Colostrum – nová cesta k obnově přirozené odolnosti

cm rodina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jednou ze základních vlastností colostra je jeho schopnost bojovat a dokonce předcházet projevům stárnutí. Výzkumy prokázaly, že procesy stárnutí způsobují snížení hladiny růstového hormonu a jeho ekvivalentu IGF-1. U osob kolem 40. roku věku je koncentrace IGF-1 o polovinu nižší, než ve věku 20 let.

Colostrum je přírodním zdrojem tohoto hormonu a růstového faktoru, které viditelně ovlivňují pružnost a zdravý vzhled pokožky, proto se také o colostru mluví jako o přirozeném face-liftingu. Colostrum brzdí procesy předčasného stárnutí a ovlivňuje obnovu a regeneraci tkání.

Colostrum jako zdroj odolnosti proti nemocem
Colostrum obsahuje velké množství imunoglobulinů, což jsou proteiny na bázi protilátek. Jejich úloha v colostru je v zásadě taková, že udržují odpovídající rovnováhu celého imunitního systému člověka a chrání jej proti virům, bakteriím, choroboplodným houbám a kvasinkám. S postupujícím věkem produkuje lidský organismus těchto látek stále méně, a proto je v průběhu procesu stárnutí velmi obtížné bojovat proti nemocem různého druhu. Znečištěné prostředí, toxické látky, rakovinotvorní činitelé, kouření, alkohol a nadměrné užívání antibiotik mohou napomáhat poškození imunitního systému a v důsledku toho vzniku nemoci.

V colostru bylo objeveno více než 20 protilátek, kromě jiných např. proti bakteriím Escherichia Coli a bakteriím druhu Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus a Cryptosporidia. Tyto bakterie jsou velmi často příčinou nebezpečných chorob, ale zdravý organismus si s nimi umí poradit bez pomoci zvenčí, pouze díky správně fungujícímu imunitnímu systému. Pokud dojde k jeho oslabení, stává se člověk bezbranný vůči nebezpečím hrozícím ze strany bakterií, virů a hub. V této situaci je tedy přínosné podpořit vlastní tělo užíváním účinného přípravku, jako je Colostrum.

Jiné lékařské výzkumy potvrdily, že růstový faktor obsažený v kravském colostru podporuje správný růst organismu, regeneraci poškozené svalové tkáně, kůže, kostí, chrupavek a nervových tkání. Pozitivně ovlivňuje také hojení úrazů. Růstový faktor podporuje v neposlední řadě také proces spalování tuků, což má při dodržování zásad zdravé výživy pozitivní vliv na snižování váhy při redukčních dietách.

Colostrum dává novou naději lidem, kteří se chtějí zbavit přebytečných kilogramů, neboť růstový faktor podporuje přeměnu tuku na energii. Komplexní působení všech složek přípravku ovlivňuje správný průběh metabolických procesů, které jsou u některých lidí s nadváhou narušené. Přípravek Colostrum napomáhá snižování hladiny „špatného” cholesterolu v krvi, a díky tomu předchází vzniku srdečních chorob a nemocí oběhového ústrojí.

Pozitivní vliv colostra při sportovním tréninku
Cílem testů prováděných ve Finsku bylo zjištění působení colostra a v něm obsažených sloučenin na koncentraci růstového faktoru inzulínového typu I, imunoglobulinu G, hormonů a aminokyselin v krevní plazmě a dále imunoglobulinu A ve slinách při zvýšené fyzické námaze. Devět běžců a skokanů se podrobilo testovacímu výkonnostnímu a rychlostnímu tréninku, v jehož průběhu dostávali účastníci přípravek z kravského colostra v koncentraci 25 ml na 125 ml dávky potravinového doplňku, dále přípravek v koncentraci 125 ml na 125 ml dávky potravinového doplňku (tzn. 100% colostrum) a také 125 ml placebo. Změny koncentrace růstového faktoru inzulínového typu I v krevní plazmě u skupiny, která dostala 100% colostrum v dávce potravinového doplňku, pozitivně korelovaly se změnami koncentrace tohoto faktoru u skupiny, jež obdržela 25 ml kravského kolostra v dávce potravinového doplňku. Koncentrace jiných sledovaných látek byla podobná u všech třech skupin. Na základě tohoto pokusu lze konstatovat, že podávání kravského colostra může při tréninku zvyšovat koncentraci růstového faktoru inzulínového typu I v krevní plazmě. Faktor IGF–I (inzulín – jako růstový faktor I) je polypeptid, jehož struktura se blíží inzulínu a patří do skupiny růstových činitelů. Mnoho testů, které byly provedeny se zaměřením na jeho účinek, naznačuje, že IGF-I má ve vztahu k centrálnímu nervovému systému a obvodovým nervům ochrannou funkci. Pravděpodobně je jedním z činitelů odpovědných za homeostázi OUN. Alternativním produktem genu kódujícího IGF-I je peptid MGF, který produkují svaly po námaze a jež plní ochranou funkci pro motoneurony. Biochemická rovina těchto sloučenin není ještě podrobně prozkoumaná, ale zdá se, že mohou plnit ochranné funkce a předcházet degradaci neuronů po krátkodobém nedokrvení nebo poškození.

Užívání přípravku Colostrum a aktivní styl života
Colostrum je hodnotným výživným přípravkem pro osoby, které chtějí „zdokonalit” svoji postavu prostřednictvím sportovní aktivity, neboť colostrum stimuluje nárůst svalové hmoty. Testy prováděné v USA byly zaměřeny na určení účinku kravského colostra po 8 týdnech užívání a na stanovení jeho vlivu na organismus, který byl podroben velké fyzické námaze. Test se prováděl na skupině aktivních žen a mužů, z nichž jedna část dostala placebo a druhá colostrum v denní dávce 20 g. Každý z účastníků testu musel podávat intenzivní fyzické výkony minimálně třikrát týdně. Ve skupině osob užívajících placebo došlo k zásadnímu nárůstu hmotnosti (2,11 kg), zatímco u osob, které užívaly colostrum, došlo k zásadnímu přírůstku svalové hmoty (1,49 kg). Z toho vyplývá, že u žen i mužů, kteří podávají velké fyzické výkony a zároveň užívají kravské colostrum, lze pozorovat viditelný přírůstek svalové hmoty.