Feromony – aneb láska na první „počich“

cm par vecere

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Téměř většina lidí zná ten pocit, nebo byla svědkem toho, jak partner při obětí svojí partnerky vdech-nul vůni její vlasů a ona zase vnímala vůni jeho trička. Takováto „čichová chemie“ může opravdu sehrávat významnou roli v partnerstvích. Podle některých manželských terapeutů, častý argument z úst rozhádaných partnerů zní „Nemůžu ho cítit“ nebo „Nesnáším jeho pach“ apod.

Vnímání vůně partnera je tak jakýmsi skrytým faktorem, který vysvětluje ono „jiskření“, „chemii“, které partneři vzájemně vnímají a ovlivňuje tak zejména sexuální chování. Podle výzkumů v této oblasti se ukazuje vliv feromonů klíčovým faktorem. V této souvislosti sehrává roli tzv. MHC gen (major histocompatibility complex). Tyto geny kódují proteiny, které pomáhají imunitnímu systému rozpoznat patogeny, čili z množství vůní a pachů tedy najít ten správný.

Pravděpodobně proto se vědci přiklánějí k potvrzení hypotézy, že ženy preferují vůdčí typy mužů s dominantní tělesnou vůní. Ukazuje se, že vůně těch mužů, kteří v psychologických testech osobnosti prokázali vysokou míru dominance, se líbí víc ženám zadaným a v plodných fázích menstruačního cyklu. Naopak, svobodné ženy a ženy v neplodných fázích cyklu vůni dominantních mužů nepreferovaly. I to může být odpověď na otázku, že pro sexuální chování a fyzickou lásku (jinými slovy zachování rodu a zdravé potomstvo) je pro ženy důležitá dominantní stránka muže, avšak pro stabilitu partnerství, rodinné zázemí hledají ženy pak spíše méně dominantní muže, kteří jsou naopak spíše rodinně založeni.

Nicméně, tak, jak existuje nekonečné množství genových variací, pokud jde o různé tělesné nebo povahové vlastnosti, které se dědí z předků na děti (výška, inteligence, určité povahové rysy apod.), tak existují i nespočetné kombinace genů MHC – a proto – ten sexuální nebo životní partner, který „voní“ pro jednu ženu, může být absolutně odmítnut jinou. A platí to i naopak, pokud jde o pohlaví. Tělesná vůně je tak jakousi vnější manifestací imunitního systému, a tělesnou vůni se zvýší atraktivita partnera, který je k nám geneticky kompatibilní (jak říká MHC – hlavní histokompatibilní komplex). A o tom už je život sám – o hledání naši kompatibilní polovičky… Naštěstí jak se říká, na hledání toho pravého se vyplatí mít dobrý nos… Nebo… správný parfém!