Ginkgo biloba u tinnitu?

Ginko biloba e1620793024177

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tinnitus

Tinnitus je stálé slyšení šumu či hukotu bez zjevného zdroje zvuku. Je to zvukový vjem, jejž slyší pouze pacient. Odhadem 14 % lidí z celého světa je touto nemocí postiženo. V posledním desetiletí se zkoušelo nejrůznějšími terapiemi dosáhnout trvalého zrušení šumu, a přesto se dosud nenašla univerzální metoda. Tinnitus může být doprovázen i závratí (motáním hlavy), způsobuje úzkosti a nespavost. 

Postupy lékaře

Lékař, kterého pacient navštíví, se nejprve snaží objektivizovat příčinu svými vyšetřovacími metodami (CT, MR, audiometrie, otomikroskopie). Hledá sluchovou poruchu, záněty, známky poškození sluchu velkým hlukem, ránou nebo úrazem hlavy, narušení tvaru některé z části sluchového ústrojí, poruchu prokrvení vnitřního ucha, cévní výduť v blízkosti sluchového orgánu. Pozornost soustředí u vysokého tlaku krve, při cévním a srdečním onemocnění, hodně častou příčinou bývá postižení oblasti krční páteře, čelistního kloubu, je třeba pomyslet na i případný mozkový nádor.  

Lékař také hledá souvislost s celkovou chorobou v organismu, kdy je tinnitus její součástí. Příkladem je Menierova nemoc.

Základem je dokonalý rozbor životního příběhu jedince.

Nejlépe když jej provádí lékař, který pacienta zná a vidí jej v kontextu s jeho prostředím, v něž žije, např. s jeho zaměstnáním. Zná i jiné jeho neduhy, ví, které léky užívá apod. Často se pak objeví souvislosti a spouštěcí faktory.

Hodně důležité je pochopení konkrétního mechanismu probíhajícího tinnitu, nemusí jít jen o souvislost s uchem, ale také s vnímáním šumu mozkem. A to je velká kapitola.

Souvislosti projevů 

Projevy se zpravidla zvýrazňují a prohlubují při psychické – stresové zátěži, u kuřáků, lidí požívající hojně alkohol, drogy, velké množství chemických léků, jež mohou mít vedlejší projevy. Je možná souvislost s hormonální poruchami, psychickými výkyvy.

Jestliže bude vytvořena úplná mozaika zjistitelných projevů, zvětší se i účinnost léčby v tom smyslu, že hlavní pozornost má být zaměřena na odstranění příčiny, ať již operací, instalováním implantátu, rehabilitací páteře, přerušením pobytu v hlučném prostředí či podobně. Používají se různé fyzikální terapie, pulzní magnetoterapie, laserová terapie atd.

Ginkgo

Jako jeden z léčivých prostředků se stal předmětem výzkumu list stromu ginkgo biloba. V minulosti např. výzkumný tým Ernst a Stevinson se tomuto účelu nejvíce přiblížil pěti různými studiemi a na téma „ginkgo biloba u tinnitu“ postavil jednu metaanalýzu s úžasným výsledkem: Až na jednu výjimku se všechny studie shodují, že ginkgo biloba utrpení tinnitu jasně zmírňuje:

– Meyer (1986) vyšetřoval 103 pacientů s tinnitem – užívali každý den 4 ml extraktu ginkgo biloby nebo placebo po dobu jednoho až tří měsíců. Výsledky ukázaly, že pacienti, kteří měli extrakt g. b., se cítili lépe a vykazovali rychlejší pokroky v terapii.

– V témže roce vyšetřoval Meyer dalších 239 osob – silnou skupinu pacientů trpících tinnitem. Ukázalo se, že zlepšení při užívání g. b. je jasně vyšší než v další placebové skupině. Ernst a Stevinson z toho vyvodili, že lze pomocí extraktu g. b. dosáhnout dobrého úspěchu v ošetřování tinnitu. Studie přinesly pozitivní výsledek.  

(E. Ernst / C. Stevinson: Ginkgo biloba for Tinnitus – a review. Clin. Otolaryngol.1999, 24, s. 164-167)

Další možnosti vlivu ginkgo biloby

Tolik studie se zaměřením na tinnitus, ale o ginkgo bilobě toho víme více. V přírodní medicíně se již hodně dlouho používá k pomocnému řešení zdravotních problémů.

Svými vlastnostmi má velmi příznivý vliv na krevní cévy, kde ovlivňuje funkce endotelu a uvolňuje zvýšené napětí stěny cév, čímž je rozšiřuje a zajišťuje dostatečné prokrvení tkání.

Toto příznivé působení lze využívat

  • u řady postižení nervového systému, např. u demence cévního původu, u Alzheimerovy choroby, u bolesti hlavy, pro zlepšení mentální výkonnosti, paměti, pro odstranění závratí a zlepšení pozornosti. Příznivé působení je také patrné
  • u periferních cévních poruch, kdy se zmírňují klaudikační bolesti, záchvatovité bělání prstů a zvyšuje se tolerance působení chladu na ruce a nohy.
  • Svými antioxidačními účinky ovlivňuje průběh aterosklerózy, zabraňuje vzniku srdečních ischemických záchvatů (angina pectoris, infarkt myokardu) a arytmií.
  • Zlepšuje zrak a zajišťuje předcházení ischemického postižení oční sítnice.

Z praxe

  • Nicméně zdůrazňuji dokonalý rozbor. Pokud se totiž příčina nebude týkat cévního systému, pak lze předpokládat, že ginkgo biloba nebude účinkovat.
  • Léčba má být individuální, každá příčina vyžaduje jiný postup.
  • Pokud nebude rozbor proveden, pak se vlastně neví, co se má léčit, a jde o léčbu vysloveně pokusem a omylem.
  • Ještě je důležitý fakt, kdy se diagnóza stanoví a zdaje příčina odstranitelná.

S tímto jevem jsem se často setkával. Stav pacienta se dostal do velmi těžké chronicity, a pak se nelze divit, že ginkgo nepomohlo, zvláště pokud byl pacient současně „ujištěn a naprogramován“, že je to onemocnění nevyléčitelné.

Nyní jsem již mimo aktivní službu, nemám ordinaci a nic nevyšetřuji ani neléčím, ale tímto článkem jsem se alespoň pokusil ukázat pohled na postup, který může člověk trpící tinnitem použít.

MUDr. P. Šácha