastně cholesterol, který je pro mnohé z nás symbolem tuku a smažených jídel zač?

Cholesterol patří, odborně vzato, mezi lipidy. Lipidy jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu, jejichž společnou typickou vlastností je hydrofobnost – nerozpustnost ve vodě. Patří mezi ně i přírodní tuky, oleje, vosky, ale také hormony prostaglandiny.

Kde všude je cholesterol klíčový

Cholesterol se běžně nachází v naší stravě, a navíc si naše tělo průměrně vytvoří 500 mg cholesterolu denně (tvoří se v játrech). Jaký je tedy jeho význam? Dosti značný – tvoří plasmatickou membránu všech buněk, hlavní složku žlučových kyselin a je prekurzorem steroidních hormonů a vitamínu D (tedy vznikají z něho tyto látky).

Úroveň hladiny cholesterolu je ovlivněna jeho množstvím v naší potravě, ale také působením mechanismů regulace syntézy cholesterolu, zejména pomocí aktivity HGM-CoA reduktázy (to je enzym, který je klíčový v tvorbě cholesterolu).

Pokud je cholesterolu nadbytek, začínáme si zadělávat na zdravotní problémy. Jeho zvýšená hladina (hypercholesterolaemie) je hlavním rizikovým faktorem pro onemocnění srdce (CHD-coronary heart disease). To může stát na počátku vzniku mrtvice nebo infarktu, které jsou hlavní příčinou úmrtí v Evropě.

HDL a LDL cholesterol

A nyní se dostáváme k oběma typům cholesterolu z nadpisu článku. Tyto dva druhy jsou známé pod zkratkami HDL a LDL. Co znamenají?

LDL je zkratka z anglického názvu low density lipoprotein (lipoprotein s nízkou hustotou) a HDL je zase zkratkou názvu high density lipoprotein (lipoprotein s vysokou hustotou). Obecně je LDL-cholesterol označován za “zlý” či “špatný” a HDL- cholesterol za “hodný” či “dobrý”.

LDL- cholesterol

“Zlý” LDL-cholesterol je nebezpečný tím, že se může, v případě nadbytku, usazovat na stěnách artérií a tím snižuje jejich tzv. vnitřní průměr (tento pochod se označuje jako ateroskleróza).

Lidově řečeno, artérie (tepna) se zúží, a pokud se objeví krevní sraženina (trombus), už nemůže proniknout dále a tepnu zablokuje (dojde k trombóze). Tyto změny zvyšují tendenci k srážení krve. Pokud nedojde k odstranění trombu, může dojít u postižené osoby k infarktu nebo mrtvici. Zvýšené množství LDL-cholesterolu může být dáno jeho zvýšeným množství v potravě, ale také zvýšenou produkcí v játrech. Za špatnou se považuje jeho hladina při vyšetření nad 3 mmol/l.

HDL- cholesterol

“Hodný” HDL-cholesterol pomáhá vracet nadbytek cholesterolu (jako takového) do jater a tím snižuje jeho riziko usazování se na stěnách tepen. V játrech dochází k degradaci cholesterolu neboli k jeho rozkladu na další složky. Úroveň jeho hladiny ukazuje, do jaké míry je náš organismus schopný se cholesterolu zbavovat jeho transportem do jater. Jeho hladina by měla být co nejvyšší. Špatná je hladina MENŠÍ než 1,2 mmol/l u mužů a 1,0 mmol/l u žen.

Laboratorní hodnoty

V laboratorních vyšetřeních můžeme ještě narazit na dvě další hodnoty. První z nich je celkový cholesterol. Vyjadřuje CELKOVÉ množství cholesterolu v krvi, jeho koncentrace se udává v mmol/l a za špatnou se považuje jeho hladina nad 5,2 mmol/l. Dalším hodnota se skrývá pod zkratkou TGA. Ta zahrnuje triacylglyceroly neboli ostatní necholesterolové tuky, tedy glycerol a mastné kyseliny. Jejich vysoká hodnota s sebou nese podobná rizika, jako je tomu u LDL cholesterolu. Hladina triacylglycerolů má být nižší než 1,7 mmol/l.

Správná hladina cholesterolu

Ke správné hladině cholesterolu přispívá vyrovnaná dieta, udržování optimální tělesné váhy a pravidelná fyzická aktivita. Podle odborníků na výživu stačí ztratit 10% hmotnosti a vede to k velkému snížení rizika úmrtí. Ve stravě důležité mít hodně vlákniny (ovoce, zelenina, celozrnné pečivo), vitamíny, málo živočišných tuků (místo tučného vepřového raději jíst ryby a omezit konzumaci vajec). Pro lepší přehled se dá říci, že většina nasycených tuků zvyšuje hladiny celkového a LDL cholesterolu. Nasycené tuky můžeme najít v másle, sádle (a potravinách z nich vyrobených včetně koláčů, sušenek a dalších druhů pečiva), masných výrobcích (salámy, párky, paštiky), ve smetaně, sýrech a potravinách obsahujících kokosový nebo palmojádrový olej. Naopak zase některé nenasycené tuky mohou pomáhat snížit hladinu LDL cholesterolu. Obecně platí, že je výhodné nahrazovat nasycené tuky nenasycenými. Potraviny, obsahující nenasycené tuky, zahrnují rostlinné oleje (např. řepkový, olivový a další), tučné ryby (makrela, losos, sleď), ořechy, avokádo a další druhy potravin. Velmi významné je nekouřit nebo kouření silně omezit.