Co o biopotravinách možná nevíte??

obilí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Proč se zajímat o to, co jíme?  Proč se zajímat o dopady a souvislosti?

Jsme to, co jíme. Z jídla se utváří naše těla, jídlem pečujeme o své zdraví a podporujeme svojí imunitu, pomocí jídla se propojujme s naší Zemí. Původ jídla, místo odkud pochází a způsob, jakým byly vypěstovány suroviny na jeho přípravu, jsou proto velmi důležité.

Šetrný a odpovědný způsob k naší Zemi i zdraví v sobě nese ekologické zemědělství a biopotraviny. Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají svá jasná pravidla daná Zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb.

Ekologický zemědělec nepoužívá průmyslová hnojiva ani pesticidy, jeho hospodaření je šetrné k životnímu prostředí, hospodářským zvířatům i lidskému zdraví. Biopotraviny jsou zpracovávány takovým způsobem, aby byla zachována jejich přirozená chuť a nutriční hodnota – tedy šetrně, bez použití umělých přísad a škodlivých technologií. Jsou proto nejbezpečnější a nejvíce kontrolované potraviny na trhu. Jejich výroba je zcela transparentní, mají dohledatelný původ a zaručují vysokou kvalitu.

A co přesně to pro nás znamená?

 • Ekologický zemědělec se stará o úrodnost půdy, pečuje o ni a udržuje ji živou.

Půda v konvenčním zemědělství je často utužená, vyčerpaná a mrtvá. Je pouze jakýmsi držákem na rostliny, které živiny dostávají uměle v podobě průmyslových hnojiv.

 • Rostliny na ekologických polích mají přirozené podmínky pro svůj růst, a proto jsou odolné, zdravé a silné. Nepotřebují žádné chemické postřiky ani umělá hnojiva.
 • Ekologické zemědělství chrání vodu. Nevyužívá chemické postřiky ani umělá hnojiva a nezamořuje jejich zbytky naši krajinu.

Zbytky chemických hnojiv a ochranných postřiků jsou z konvenčních polí odplavovány a najdeme je v podzemních vodách.

 • Ekologické zemědělství plevele nelikviduje, jen je udržuje na určité přijatelné hranici. Využívá k tomu více lidské práce a mechanizace.

V konvenčním zemědělství se hubí plevel plošně. Postřikovače vjíždí pravidelně do porostu a aplikují na pole chemické ochranné látky. Kromě plevelů tyto látky bohužel zabijí i užitečné polní živočichy, jsou splavovány do podzemní vody a jejich zbytky se dostávají do potravin.

 • Je prokázáno, že na ekologických polích žije více polních ptáků, včel, motýlů a užitečného hmyzu obecně. Ekologická pole a jejich okolí nabízejí zvířatům podmínky k úkrytu, k hnízdění a vyvedení mláďat, dostatek potravy a udržují přirozený potravní řetězec.

V průmyslově obdělávané zemědělské krajině ptáků, hmyzu i dalších užitečných živočichů rapidně ubývá. Škodí jim syntetické chemické postřiky i umělá chemická hnojiva. Velké lány monokultur bez mezí, remízů a biokoridorů neposkytují možnost k přirozenému úkrytu, hnízdění ani nalezení potravy. Průmyslové zemědělství ničí přirozenou biodiverzitu.

 • Mezi hlavními plodinami vysévá ekologický zemědělec meziplodiny, aby půda nebyla bez pokryvu. A neunikaly z ní živiny. Takováto půda je přirozeně odolnější proti erozi a má schopnost zadržovat v sobě vodu.

Půda v konvenčním zemědělství je mnohem náchylnější na erozi – odplavování horní úrodné vrstvy.  Často je utužená tak, že nedokáže pojmout větší množství dešťových srážek, které pak splavují ornici pryč z pole.

 • Kolem ekologického pole můžete v klidu vyrazit na procházku, sbírat čisté byliny či nechat děti si na mezi hrát. Na ekologických polích se nepoužívají žádné chemické látky, které by nám mohli ublížit.

Kolem chemicky ošetřovaných polí byliny nesbírejte, ani nejezte ovoce z okolních stromů. Během aplikace se chemické přípravky mohou dostat i do okolí – na cesty, stromy i byliny.

 • V ekologickém zemědělství a biopotravinách je zakázáno používat geneticky modifikované organizmy. I zvířata na ekologických farmách jsou krmena pouze bio krmivy bez GMO. Tudíž u jejich masa i mléka máte jistotu, že se v nich GM nevyskytuje.

Velká část světově pěstované kukuřice, sóji a řepky je geneticky modifikovaná. I když se jim vyhnete jako přímý konzument, často se vám mohou do těla dostat nepřímo – z živočišných produktů zvířat, která byla krmena geneticky modifikovaným krmivem. Bílkovinná krmiva z geneticky modifikovaných plodin jsou do naší republiky ve velkém dovážena. Tuto informaci se při nákupu vajec, mléka, jogurtů ani masa již nedozvíte.

 • Pokud se při výrobě biopotravin používají barviva, jsou vždy na přírodní bázi. Krásnou žlutou barvu umí kurkuma či mrkev, růžovou až červenou vykouzlí červená řepa, modrá až fialová vznikne z borůvek či červeného zelí, na zelenou barvu je nejlepší řasa spirullinu či Matcha tea.

