CBD a CBG  – léčivé látky z konopí

cbd a cbg

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V současnosti se můžeme setkat s velkým zájem o oleje, známe pod zkratkami CBD (cannabidiol) a CBG (cannabigerol).

Je třeba zdůraznit, že jedná o oleje obsahující látky označované jako CBG a CBD, není to označení pro olej jako takový. U olejů s obsahem CBD se někdy používá označení CBS olej. Obě látky se získávají z konopí setého, latinsky Cannabis sativa. Jedná se o jednoletou dvoudomou rostlinu z čeledi konopovité (Cannabaceae), pocházející ze střední Asie. Pro náš článek je důležitý její legálně pěstovaný druh s nízkým obsahem psychotropních látek, tetrahydrocannabinolu (označovaného zkratkou jako THC; jedná se o psychoaktivní látku ze skupiny kanabinoidů nacházející se hlavně v květenství rostliny). V Česku je povoleno v legálně pěstovaném konopí obsah THC do 0,3 %. Tento druh konopí se pěstuje jako zdroj oleje (označovaného jako na semeno) a dále jako tzv. rostlina přadná, kdy se z ní získává technické vlákno, konkrétně ze stonku rostliny.

Cannabidiol (CBD)

Jedná se o látku ze skupiny již zmíněných kanabinoidů (z lat. Cannabis–konopí). Jak již název napovídá, jsou to látky, vyskytující se v přírodě nejen v rostlinách konopí (Cannabis). Zatím jich bylo objeveno přes 100 druhů. Mezi nejvýznamnější patří tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) a cannabichromene (CBC). Tetrahydrocannabinol (THC) ovšem patří mezi psychotropní látky a v legálních doplňcích stravy se nevyskytuje!

Cannabidiol (anglická zkratka CBD) je látka obsažená v rostlinách konopí. Je chemicky příbuzná tetrahydrocannabinolu (THC), ale nemá jeho psychoaktivní účinky, takže se nejedná o psychotropní látku a může se legálně vyskytovat v doplňcích stravy nebo přírodní kosmetice. Patří do skupiny látek označovaných jako cannabinoidy.

Důležité je si ho nesplést s mnohem známější látkou ze stejné skupiny, THC (tetrahydrokanabinolem). Ta stojí za účinky marihuany a patří k nelegálním látkám.

Chemicky jsou látky CBD a THC blízce příbuzné, CBD ale není psychoaktivní stejným způsobem jako THC, na rozdíl od THC přímo nestimuluje kanabinoidní receptory.

Může také blokovat některé účinky THC. CBD proti THC nezpůsobuje změny vědomí a stavy euforie, jelikož je to látka nepsychoaktivní. Tyto rozdíly jsou dány odlišnou interakcí s kanabinoidními receptory, které jsou široce rozprostřeny po celém těle.

Vědci zkoumají celou řadu jejich pozitivních účinků cannabidiolu, a právě jeden z nich je ochrana nervových buněk. Výzkumy ukázaly, že chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku a také účinně tlumí psychotický symptom u nemocných s Parkinsonovou chorobou. Rovněž působí protizánětlivě a tlumí mimo jiné rozvoj cukrovky. K dalším možných a slibným možnostem jeho využití patří to, že přispívá ke zmírnění napětí či projevů deprese nebo epilepsie. Přispívá také k modulaci (upravování) imunitního systému (vědci uvažují proto o jeho využití například u roztroušené sklerózy).

Jeho obliba v doplňcích stravy stále roste a jejich počet s ním se zvětšuje. Jsou většinou označovány jako takzvané CBS oleje, tedy oleje s obsahem kanabidiolu. To si vynutilo také jejich přísnější kontrolu ze strany příslušných orgánů. Kontrolovali kvalitu a autenticitu olejů a také obsah environmentálních kontaminantů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které se mohou v olejích kumulovat. U těchto látek velké množství studií prokázalo jejich možnou kancerogenitu. Nicméně, CBD konopný olej je v mnoha zemích světa legální a jeho použití relativně bezpečné.

Cannabigerol (CBG)

Jedná se o další látku z druhu kanabidoidů. Kanabigerol je pozměněná forma kyseliny kanabigerolové, mateřské molekuly, ze které vznikají další kanabinoidy. Během růstu rostlin se většina kanabigerolu přemění na jiné kanabinoidy, především tetrahydrocannabinol (THC) nebo kanabidiol (CBD), přičemž v rostlině zůstane asi 1 % kanabigerolu.

Tato látka je méně prozkoumaná odborníky, než její “bratr” kanabidiol. Na rozdíl od “nejpopulárnějšího” bratra, tetrahydrocannabinolu (THC) antagonizuje určité receptory. Tato problematika je poměrně složitá, ale je možné k ní říct několik slov. V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně nebo v cytoplazmě či v buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako jsou neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy. Změny chování receptorových bílkovin, které byly spuštěny ligandy, vyplývají z fyziologických změn, které představují biologickou činnost ligandů. A právě cannabigerol patří k tzv. ligantům, které jsou antagonisty receptorů. Antagonista receptorů je ten, který je schopen se vázat, ale odpověď nespouští. A právě cannabigerol antagonizuje receptory (lidově by se dalo říct “blokuje” či “neutralizuje”) CB1 a CB2 (označované jako kanabinoidní), které jinak aktivuje psychoaktivní THC (ten je naopak tzv. agonistou).

Na rozdíl od CBD, které má relativně nízkou afinitu ke kanabinoidním receptorům a působí většinou nepřímými interakcemi s endokanabinoidním systémem, se má za to, že CBG vyvolává své terapeutické účinky přímo interakcí s kanabinoidními receptory CB1 a CB2 v mozku. Celkově vykazuje účinky protizánětlivé a neuroprotektivní. Termín protizánětlivé působení je vcelku jasný, v případě neuroprotektivního účinku je třeba zmínit pár slov. Tyto látky se používají u nemocí, které spojuje příznak poškození nervových buněk a nervového systému jako celku. I v tomto případě se dá, byť alespoň částečně, snažit jim předejít volbou vhodné prevence. K prevenci mohou sloužit i látky přírodního původu získávané z léčivých rostlin. Tyto látky jsou řazeny do skupiny neuroprotektiv, což je označení pro látky ochraňující náš nervový systém. Zjednodušeně se dá říci, že to obvykle platí pro schopnost látek chránit naše nervové buňky (odborně neurony).

Kanabinoidy jako neuroprotektiva

Obě látky, jak CBD, tak CBG mají zmíněné neuroprotektivní působení, které jsou nadále zkoumány odborníky. Probíhající preklinické a klinické studie zejména CBD potvrdilo jeho pozitivní vliv na epilepsii, Parkinsonovu, Alzheimerovu, Huntingtonovu chorobu, roztroušenou sklerózu, amyotrofickou laterální sklerózu a mozkovou ischemii včetně uvedené dávky použitého množství CBD v konkrétní indikaci a mechanismu účinku. Výzkumníci konstatují, že CBD lze použít pro široké spektrum terapeutických účinků, včetně neuroprotektivních, a to při různých patologických stavech. Některé studie dokonce zmiňují, že kannabidiol lze použít i při refrakterní epilepsii u dětí a mladistvých, ale bylo by třeba ještě provést další studie na větším počtu pacientů k potvrzení tohoto účinku.