Cévy pod vlivem civilizačních faktorů

cm srdce zily

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Srdce a cévní systém patří k základnímu, životně důležitému systému. Prochází jím životodárná krev, která nese k buňkám celého těla živiny a kyslík a z buněk odvádí odpadní látky.

Výživa buněk je závislá jednak na procesech fyzikálních, tu jde o to, jak se krev dostane k buňce, a procesech biochemických, zde jde o to, jak proběhne přeměna látek z krve do buňky a zpět z buňky do krve. Jakmile tento systém začne selhávat, buňky začnou umírat. To je jasný fakt.

Trochu anatomie cév

Ze srdce vedoucí arterie (cévy) jsou pevné a pružné, vystupují z komory. Ve vnější vrstvě mají vazivové tkáně s kolagenními vlákny. Pak je zde další vrstva s velkým počtem elastických vláken a s hladkou svalovinou. Velké tepny se směrem do periferie zužují a přecházejí v tepénky. V nich má proudění krve větší odpor, protože mají menší průměr. Tepny dávají oběhu pružnost, kdežto tepénky odpor. Živiny jsou jimi předávány buňkám. Od buněk vycházejí žilní vlásečnice – kapiláry, tvořené jednou vrstvou plochých výstelkových buněk – endotelem a bohatě se větvící ve vlásečnicovou síť. Umožňují difúzní výměnu látek mezi krví a tkáňovým mokem. Mezi tepenným a žilním systémem se nacházejí arteriovenózní spojky, jež regulují průtok krve vlásečnicemi. Krev přijímá odkysličenou krev a zplodiny a systémem žil je přiváděna zpět do srdce. Žíly vstupují do síní. Stěny žil mají slabou svalovinu. V dolních končetinách jsou v žilách speciální chlopně, jež vypadají jako kapsy a brání zpětnému toku krve. Krev se v žilách pohybuje pasivně, proto je návrat krve žilami do srdce zajištěn nitrohrudním tlakem, podporovaným smršťováním kosterního svalstva. Tento mechanizmus funguje doslova coby svalová pumpa.

Povězme si něco o faktorech působících negativně na cévní systém:

Faktory vlivu na stav cév

Je jasné, že pro funkci cévního systému je důležitý pohyb. Když se sval nehýbe, krev v cévách proudí pomalu, nebo se dokonce zastaví. Ony popsané kapsy se propadají a dávají vznik křečovým žilám, varixům, bércovým vředům, zánětům žil, bolestem, křečím… Dnešní doba přináší sedavé zaměstnání, pohodlné dopravní prostředky, auta, výtahy… Výsledkem je omezený pohyb, omezené proudění krve. Situace je ještě horší, pokud člověk musí dlouho stát, např. žena za pultem. S pohybovou aktivitou také úzce souvisí způsob dýchání a okysličování. Kdo špatně dýchá, jen povrchově, bude na tom časem zle. Bez kyslíku není život. Kdo kouří a žije v symbolickém komíně, bude na tom časem ještě hůře.

Civilizace přináší hodně vymožeností, nabízí spoustu lákadel, reklamy chrlí možnosti pohodlného života, vzbuzují touhu, žádostivost a pocit, že propagovanou věc musí každý mít. Někdy jde však jen o základní existenční starosti: chléb, vodu a střechu nad hlavou. To vše zvyšuje stres. Kdo jej nedovede zvládat, sáhne po cigaretě či jiné berličce. Dostane se do závislosti, jeho finanční situace se ještě více zhorší, postupně začne slábnout výkonnost, dotyčný zleniví, omezí pohyb, dýchá vzduch z komína, z ulice zamořené výfukovými plyny, kyslíku se nedostává, stěna cévní chřadne.

Snad každý ví o cholesterolu. Je to velmi užitečná sloučenina, člověk ji nutně potřebuje pro život, nesmí jí však být nad míru. Pohodlný život přináší nadbytek jídla – žel nezdravého, tučného, slaného, synteticky zpracovaného. To vede k vyšší hladině tuků a špatného cholesterolu, ukládaného do stěn cév a ucpávajícího jejich průsvit; céva pak kornatí, je sklerotická, přestává být pružná.

A výsledek? Infarkt, mozková mrtvice…

Preventivní prohlídky u lékaře upozorňují na tato fakta, lékař se snaží pomoci. Ordinuje statiny proti cholesterolu, léky proti vysokému tlaku krve, léky na rozšiřování cév… Málo platné, pohyb není na předpis, kyslík není na předpis, stres nelze zastavit nějakým lékem. V poslední době se sleduje hladina homocysteinu, který je také následkem chybného životního stylu. Homocystein totiž působí na buňky jako jed. Napadá cévní stěny, vyvolává v nich zánět a zdrsňuje je. A na těchto místech pak má škodlivý LDL cholesterol snazší možnost ukládat se ve formě plaku, a tak způsobuje arteriosklerózu. Nové studie dokazují, že konzumace kyseliny listové spolu s vitaminy B6 a B12 snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění vysokým procentem: nad 50 %.

