Dr. Bruce Lipton, Nová věda – Tělo – Mysl – Duch

cm brucelipton

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

DR. BRUCE LIPTON – mezinárodně uznávaný představitel propojení vědy a spirituality, autor bestselleru „Biologie Víry“ a dalších knih, buněčný biolog, průkopník epigenetiky – odhalí, že nejsme oběťmi našich genů, ale máme neomezenou schopnost žít život přeplněný zdravím a štěstím.

Poznání je síla – poznání “sebe” nabízí jedinečnou příležitost vlastní seberealizace a možnost proměnit se z pasivní „oběti“ na zodpovědného spolutvůrce budoucího světa.

Za významné přispění k uskutečnění mírového a harmonického světa byla Dr.Bruce Liptonovi udělena cena “Goi Peace Award 2009” .

Celková nabídka knih o pozitivním myšlení a osobním rozvoji.