Buďte pro své dítě dobrým vzorem

xbatole12

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

RODINA JE ZÁKLAD
Děti se učí napodobováním svého okolí. Dokáží skvěle pozorovat a imitovat. Například mateřský jazyk se učí pouze odposloucháváním, napodobováním a pozorováním. Takto podobně přejímají i zvyky, postoje, hodnoty. Díky tomu, jak děti odkoukávají chování od svých nejbližších, jsou to právě hlavně rodiče, kdo je zásadně ovlivňuje. Jsou jejich vzorem!

Proto by se rodiče měli zamyslet nad svým jednáním, jakým způsobem před dětmi mluví i jak se chovají ke svým nejbližším. Je velmi zajímavé, jak lehce děti odhalují naše chyby. V devadesáti šesti procentech můžeme být dobrým vzorem, ale jakmile uděláme nějakou chybičku, děti to ihned odhalí. Kromě rodičů a sourozenců děti čerpají všelijaké podněty pro svůj rozvoj i z širšího okolí – od prarodičů, kamarádů, spolužáků, učitelů, sousedů. Ale také z televize, časopisů, knih. Některé faktory se dají těžko ovlivnit, ale většina z nich ano.

ZÁSADY PRO DOBROU VÝCHOVU
Vždy se chovejme tak, jak chceme, aby se okolí chovalo k nám. Pokud na ostatní jen křičíme, děti budou křičet i na nás. Jestliže často lžeme, budou lhát i ony. Když se nevhodně stravujeme, budou mít k tomu sklony i děti. Pokud se nechováme pěkně k prarodičům, děti se nebudou chovat pěkně ani k nám, až zestárneme. Jestliže používáme často vulgární slova, můžeme to čekat i od našich ratolestí.

Když se budeme slušně chovat, děti se to naučí taky. Budou hezky zdravit, slovo prosím a děkuji pro ně bude samozřejmostí. Laskavostí je naučíme laskavosti. Štědrostí učíme štědrosti. Čistotou – čistotě. Pokud dětem pravidelně čteme, začnou milovat knihy. Snažíme-li se jednat zodpovědně, učíme k zodpovědnosti. Vážíme-li si věcí, budou si jich vážit i ony. A tak je to ze vším.

Odstrašujícím případem v rodině je týrání. Většina rodičů, kteří bijí či jinak trýzní své děti, to zažila od svých nejbližších. Pokud násilnický otec v afektu bije celou svoji rodinu, dítě usoudí, že je to naprosto normální a bude mít tendenci se v dospělosti chovat podobně.

BUĎTE CITLIVÝ K DĚTSKÉ DUŠI
Prostředí formuje názory a přístupy dětí. V rodinách, kde převažuje harmonické prostředí, jsou děti mnohem klidnější než tam, kde je neustálé napětí. Je vědecky potvrzené, že stačí, aby jeden z rodičů měl oblibu v alkoholu a tento problém se přenese na děti. Jedinci, kteří pochází z takto zatížené rodiny, by se měli alkoholu celý život vyhýbat. Děti rodičů, kteří mají koníčky a pořád se o něco zajímají, jsou zvídavější a pilnější. Z dětí, které vyrůstají v láskyplném vztahu se zvířaty, nikdy nevyrostou bezcitné osobnosti.

Pro děti je nejdůležitější láska a pozornost. Tyto faktory nenahradí ani drahé dárky, počítačové hry či televize.

Pokud vám dělá chování vašeho potomka starosti, zamyslete se pozorně nad svým chováním. Poněvadž děti se učí z toho, co žijí. Kopírují vše, co říkáme a děláme. Mnohé návyky, ale i zlozvyky získají právě od nás. Buďme jim proto tím nejlepším příkladem. Poskytněme jim i zkušenosti, které jim pomůžou naučit se správným hodnotám, zodpovědnosti a sebekázni. Děti, které měly šťastné dětství a byly obklopené láskou, jsou pro další život mnohem lépe vybaveny, než ty, co vnitřně strádaly.