Rizikové faktory aterosklerózy

Mezi hlavní rizikové faktory aterosklerózy patří:

  • vysoký krevní tlak;
  • cukrovka;
  • zvýšený cholesterol;
  • kouření a obezita.

Další významné faktory:

Alkohol: Jeho pravidelná větší konzumace působí na zdraví negativně. Zvyšuje hladinu cholesterolu, krevního cukru, kyseliny močové, může vést k cirhóze jater, rozvoji nádorových onemocnění a závislosti.
K civilizačním faktorům je nutno přičíst užívání hormonální antikoncepce. Diskutovaný problém, který patří do seznamu negativních faktorů. Na prvním místě je snaha o zmírnění dopadů civilizačních faktorů, jež byly výše jen částečně vyjmenovány, teprve potom se lze zabývat léčivy.

Pomoc v přírodě

Česnek

Kromě chemických léků se lidé snaží hledat pomoc v přírodě. Takže probíhá diskuse o přírodních antioxidantech, bioflavonidech, o vitaminech skupiny B a také o česneku. A snadno se dozvíme, co česnek obsahuje. Z obsahových látek přítomných v česneku jsou významné vitaminy (B1, B2, B12, C a provitamin A), minerální látky (síra, draslík, hořčík, vápník), stopové prvky (mangan, selen, kobalt, jód) a dále pak biologicky aktivní allicin s antibiotickými účinky… Ovšem v souvislosti tohoto tématu nás zajímají účinky užívání česneku na kardiovaskulární systém. Česnek má schopnost rozšiřovat cévy, snižuje krevní tlak, a především hladinu nežádoucího LDL cholesterolu v krvi. Tímto významně působí proti kardiovaskulárním chorobám. Protože zároveň zabraňuje vzniku krevních sraženin, je česnek významnou prevencí infarktu i všech typů embolií. Jako významný antioxidant zamezuje česnek devastaci těla volnými radikály, a proto je považován za účinný omlazující prostředek i vhodnou prevenci vzniku rakoviny. Česnek se proto stává součástí receptů potravních doplňků k podpoře cévního systému. Příkladem mohu jmenovat česnek a petržel.

Rutin

Rutin je rostlinný flavonoid, obsahuje quercetin a cukr – rutinózu. Byl objeven v listech routy vonné. U nás je ho nejvíce v pohance, ale získat ho můžete také ze slupek rajčat, z chřestu, lesních plodů, kůry citrusů, jablečné slupky, broskví, nektarinek, kiwi, banánů, ze zeleného a černého čaje. Posílí cévní stěnu, podílí se na snižování LDL cholesterolu, působí výrazně antioxidačně, čímž opět chrání buňky před poškozením včetně nádorového zvrhnutí. Mimo to má pozitivní vliv na roztažnost cév, čímž zlepšuje prokrvení tělních orgánů.

Vitamin D

Význam vitaminu D si spojujeme hlavně s rozvojem osteoporózy a slabé imunity. Ale vitamin D hraje velmi důležitou roli také v počátcích procesu rozvoje aterosklerózy, a to v přilnavosti bílých krvinek k cévní stěně. Při dostatečném množství tohoto vitamínu se snižuje možnost ukládání cholesterolu. Proto patří vitamin D do seznamu prostředků prevence rozvoje kornatění tepen…

Probiotika

Recept léku na cévy má obsahovat i probiotika, aby se udržovala symbióza střevní.

Lutein

Lutein je žlutooranžové barvivo, patří mezi karotenoidy a najdeme jej v listové zelenině, zejména v kapustě, špenátu a zelí, dále v mrkvi a paprice, ve žlutočerveném ovoci a ve vejcích… Lutein je znám jako pomocník pro dobrý zrak a hraje významnou roli při prevenci aterosklerózy.

Směr životního stylu

Doporučuji chůzi, cvičení, masáže, NORDIC WALKING, jízdu na kole. Dostatek spánku. Jídelníček má obsahovat vyrovnanou stravu bez cholesterolu, hodně zeleniny s vlákninou. Pozitivní zprávy přicházejí o efektivním účinku černého pepře a chilli papriček.

Klíčové je ovšem uspořádání si života a priorit. Duchovní recept má obsahovat dávku trpělivosti, vůle a schopnosti vzdávat se světských požitků.