Lákavé výrazné barvy klasických bonbónů, lízátek a dalších sladkostí pro děti jsou způsobeny chemickými barvivy. Jejich negativní vliv na dětské zdraví už byl vědecky prokázán, přesto se běžně v dětských potravinách vyskytují. Například svítivě žlutou barvu dodává tzv. chinolinová žluť, u níž je prokázáno, že zvyšuje míru hyperaktivity u dětí a u citlivých osob způsobuje alergické reakce.

 1. Není pravda, že biopotraviny obsahují více mykotoxinů (jedovaté látky produkované plísněmi), jak bývá někdy prezentováno. Ekologický farmář využívá tradiční metody k ochraně rostlin. Důležité jsou tzv. osevní postupy – střídání plodin na poli tak, aby se neopakovaly na stejném místě roky po sobě a zařazování tzv. meziplodin. Tak se nejlépe zamezí šíření plísní a chorob. Ekologicky pěstované plodiny jsou přirozeně zdravější a silnější a dokáží se proti napadení plísněmi lépe bránit.

Bylo prokázáno, že rostliny na průmyslových polích jsou mnohem slabší a bez přirozené odolnosti. Tím jsou k napadení plísněmi náchylnější. Stejně tak při nedodržovaní osevních postupů dochází častěji k napadení rostlin plísněmi.  Proto je pak následně nutné je chemicky ošetřovat a proti plísním chránit.

 • Slepice na ekologické farmě mají k dispozici výběh na čerstvém vzduchu, dostatek prostoru na hrabání, popelení, čerstvou trávu a přirozené soužití v hejnu. Dostávají jen certifikované bio krmivo. Ekologický způsob chovu zajišťuje slepicím spokojený život. U bio vajec výzkumy prokázaly dokonce vyšší obsah omega 3 mastných kyselin i vitamínu B 12. Bio vejce poznáte podle označení čísla 0 na skořápce.

Z klecových chovů pochází až 85 % v ČR prodávaných vajec. Klece slepicím nenabízejí žádný prostor k přirozenému chování, umělé osvětlení zvyšuje nepřirozeně snůšku, slepicím jsou z důvodu malého prostoru a vzájemného zraňování štípány zobáky. I když se v České republice zvedla vlna odporu ke klecovému chovu nosnic, není problém původu vajec zcela vyřešen. Ani u tzv. chovů v halách nelze mluvit o etickém chovu. V prostoru je umístěno až 9 slepic na 1m2!!, což může vyvolávat agresivitu, proto jsou jim také odstraňovány částečně zobáky. Konvenční vejce mohou obsahovat zbytky chemických látek i GMO z konvenčních krmiv. Vejce z klecových a halových chovů poznáte podle čísel 3 a 2 na skořápce.

 1. Bio vepřové maso pochází od prasat, která měla zajištěny humánní podmínky ke svému životu. Na ekologických farmách mají prostor být venku na čerstvém vzduchu, mohou se pohybovat, žijí ve skupinkách, jsou krmena bio krmivy a mláďata zůstávají u svých matek delší dobu. I samotná porážka probíhá humánnějším způsobem, zvířata nesmí být převážena na velké vzdálenosti ani zbytečně stresována. Díky tomu má bio maso pevnější strukturu, neobsahuje zbytky chemických látek, je chuťově výraznější a obsahuje více stopových prvků.

Konvenční vepřové maso pochází ze zvířat, která strávila život ve zcela nepřirozených podmínkách – malý prostor, nešetrné zacházení, štípání zoubků a ocásku, aby nedocházelo na malé ploše ke vzájemnému okusování, žádná možnost výběhu ani pobytu na čerstvém vzduchu. Prasnice jsou téměř celý život odkázány ležet v kleci, která obepíná jejich tělo a stávají se pouze jakýmisi stroji na rození a kojení mláďat. Samotná porážka je pro zvířata stresující, což se odráží i na kvalitě masa. Maso může obsahovat zbytky chemických látek i GMO z podávaných krmiv.

Každý denně jíme a pravidelně nakupujeme potraviny, které vznikají v zemědělství. Máme na výběr – zvolme si potraviny takového původu, který naši planetu ani zdraví nepoškozuje. Není nutné kupovat hned vše 100% bio. Každý malý krok se počítá. A každou nakoupenou biopotravinou podporujeme udržitelnost, využívání obnovitelných zdrojů a recyklaci a podporujeme své zdraví. Říkáme jednoznačné NE chemickým ochranným prostředkům a jedovatým minerálním hnojivům. Přispíváme k ochraně vody, podporujeme úrodnost a život v půdě, napomáháme k udržení vody v krajině a obnově života polních ptáků a hmyzu.A hlavně pečujeme o sebe samotné.

Foto: Martin Hutař a Martin Matěj

A proto, že české zemědělství je v krizi a už večera bylo pozdě, rozhodli jsme se uspořádat konferenci, která nakopne hnutí za jeho revoluci.

Přijďte na konferenci, kde se dozvíte co je s českou půdou špatně a jak každý můžeme přispět ke změně toho, jak se na české půdě hospodaří.  

https://slusnafirma.cz/setkani-nazivo/zpatky-k-jidlu/
https://www.facebook.com/events/499761537333925/