Enzymoterapie

cm bolest bricha2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bez enzymů nemůžeme žít. Vytváříme si je sami, ale současně jen v případě, že konzumujeme syrovou nebo vhodně technologicky zpracovanou „funkční“ potravinu, přijímáme v potravě. Enzymy však našly uplatnění dokonce i ve zpracování základních surovin používaných pro výrobu potravin, což je vysoce pozitivní, stejně jako v průmyslu, včetně například při praní prádla.

Proč bychom však mohli a v některých poměrně častých situacích dokonce měli používat enzymy v jejich vysoce specifické formě, to znamená ve formě potravinového doplňku?

  1. Protože zažívací enzymy přinášejí aktivní pomoc při trávení. Tento efekt v podstatě není „léčebný“, ale pomocný. Lze ho využít dokonce i v případě, že jste udělali „dietní chybu“.
  2. Protože zažívací enzymy jsou vysoce efektivní jako prostředek podpůrné léčby, takže se již pro tyto účely používají skoro deset let – nacházejí využití v až neskutečně širokém spektru indikací a v posledních letech jsou některé typy těchto produktů dokonce registrovány jako volně prodejné léky. Jejich využití tímto způsobem se nazývá „systémová enzymoterapie“.

Enzymy pro prevenci poruch trávení a při jejich léčbě

Proč? Protože:
A/ Poruchy činnosti, v nichž převládají chronické záněty zažívacího traktu jsou velmi časté. Dokonce se udává, že jimi trpí skoro polovina populace, ve vyšším počtu populace nad 40 let.
B/ Nedostatečná funkce zažívacího traktu poškozeného také dlouhodobě nevhodnou výživou způsobí zásadní zhoršení schopnosti vstřebat jak všechny základní živiny tak nezbytné ochranné látky. Rozvíjí se stav, který se odborně nazývá „skrytá malnutrice“ (podvýživa).
C/ Kombinace nesprávné výživy a stresu jsou vyvolávajícími faktory pro vznik onemocnění zažívacího traktu včetně žlučníku, slinivky a jater včetně rakoviny

Řešení prevence vzniku zažívacích obtíží a následně onemocnění

Spočívá v celoživotně konzumované a do značné míry individuálně sestavené racionální výživy, která v případě již vzniklých poruch automaticky předpokládá nejenom použití potravin doporučených pro daný typ onemocnění a pro příslušnou krevní skupinu, ale současně se „zesiluje“ podáváním speciálních produktů doplňkové výživy.

Naprosto klíčový význam v racionální výživě má dostatečná konzumace přirozeně v některých potravinách se vyskytující vlákniny. Účelná a z hlediska prevence nesporně velmi významná je pravidelná konzumace bakterií mléčného kvašení (probiotické kultury) například v mléčných výrobcích nebo ve formě doplňku. Na škodu není ani občasné použití krátkodobé hladovky nebo „očistných zeleninových či ovocných dnů“.

Základní členění trávicích enzymů produkovaných zdravým organismem:

  • Proteázy – zpracují až 300 g bílkovin za hodinu
  • Lipázy – zpracují až 175 g tuku za hodinu
  • Amylázy – zpracují až 300 g cukrů za hodinu

Kapacita je tedy víc než dostatečná, ale přesto někdy vznikají problémy. Příčinou je již zmíněný nedostatek vlákniny a probiotických bakterií (příznivě působí ve střevě a současně ho chrání před přemnožením plísní a škodlivých bakterií), případně poruchy funkce zažívacího traktu a s ním souvisejících orgánů jíž uvedených výše. Následkem toho dojde k přemnožení nepříznivě působících bakterií a plísní a kvasinek. Jejich nepříznivé působení je umocněno ve stravě často přítomnými nepříznivě působícími látkami (lektiny) přičemž se tento efekt „sčítá“ s negativním vlivem dalších faktorů jakými jsou stres a nakonec i takové „malichernosti“ jako přejídání a nesprávné kombinace jednotlivých pokrmů či nevhodně kuchyňsky upravených surovin, použitých při jejích přípravě.

Enzymy jako prostředky léčebné – tzv. enzymoterapie
ENZYMY jsou organické molekuly poměrně složité struktury proteinového charakteru, účinkující ve všech procesech výměny látek v živých organismech. Mají zásadní význam, protože bez nich by základní pochody „destrukce a konstrukce či jen rekonstrukce“ nemohly proběhnout. Obecně se tedy jedná o tzv. BIOkatalyzátory. Zdá se, že vlastně každá, dokonce i ta nejjednodušší biochemická reakce probíhající v těle má „svůj“ enzym. Odhaduje se, že je jich přibližně 3 000 bakteriálních. Objev možnosti jejich léčebného použití pochází od prof. Wolfa, který tento jejich efekt popsal již v roce 1970. Od té doby se metodika jejich technologické přípravy tak, aby zůstaly funkční i ve formě tablet, draží nebo kapslí, značně pokročila a umožňuje tak vytváření jejich směsí aniž by došlo ke zničení jich samých navzájem. Díky jedné nyní již dostatečně renomované firmy investující značné prostředky do výzkumu se metodika podávání enzymů značně rozrostla a nyní již zahrnuje prakticky všechny medicínské obory. Snad největší úspěch enzymoterapie slaví v traumatologii a ortopedii (především ve sportu) ale nyní již i v podpůrné léčbě při podávání antibiotik a při léčbě nádorových onemocnění. V jistém směru je zřejmé, že tato terapie je jednou z téměř bezkonkurenčních metod.

