Chřipka – Vaše mysl je nejlepším preventivním lékem

cm smrkajici zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tak se nám zase objevila chřipka roku a při této příležitosti média byla opět plná léků, prevence (jako je např. důkladné mytí rukou) a znepokojení z možné pandemie. Většina „odborníků“ ale opominula jeden léčebný prostředek, který je zadarmo, nahrazuje očkování a je velmi účinný – tím je mysl povznesená nad hysterií kolem možného šíření.

Metafyzická léčitelka Louise L. Hay říká, že vnitřní příčinou chřipky je „Odezva na masovou negativitu a domněnky, strach a důvěra ke statistikám“. To je skutečně zajímavé, protože média využívají všechny tři: statistiku a negativismus, aby vyvolaly strach. U těch, kteří jsou vnímaví k takové hrozbě, pak nachází jakákoliv chřipka úrodné pole. Navrhovaným protilékem je afirmace (tzn.ujištění): „Já nepatřím mezi ty, kteří něčemu takovému uvěří. Jsem odolný proti všem propagacím a ovlivňování.“

Pro respirační onemocnění je podle L .L. Hay příčinou na pozadí strach z úplného přijímání života. Jinými slovy to lze popsat jako základní nejistotu, která je základem většiny strachů. Navrhovaná afirmace v takovýchto případech zní: „Jsem v bezpečí. Miluji svůj život.“ L. L. Hay vysvětluje, že vše, co se nám přihodí, má svou příčinu a že naše myšlenkové návyky a zvyky v jednání ovlivňují naši fyzickou pohodu. Aby se dostavilo dobré zdraví, musí být v rovnováze tělo, mysl a duše. A obdobně platí, že kdokoliv může působit na své vyléčení, pokud dosáhne takové rovnováhy.

L. L. Hay definuje paradigma, podle kterého většinu nemocí v našem těle vyvolávají vnitřní myšlenkové stavy: kritičnost, hněv, odpor a vina. Kdo z nás ještě nepocítil fyzické reakce, když se potýkal s některým takovým stavem? Pokud jsou zažívány často a opakovaně, pak může stres nahromaděný v těle propuknout v nějakou chorobu. Prostředkem, který nám pomáhá vyrovnat se s vyjmenovanými čtyřmi stavy mysli, jsou afirmace. Je to tedy schopnost našeho mozku, která dokáže vyvolat nemoc anebo ji naopak vyléčit.

Rozhodující roli hraje snížení úrovně stresu, protože právě ten je příčinou oslabování imunitního systému. Technika pozitivních předsevzetí nejenže snižuje stres, ale bylo také prokázáno, že opakování afirmací může vytvářet nová mozková spojení a měnit jeho chemické poměry. Pokud se tento přístup kombinuje s meditací, výsledky jsou ještě výraznější. A ti, kteří praktikují techniku emočního osvobození (Emotional Freedom Technique), mohou s pomocí afirmací dosáhnout ještě lepších výsledků.

V odborném magazínu Psychosomatic Medicine je uváděna studie, dokládající příznivý účinek meditace na odolnost proti virům chřipky. Pracovníci redakce časopisu absolvovali 8-týdenní program meditace pozornosti, zatímco kontrolní skupina se meditaci nevěnovala. Poté, co byli vystaveni virům chřipky, bylo shledáno, že lidé v meditující skupině měli vyšší odolnost v porovnání s kontrolní skupinou. Mezi další přínosy v meditační skupině patřily prokazatelné stoupající pozitivní účinky, zjišťované předchozí aktivací levé části mozku.

Vedle meditace existují i jiné aktivity, které mohou snižovat stres a mají spojitost se silnějším imunním systémem. Patří mezi ně např. tai-chi, čínská tradiční meditace v pohybu. Jedna z pilotních studií UCLA ukázala na pozitivní imunitní odezvu ve skupině lidí, kteří se věnují této technice.

V jiné studii bylo sledováno 50 lidí ve věku nad 70 let. Byly vytvořeny dvě skupiny, z nichž jedna se začala věnovat cvičení taj-či a meditaci v rozsahu 3 hodin za týden. Krevní testy byly prováděny po dobu 5 následujících měsíců. Cvičící skupina vykázala za tuto dobu mnohem vyšší odolnost proti chřipkovému viru, než kontrolní skupina.

Jsou ještě další studie, dokládající účinnost technik léčení zapojením mysli pro vyšší imunitu. Jedna ze studí, zveřejněná v magazínu the Psychosomatic Medicine ukázala, že tzv. metoda „Positive Emotional Style“ byla schopna ochránit testované osoby proti virům chřipky a nachlazení, kterým byli záměrně vystavováni. Na základě vyšetření krevních vzorků bylo zjištěno, že u skupiny sice došlo k infekci, ale proti kontrolní skupině byl výskyt příznaků nižší a byly také méně závažné. Ukázalo se tedy, že u lidí s pozitivním programem byla výsledkem zvýšená schopnost vyrovnat se s virovými vetřelci.

Další studie prokázala, že ve skupině lidí orientovaných na úspěch bylo možné naměřit nižší hladiny stresových hormonů ve srovnání se skupinou lidí, kteří pociťovali bezmoc nad očekávanými událostmi.

Mezi výhody praktikování přístupu, kdy se imunita zvyšuje cvičením postoje mysli, patří nízké náklady, žádné škodlivé vedlejší účinky, účinnost proti napadení virem a všeobecná dostupnost – bez ohledu na to, kde lidé pobývají. Jeho jediným vedlejším účinkem bývá zlepšení pocitu zdraví :-))