Erektilní dysfunkce – co na to psychika?

cm kricici muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mnoho lidí podceňuje sílu své psychiky, která se umí vypořádávat s různými rozkolísáními, vnějšími stresory, konflikty. Je zvláštní a paradoxní, že jednou z oblastí, které nám primárně poskytují uspokojování příjemných pocitů, v nás zároveň vyvolávají i obrovskou dávku stresu, tenze a zátěže. Neschopnost dospět nebo udržet erekci, která je potřebná pro normální průběh pohlavního styku se označuje jako erektilní dysfunkce (dříve označovaná jako impotence – dnes se už tohoto pojmu neužívá, protože dostal jakousi hanlivou kontaci). Proto se v současnosti používá termínů erektilní porucha (erektilní dysfunkce). Tato spočívá v neschopnosti udržet erekci dostatečně dlouho na to, aby mohl pohlavní styk proběhnout přiměřeně optimální čas a aby byla možná penetrace.

Chronická, dlouhodobá porucha erekce se vyskytuje relativně vzácně, nicméně se odhaduje, že u (více než) poloviny mužské populace se objevila erektilní nedostatečnost alespoň na dočasné báze. Z toho vyplývá, že potíže s erekcí se můžou občas dostavit u každého druhého muže – což však, když je to krátkodobé, nemusí znamenat poruchu a je důležité, aby se muž (i pár, dvojice) toho nepolekali a nevytvořili tak jakési zacyklení se ve strachu a tenzi („co když se to stane i příště“). Právě takovýto blok je výrazně nebezpečný a zapříčiňuje pak opakované prožívání strachu a tenze, že i další, nejbližší pohlavní styk bude fiasko právě z tohoto důvodu. A toto fiasko by přitom nemuselo nastat, nebýt tenze a strachu, který se dostavuje. A muž ani neví jak, a je zacyklen v bludném kruhu.

Takovéto psychologické faktory jsou zodpovědné v přibližně 10 – 20 % případů erektilní dysfunkce (ED), která byla zpočátku pouze ojedinělým stavem (např. z důvodu pracovního vypětí, prožitého konfliktu v zaměstnání, doma, při nákupu apod.) nebo tato primární příčina byla fyzická či fyziologická (únava, alkohol apod.)

Mezi nejběžnější psychologické příčiny ED se zařazují:

STRES
Prožívání zátěže a vypjetí může být spojeno s otázkami práce, zaměstnáním, finančními záležitostmi, rodinným rozpočtem, rodinnými nebo manželskými, partnerskými problémy apod.

ÚZKOST
Jakmile se u muže dostaví byť i jednorázově, ojediněle ED, spustí to v psychice lavinu negativních pocitů, obav z toho, že by se to mohlo opakovat. Takovéto prožívání pak vede k tzv. „performační úzkosti“, čili strachu ze sexuálního selhání. A strach, tenze pak zapříčiní, že se erekce skutečně nedostaví. (I když by se třeba mohla, nebýt tenze na základě jednoho ojedinělého neúspěchu s erekcí).

VINA
Pocity viny z neuspokojení partnerky (partnera) pak vedou k dalším psychickým pocitům nízké sebedůvěry, sebeobviňováním apod.

DEPRESE
Častou příčinou ED je právě deprese, která ovlivňuje výkon i psychiku člověka nejen po fyzické stránce, ale i po té psychologické. Když poklesne v těle hladina některých hormonů (serotonin aj.), je to fyziologická komponenta, která výrazně ovlivní náladu, prožívání – a tedy i sexuální apetenci, libido a výkon. Navíc, užívání některých léku a antidepresiv může přechodně snižovat chuť na sex, nebo dočasně vyvolávat ED.

NÍZKÁ SEBEDŮVĚRA
Tato může vznikat zejména na základě předchozích negativních zkušeností, i třeba ve smyslu sexuálního selhání a ED. Často je však nízká sebedůvěra založena na osobnostních faktorech a projevuje se i v jiných oblastech života daného muže – a tedy jednou z nich je i sexualita a s tím spojená schopnost erekce a výkonu. Zdravé, přiměřené sebevědomí obecně i v jiných oblastech života vytváří předpoklad i k bezproblémovému dosahování erekce.

NEZÁJEM
Jakýsi pocit prázdna, nespokojenosti, ztráty pocitu těšit se ze života může v člověku vyvolat určité odcizení, odstup od prožívání běžných záležitostí. Přílišná racionalita nebo stereotypnost pak může vést k poklesu vzrušivosti, zájmu – což však na druhé straně neznamená pokles lásky k partnerovi. Mnoho lidí si myslí, že když ten druhý nemůže dosáhnout erekci, že to automaticky znamená, že svou partnerku nemiluje. Právě z důvodu popsaných výš v tomto článku argumentují, že příčiny ED jsou nebo mohou být úplně jinde. Partner by častokrát chtěl všemožnými prostředky dosáhnout uspokojivý sexuální výkon a erekci, ale právě z přílišného strachu, že se to nepovede, se zacyklí, a pohlavní styk se pak nepovede doopravdy – na základě tohoto psychického bloku.

Právě v případech, kdy nepomáhají psychologická opatření – jako je relaxace, pasivní i aktivní oddych, zdravé psychické tempo, time-management, přiměřené organizování si dne a denních povinností, pravidelný rytmus spánku, spánkový režim, zdravé stravování, vyhýbání se alkoholu, cigaret a drog apod. – můžou pomoci přípravky buďto na báze přírodních produktů, nebo lékařská medikace.

Na druhé straně není dobré sahat hned po medikaci na základě jednoho nezdaru s erekcí. Pouze v případech, že se ED objevuje opakovaně, nebo přetrvává v přibližně v 50 a víc procentech, anebo je zdrojem dlouhodobějšího prožívání stresu apod., je dobré vyhledat odborníka, nebo využít některých z ponuky přírodních přípravku nebo medikace. U těch mužů, kde je potíž zejména s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou, pocity viny, prožívání úzkosti, stresu na základě třeba nezdravého životního stylu, se doporučuje psychoterapie. V ostatních případech, zejména kde je ED spojena s fyziologickými faktory, věkem, obecně poruchami sexuálních funkcí, erekce apod., se doporučuje medikace a různé přípravky. Převážná většina příčin ED v starším věku jsou zejména cévní onemocnění, které vedou k snížení krevního toku do penisu a snížení schopnosti penisu tuto krev udržet, čím dochází k ochabnutí. Dalšími zdravotními komplikacemi jsou pak ucpávání tepen, vysoký krevní tlak, poruchy nervového systému a jiné nemoci, které můžou vést k poruchám erekce.