Detoxikační medicína podle MUDr. Josefa Jonáše

cm pozice vitalinea

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pravou příčinou všech nemocí jsou fyzicky přítomné toxiny a infekce v lidském organismu. Ty pak spolu s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškození tělesných tkání, k chronickým nemocem, zrychlenému stárnutí organismu, bolestivým stavům, únavě a nevýkonnosti. Postupným vnitřním očišťováním lze dosáhnout toho, že se organismus vrátí do stavu přirozeného bezchybného fungování.

Zcela neinvazním způsobem pomocí originálních detoxikačních preparátů z dílny MUDr. Jonáše (schválených jako doplňky stravy) spolu s režimovými opatřeními je možno se zbavit i zdánlivě nevyléčitelných obtíží, např. i takových problémů, jako jsou ekzémy, alergie, astma, opakující se bakteriální, virové a plísňové infekce, chronická únava, chronická borelióza, opakující se opary, bolesti kloubů, zhoršování zraku, sluchu aj..

Detoxikačními preparáty je možno odstraňovat z organismu také těžké kovy, chemické látky, včetně lékové zátěže, které způsobují v lidském těle nejrůznější problémy, bolesti a nepříjemné psychické stavy.

Metoda detoxikace je především univerzální prevencí téměř všech onemocnění a degenerativních pochodů v lidském těle. Toxinů zbavený organismus nepodléhá zanášení cévního systému, vzniku zhoubných nádorů, depresím, ztrátě paměti, vitality a sexuality.

Organismus dokonale zbavený různých jedů přináší radost ze života, přirozenou krásu, dobrou fyzickou i psychickou kondici, vysokou odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům, jako je infekce či stres a to i do vysokého věku. Naprostá většina zdravotních problémů tzv. přiměřených věku je způsobena hromaděním jedů v našem těle. Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky a všechny ostatní děje probíhající v našem těle.

Samovolná detoxikace nestačí
Organismus je zařízen na automatickou a nepřetržitou detoxikaci. Játra systematicky odstraňují jedovaté látky, které přijímáme s potravou a ty které se v těle vytvářejí. Rozložené jedovaté látky odcházejí z těla močovým a dýchacím systémem, kůží a střevem. Přesto dochází ke kumulaci některých toxinů v různých tkáních. Hlavní příčinou je stresující způsob života, znečištění životního prostředí, kontaminace potravin způsobená jejich konzervací a zpracováním. Opomíjíme také tradiční způsoby detoxikace, jako jsou půsty, diety, potní kůry, modlitby, meditace, intenzivní pohyb aj.

Druhy toxinů – zevní toxiny

 • Jedovaté kovy (rtuť, olovo, cín, nikl, kadmium…)
 • Radioaktivní látky (stroncium, cesium, uran, kobalt, radon…)
 • Chemické látky (dioxiny, ftaláty, polychlorované bifenyly, DDT…)
 • Automobilové splodiny
 • Léky – především antibiotika, psychofarmaka, anestetika, hormonální léky aj. Po aplikaci mohou přetrvávat v lidském organismu celý život a působit mnohé toxické problémy.
 • Pesticidy, insekticidy, fungicidy – chemické látky používané v zemědělství
 • Přídatné látky v potravinářství – konzervační činidla, stabilizátory, emulgátory, plnidla, ochucovadla, barviva
 • Očkovací látky
 • Kosmetické prostředky
 • Mikroorganismy – představují patrně nejvážnější toxické zatížení lidského organismu (bakterie, viry, plísně, paraziti a prvoci, zooinfekce)

Vnitřní toxiny
Vznikají při trávení potravin, dalším zdrojem jsou infekce a mikrobiální toxiny.

Mikrobiální toxiny
Většina mikroorganismů produkuje mikrobiální toxiny, jedovaté látky bílkovinné povahy, jež poškozují organismus hostitele. Některé vypouštějí toxiny již při běžné infekci, především však až ve stavu infekčních ložisek.

Infekční ložiska
Jsou kolonie patogenů (bakterie, viry, plísně…) obalené vrstvou hlenu. Infekce se tak stává nepřístupnou pro imunitní systém i pro léky. Infekční ložiska se nacházejí na sliznicích, pod sliznicemi, nebo v jiných strukturách kteréhokoli orgánu včetně nervového systému.

Podmínky vzniku ložiska:

 1. Vznik pouzdra z přítomných hlenů, metabolitů různých potravin – často mléka, dále masa, bílé mouky, cukru a solí.
 2. Infekce získaná z těla matky nebo získaná během života po proběhlém onemocnění většinou léčeném antibiotiky, kdy nejsou zlikvidovány všechny mikrobi a zbylá část se uchýlí do úkrytů, tedy do hlenových obalů.

Jak ložisko působí:

 1. Ložiska se spontánně rozpadají a vzniká chronická infekce.
 2. Vzhledem k tomu, že se infekce nemůže rozmnožovat, přechází do režimu produkce mikrobiálních toxinů pronikajících do organismu.
 3. Ložiska poškozují funkci orgánů a blokují průchod energie čchi, tak jak ji chápali starověcí čínští lékaři.

Nejzávažnějším důsledkem infekčních ložisek je působení mikrobiálních toxinů na tkáně, orgány, tedy přímo na funkci buňky a jsou zásadní pro vznik chronických chorob, poruch imunitního a hormonálního systému, poruch trávení a metabolismu.

Diagnostika
Diagnóza skrytých infekčních ložisek se provádí pomocí modifikovaného přístroje EAV (elektroakupunkturní Vollův), který umožňuje přesně určit umístění ložiska i jeho infekční obsah.

Detoxikace
Se provádí především rezonančními a informačními preparáty z dílny MUDr. Jonáše, jejichž nasazení vede k rozbití infekčních ložisek a k zaměření imunitního systému na konkrétní infekce. Ke stanovení detoxikačního postupu je nutno znát okruhy působení hlavních orgánů a jejich vzájemné vazby a ovlivňování podle čínského pentagramu. Touto metodou MUDr. Jonáš geniálně propojil hluboké znalosti východní medicíny s moderní technologií.

Pokud náš úvod do Detoxikační medicíny ve Vás vzbudil zájem dozvědět se více o této metodě prevence i odstraňování neléčitelných chronických problémů, doporučuji Vaší pozornosti knihu MUDr. Josefa Jonáše Praktická detoxikace.