Cannabidiol (olej CBS)

hemp 1847115 960 720 e1566194426545

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Cannabidol (anglická zkratka CBD) je látka obsažená v rostlinách konopí. Je chemicky příbuzná tetrahydrokanabidiolu (THC), ale nemá jeho psychoaktivní účinky, takže se nejedná o psychotropní látku a může se legálně vyskytovat v doplňcích stravy nebo přírodní kosmetice.  Patří do skupiny látek označovaných jako cannabinoidy.

Důležité je si ho nesplést s mnohem známější látkou ze stejné skupiny, THC (tetrahydrokanabinolem). Ta stojí za účinky marihuany a patří k nelegálním látkám.

Chemicky jsou látky CBD a THC blízce příbuzné, CBD ale není psychoaktivní stejným způsobem jako THC, na rozdíl od THC přímo nestimuluje kanabinoidní receptory.

Může také blokovat některé účinky THC. CBD oproti THC nezpůsobuje změny vědomí a stavy euforie, jelikož je to látka nepsychoaktivní. Tyto rozdíly jsou dány odlišnou interakcí s kanabinoidními receptory, které jsou široce rozprostřeny po celém těle.

Vědci zkoumají celou řadu jejich pozitivních účinků cannabidiolu, a právě jeden z nich je ochrana nervových buněk. Výzkumy ukázaly, že chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku a také účinně tlumí psychotický symptom u nemocných s Parkinsonovou chorobou. Rovněž působí protizánětlivě a tlumí mimo jiné rozvoj cukrovky. K dalším možných a slibným možnostem jeho využití patří to, že přispívá ke zmírnění napětí či projevů deprese nebo epilepsie. Přispívá také k modulaci (upravování) imunitního systému (vědci uvažují proto o jeho využití například u roztroušené sklerózy).

Jeho obliba v doplňcích stravy stále roste a jejich počet s ním se zvětšuje. Jsou většinou označovány jako takzvané CBS oleje, tedy oleje s obsahem kanabidiolu. To si vynutilo také jejich přísnější kontrolu ze strany příslušných orgánů. Kontrolovali kvalitu a autenticitu olejů a také obsah environmentálních kontaminantů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které se mohou v olejích kumulovat. U těchto látek velké množství studií prokázalo jejich možnou kancerogenitu. To je dvojnásob nebezpečné u vážně nemocných pacientů, kteří by chtěli vyzkoušet doplněk stravy s látkou CBD a vybrali by si nekvalitní.

Problém představuje ještě jedna věc a to sice, že tyto doplňky stravy mohou obsahovat větší množství THC, než je povolené (vyskytuje se v nich při správné výrobě jen velmi nepatrné množství THC, které psychický stav člověka neovlivní).

I pokud množství THC sice není vysloveně velké, ale nikoliv nevýznamné, může u citlivějších jedinců způsobit změny ve vnímání, které mohou ohrozit jejich schopnost řízení a rozhodování obecně, zejména, když si možnosti ovlivnění své psychiky vnější látkou nejsou vědomi. Dalším problémem může být u řidičů pozitivní nález při dopravních kontrolách, který je může stát přinejmenším dočasně řidičský průkaz.

Toto vše jen podtrhuje fakt, že tyto přípravky sice mohou být užitečné, ale zapotřebí si dát pozor při jejich výběru.