Estrogenová dominance z pohledu funkční medicíny

AdobeStock 300051988 scaled

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý z nás je originál

Dnes se podíváme na problematiku hormonální nerovnováhy z jiného úhlu pohledu, z pohledu funkční medicíny. Ukážeme vám, jak důležité je najít skutečnou příčinu onemocnění a jak zásadní roli v celém tomto procesu hraje pacient jako unikátní bytost.

„Ano, každý jsme originál. Nikdy nekráčel a už nikdy kráčet nebude po zemi nikdo takový, jako jste vy. Proto přece není možné přistupovat ke všem stejně. Myslet si, že každý bude na léčbu reagovat shodně, že není potřeba zcela precizně nastavovat každý proces, postup a léčebné prostředky. Aby se dalo tomuto aspektu dostát, je potřeba mít na klienta a jeho příběh čas. To je první obrovský rozdíl oproti péči klasické, tam čas na nikoho není.“ MUDR. Jan Vojáček, lékař preventivní, funkční medicíny a výživy, jeden ze zakladatelů Institutu funkční medicíny

Když nejsou hormony v harmonii

Základní hormony pro ženu jsou estrogen a progesteron. Hormon estrogen nemají jen ženy, ale také muži. Samozřejmě v daleko menším množství, přesto i u mužů hrozí, že se estrogen stane dominantním nad testosteronem. Oba tyto hormony spolu v ideálním stavu kooperují a to i přesto, že mají v těle opačnou funkci. Do jaké míry je jejich hladina v rovnováze, zásadně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Životní styl naší moderní společnosti bohužel posunul tento ideální stav směrem k tzv. estrogenové dominanci, která je hlavní příčinou mnoha zdravotních problémů nejen žen, ale i mužů.

Magické proč aneb hledání příčin

S novým přístupem k léčbě nemocí přichází funkční medicína. Snaží se přemýšlet o tom, jak jsou zdánlivě nesouvisející symptomy pospojované do celkového obrazu, který vypovídá o jedné nerovnováze jednoho konkrétního pacienta. Na základě detailní anamnézy přichází rozvaha, jaké testy použít, co je pro lékaře znalého komplexního fungování lidského organismu důležité o daném člověku vědět.

Cesta k uzdravení

V klasické medicíně se ženám s nízkou hladinou estrogenu většinou navrhne léčba v podobě hormonálně substituční terapie, což není nic jiného než podávání vysokých dávek estrogenu. 

Funkční medicína funguje jinak.

„Lišíme se v tom, že ještě před tím, než se s klientem setkáme, klient obdrží tři sety detailních dotazníků, které terapeut vyhodnocuje ještě před samotným setkáním. Hodnotíme nejenom stav fyzický, ale především nutriční, psychický a hodnotíme možné vnější vlivy na celkový stav klienta. Součástí vstupní konzultace je také detailní krevní rozbor, který je ve většině případů doporučen a je hrazen zdravotními pojišťovnami.“ Institut funkční medicíny a výživy

Při osobním setkání si terapeuti funkční medicíny vyhradí na pacienta dostatek času, poslechnou si historii se zaměřením na vzájemné vazby genetických faktorů, prostředí nebo životního stylu, které mohou dlouhodobě ovlivnit zdraví, nebo komplexní opakující se nemoc. Tímto způsobem podporuje funkční medicína každého člověka naprosto personalizovaně. Na základě detailních informací a zjištění získaných od pacienta, se může společně s klientem vydat na cestu změny, tedy na cestu k uzdravení. Nejde tedy pouze cestou blokování jednotlivých symptomů, které se v čase a i s přibývající řadou léků pouze řetězí.