Emoce: Alfa a omega zdraví

Bez nazvu 6 e1620375675765

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Máme za sebou divný rok. Ať už si to připouštíme nebo nikoliv, dotýká se každého z nás. Nejistoty, mnohá omezení, děti, kterým byl výrazně omezen bezstarostný život a všude přítomná esence strachu, nebo spíše strašení. Z mnoha míst se hovoří o ochraně před virem, ovšem možná ještě více důležitá je naše psychika…. Pečujme o ni! Zůstaňme sami sebou, zabraňme manipulaci a vnuceným emocím.

O tom, že mikroorganismy mění naše vnímání, emoce a pocity už není pochyb. Nový typ viru není výjimkou, spíše naopak. Má hodně zvláštních vlastností. Jednou z nich je, že u každého nakaženého okamžitě rozezná jeho slabiny a napadne tkáně a orgány, které jsou oslabené emočními a fyzickými toxiny. Další nepříjemnou vlastností viru je, že okamžitě napadá periferní nervový systém a skrze něj se během pár dní dostává do emočního mozku a odtud dále do všech struktur. Nejtypičtějším příznakem je ztráta čichu; čichový nerv vede přímo do limbického, emočního mozku, protože ten se vyvinul z čichového centra. U velké části nakažených dochází k napadení emočních center, které se projevuje depresemi, úzkostmi, nespavostí a mnoha psychickými problémy.

Nadmíra stresu

Stresová a emoční zátěž byla v posledním roce velmi vysoká. Velmi negativně vnímanou emocí je nejistota a té jsme za poslední rok zažili opravdu velmi mnoho. A nejenom my, ale i naše děti. Ty přišly o řadu radostí a jejich svět se často smrskl na online výuku, která nikdy nemůže nahradit prezenční výuku vedenou učitelem. Velkou část informací vnímáme mimosmyslově, emočním přenosem, a ten se přes monitory ztrácí. Dětem samozřejmě zásadně chybí kolektiv a občasné setkání s kamarády ho nedokáže plně nahradit.

Narůstají psychické problémy

Existuje řada studií a pozorování psychologů, že počet lidí s psychickými problémy se několikanásobně zvýšil. Prakticky všichni, kteří se již v minulosti s nějakými potížemi potýkali nebo měli drobné obtíže, se dostávají do poměrně závažných problémů. Týká se to i dětí. A bude to ještě kulminovat, až se začne vše postupně uvolňovat a dostávat do normálních kolejí, až opadne fáze akutního stresu. Například švýcarská studie udává, že závažné depresivní syndromy byly obvyklé přibližně u 3 % obyvatel, v průběhu lockdownu 9 %, krátce po uvolnění 12 %, s postupným dalším nárůstem na 18 %.

Emoce podle pentagramu

Princip země/sleziny – odpor a obsese – připoutání, obavy, starosti, znechucení, neschopnost relaxace, závislosti, nutkavé myšlenky, nadměrná přemýšlivost, problémy se spánkem…

Princip kovu/plic – adaptace, vůle – smutek, deprese, nedostatek nebo přemíra vůle, únava, mentální útlum, pocity oběti, viny…

Princip vody/ledvin – citlivost, úzkosti – neurčité strachy bez reálné příčiny, neschopnost uvolnit se, pocity sevření, strnulosti, trvalé očekávání, že vše dopadne špatně, strach ze ztráty kontroly, poruchy koncentrace…

Princip dřeva/jater – agresivita, akceschopnost – podrážděnost, nervozita, nízká frustrační tolerance, kritičnost, nerozhodnost, váhavost, ztráta naděje, smyslu…

Princip ohně/srdce – radost, překvapení, sounáležitost – panické ataky, extrémní stavy, fobie, mánie, obavy o život, impulsivní rozhodnutí, pesimismus, uzavřenost, neschopnost prožívat radost, smát se, plačtivost…

Narušení těchto center toxiny ovlivňuje emoční a stresové zpracování situací, které prožíváme, mikrobiální ložiska mění emoční vzorce a my vnímáme jiné, změněné pocity, ne ty naše opravdové. Výsledkem jsou jiné reakce na situace, jiné chování. Je to v podstatě ztráta naší svobody, jsme manipulováni, jsou nám vnuceny emoce virovými toxiny.

Zkuste přírodní doplňky stravy

Vyladit jednotlivá emoční centra lze také pomocí informačních doplňků stravy. Právě tyto emoční přípravky budou v následujících měsících, zřejmě i letech velmi potřebné a důležité. Je důležité plně pochopit a prožívat princip jednotlivých elementů pentagramu, tedy základních emocí, které slouží jako základní kámen pro všechny další složitější emoce. Jsou tak důležitou součástí detoxikace psychiky, emočně-stresového nastavení.

Redakce Joalis