Co je mozková mrtvice?

cm mozek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku.

Druhým, méně častým typem mozkové mrtvice je krvácení (hemoragie), které někdy vyžaduje i léčbu chirurgickou. V takto postižené části mozku dochází k poruše fukce mozkových buněk projevující se náhlým vznikem příznaků mrtvice. Teprve až za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají. Tento nový významný poznatek umožňuje lékaři, pokud se nemocný dostaví včas a léčba mozkové mrtvice je zahájena v prvních hodinách od vzniku, účinně ovlivnit průběh a následky mozkového postižení.

Co je TIA?

 • Samostatně se rozlišuje tzv. tranzitorní ischemická ataka (TIA, „hrozící“ mozková mrtvice, „mini“ mozková mrtvice).
 • TIA se může objevit dny, týdny nebo měsíce před skutečnou (velkou) mozkovou mrtvicí.
 • TIA je proto silným varujícím příznakem („poslíčkem“) mozkové mrtvice – pokud porovnáme skupinu osob s prodělanou TIA se skupinou osob bez této zkušenosti, mají nemocní s TIA 9x vyšší pravděpodobnost vzniku mozkové mrtvice!
 • TIA je způsobena dočasnou ucpávkou tepny v mozku, a proto jsou příznaky podobné.
 • Příznaky se objevují náhle a zpravidla trvají krátce – přibližně 75% TIA trvá méně než 5 minut!
 • Příčinou vymizení příznaků u TIA je rozpuštění ucpávky v tepně, bez trvalých následků.

Příčiny a rizikové faktory:

 • Nejčastější příčinou je uzávěr přívodové mozkové tepny krevní sraženinou (trombózou), vyvíjející se na sklerotickém plátu cévní stěny, nebo vmetky (emboly) z krevních sraženin na sklerotických plátech cév a srdce.
 • Proto všechny patologické stavy, nemoci a návyky, které urychlují rozvoj aterosklerózy, jsou rizikovými faktory pro vznik mozkové mrtvice.
 • Optimální léčba těchto nemocí a zásadní úprava životosprávy jsou hlavními opatřeními pro prevenci (předcházení) mozkové mrtvice.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze) – jedná se o samostatný, vysoce rizikový faktor. Je potřebné, aby každý z nás znal výši svého krevního tlaku, nechal si svůj krevní tlak alespoň jednou za rok změřit. Vysoký krevní tlak (140/90 mm Hg a vyšší) je potřebné léčit (ve spolupráci s ošetřujícím lékařem).
 • Cukrovka (úplavice cukrová, diabetes mellitus) – je léčitelná, avšak osoby s cukrovkou mají i přesto zvýšené riziko mozkové mrtvice. Lidé s cukrovkou mají také často vysoký krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků (cholesterolu) a někteří mají také nadváhu – to vše jsou faktory, které dále zvyšují riziko mozkové mrtvice. Pokud máte cukrovku, spolupracujte se svým ošetřujícím lékařem na její správné kontrole a na odstranění případných dalších rizikových faktorů.
 • Porucha tukového metabolismu (vysoká hladina cholesterolu) – vysoká hladina tuků (zejména cholesterolu) je významným rizikovým faktorem nejen mozkové mrtvice, ale i dalších kardiovaskulárních onemocnění. Její správná léčba vyžaduje vždy spolupráci ze strany pacienta – úpravu stravovacích návyků.
 • Nemoci srdce, zejména s poruchou srdečního rytmu – lidé s onemocněním srdce mají vyšší riziko vzniku mozkové mrtvice. Fibrilace síní, která způsobuje nepravidelný puls, je významným rizikovým faktorem mozkové mrtvice.
 • TIA – rozpoznání a následná léčba TIA významně snižují riziko vzniku větší mozkové mrtvice. Je proto velmi důležité rozpoznat časné varovné příznaky a urychleně zavolat lékařskou pomoc.
 • Kouření – je ovlivnitelný rizikový faktor číslo 1. Nikotin a oxid uhelnatý v cigaretovém kouři snižují množství kyslíku ve Vaší krvi. Rovněž poškozují stěnu cév a zvyšují riziko vzniku ucpávek (trombů). Důležité je proto nekouřit!
 • Nadváha a nedostatek pohybu – málo tělesné aktivity, nadváha (či dokonce obezita), případně kombinace obou faktorů zvyšuje pravděpodobnost vysokého krevního tlaku, vysoké koncentrace tuků (cholesterolu) v krvi, cukrovky, onemocnění srdce a také mozkové mrtvice. Jděte na procházku, vyšlapejte schody (místo jízdy výtahem) nebo dělejte cokoli, aby Váš život byl aktivnější.
 • Nadměrná kontumace alkoholu – zvyšuje krevní tlak, a tím i riziko mozkové mrtvice.

Prevence mozkové mrtvice

Jedno z nejdůležitějších opatření, kterým můžete nebezpečí úmrtí nebo invalidity v důsledku mozkové mrtvice snížit, je boj proti rizikovým faktorům, které ji způsobují.
Obraťte se na Vašeho lékaře a promluvte si s ním o tom, jak byste se této nemoci mohli co nejlépe bránit.

 • Měřte si často svůj krevní tlak. Je-li opakovaně zvýšený (nad 140/90 mm Hg), snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o jeho snížení.
 • Trpíte-li fibrilací síní, cukrovkou nebo máte-li vysoký cholesterol, snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o úpravu těchto stavů.
 • Pokud kouříte, přestaňte.
 • Pokud pijete alkohol, pijte pouze s mírou.
 • Zařaďte do svých denních činností pravidelné cvičení.

Pokud se léčíte pro některou chorobu uvedenou v Příčinách a rizikových faktorech, seznamte se se všemi riziky a úzce spolupracujte s Vaším lékařem.

Svým aktivním přístupem k prevenci komplikací podpoříte příznivý účinek léčby a jistě zlepšíte délku i kvalitu Vašeho života