Objevit správnou kombinaci enzymů je totéž jako najít klíč k trezoru, v němž je ukryto tajemství dobrého zdraví – neboť řečeno s klasikem “ veškeré zdraví pochází ze střeva“.

Nejznámější enzymy
K nim lze počítat především ty, které jsou obsaženy v trávicích šťávách v žaludku a v tenkém střevě – ano, jsou to takzvané trávicí enzymy. A právě o nich je zde řeč. Pochopitelně jakýkoliv jiný i nitrobuněčný proces je podporován nebo umožňován enzymy, ale to již bylo řečeno a v tuto chvíli to není podstatné. Klasifikace enzymů je značně komplikovaná…Trávicí enzymy jsou specifickou „kategorií“, a to proto, že jsou všechny zaměřeny doslova „destruktivně“.

Enzym začne účinkovat pouze za předpokladu, má-li svého spolupracovníka, tzv. KO-enzym. Koenzymy jsou například vitamíny a minerály. Vždy to však jsou malé molekuly v porovnání s vlastním enzymem.

Mnoho enzymů dokonce má svoje spolupracovníky, kterými jsou zase jiné enzymy. V procesu přeměny látek je sled reakcí, tudíž i v nich zapojená řada enzymů, předávajících si produkt své práce ve formě „kaskády“ (enzymy dýchacího řetězce, enzymy Krebsova cyklu).

Každý (trávicí) enzym má „dvě pojistky“
Ty jsou nutné, aby enzym ve své destruktivní činnosti nezlikvidoval nás samé. První je přítomnost určité látky, která nejprve vypne první pojistku. Druhou jsou zase další látky, které dokáží vyřadit enzym „z provozu“ v situaci, kdy už není jeho působení žádoucí. Nedostatečná produkce nebo dokonce nemožnost jeho tvorby má vždy velmi neblahé následky. Vrozené poruchy, tzv. GENETICKÉ DEFEKTY spočívají většinou v neschopnosti organismu vytvářet určitý enzym, důsledkem čehož je „výpadek“ tvorby dalších látek, především hormonů.

Možné další efekty?
Je jím tzv. „podpůrný efekt“ spočívající ve zvýšení účinnosti mnoha podávaných léků (významné to je například a hlavně při podávání antibiotik). Kromě výše popsaného protizánětlivého a reparačního působení na cílové (poškozené nebo zanícené) tkáně dojde k destrukci v krevním oběhu cirkulujících mimořádně nebezpečných molekul tvořených vazbou antigenu s (ve většině případů však nepravou) protilátkou, kterým se říká „cirkulující imunokomplexy“. Proti nim organismus bojuje vyplavením jiné obranné látky, tzv. „nespecifického komplementu“, který má naneštěstí tu nepříjemnou vlastnost, že bez milosti ničí celou napadenou tkáň a vyvolá tak těžký zánět.

Při jakých onemocněních je možné použít enzymy k léčbě?
Jak níže uvidíte, seznam je skutečně široký. V jednom každém případě bylo působení trávicích enzymů podrobně testováno. Nicméně nikdy, tedy ani v tomto případě nelze zaručit, že k pozitivnímu efektu dojde u každého z pacientů.

Glomerulonefritida, Morbus, Crohn, Colitis ulcerosa, Pankreatitida, Fibróza plicní, Bronchitida Sinusitida, Prostatitida, Cystitida, Adnexitida, Revmatismus, Bechtěrev.

Mimořádně zajímavý je efekt u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS). Mimo „rámec“ enzymoterapie musím upozornit, že vynikajících výsledků lze docílit podáváním významně vysokých dávek koenzymu Q10. Dalšími oblastmi jsou záněty vzniklé v důsledku delšího mechanického přetěžování, jakými jsou zánět Achilovy šlachy a bursitis.

Možná by to ani nikdo z laické veřejnosti nečekal, ale enzymy lze použít i v případě takových onemocnění, jakými jsou: virózy, nádorová onemocnění, trombóza, chronická polyartritida, lupus erytematodes, varicella zoster, fibrocystická mastopatie.

Původní varianty enzymových preparátů vycházely ze zvířecích tkání, nyní se připravují zcela bezpečně z rostlinných, bakteriálních a plísňových zdrojů nebo jsou syntetické (uměle vyrobené).

Bromelain…………..zralý ananas
Papain………………nezralá papája
Chymotrypsin………hovězí pankreas
Trypsin………………vepřový pankreas
Pankreatin…………..vepřový pankreas
Lipázy………………žluč a pankreas nebo plíseň Rhizopus
Amylázy……………pankreas nebo plíseň Rhizopus
Proteázy…………….plíseň Aspergillus oryzae

Výhody rostlinných zdrojů enzymů?
Nulové riziko infekce viry a žádné riziko imunitní reakce.

Nevýhody enzymoterapie?
V důsledku náročné technologie a přitom potřeby předávkování mají produkty vysokou nákupní cenu. Kromě toho někteří lidé mohou dočasně pozorovat zažívací obtíže jako je průjem a nadýmání, případně může dojít ke zhoršení alergie.