Budoucnost je „bio“

cm kosik zeleniny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ekologické zemědělství a biopotraviny se stávají jedním z fenoménů dneška. V souvislosti s tímto tématem se objevuje jedna základní otázka. Jsou opravdu biopotraviny kvalitnější a zdravější než běžná produkce, nebo se jedná pouze o marketingový tah, abychom za ně zaplatili více peněz?

Z výsledků posledních vědeckých výzkumů vyplývá nejen to, že bio je skutečně zdravější, ale také fakt, že ekologické zemědělství v budoucnu zřejmě nahradí intenzivní zemědělství, založené na použití umělých hnojiv a pesticidů.

Je bio opravdu zdravější?
Názory na to, zda jsou biopotraviny opravdu zdravější než běžné potraviny, se různí a vědecká komunita je v tomto ohledu značně nejednotná. Můžeme dokonce slyšet, že biopotraviny nejsou v zásadě o nic zdravější než ty normální. Ačkoliv věda zatím neumí zdravotní prospěch biopotravin přímo prokázat, můžeme s jistotou říct, že ekologické zemědělství přispívá v přírodě k biodiverzitě. Ekologicky chovaná zvířata žijí ve větší pohodě, biomléko je kvalitnější a potraviny jsou obecně chutnější.

Vědci tvrdí: bio je zdravé
Unikátní pětiletý celoevropský projekt Quality of Low Input Food (QLIF) zaměřený na kvalitu biopotravin, představil výsledky svého výzkumu. Z nich jasně vyplývá, že bio je skutečně zdravé. Obsahuje více nutričně prospěšných látek, zatímco běžné potraviny obsahují větší množství škodlivých složek. Na projektu QLIF se podílelo 31 výzkumných středisek, společností a univerzit v Evropě. V České republice se do něj zapojila Vysoká škola chemicko-technologická pod vedením profesorky Jany Hajšlové. Cílem projektu bylo ověřit kvalitu a bezpečnost biopotravin ve vztahu k efektivitě vynaložených nákladů a vlivů na životní prostředí. Pětiletý projekt, v jehož čele stál profesor Carlo Leifert z Univerzity of Newcastle, byl financován Evropskou komisí.

Výsledky projektu QLIF
Ojedinělý projekt QLIF zaměřený na komplexní studium kvality biopotravin a jejich vlivu na zdraví člověka přinesl řadu zajímavých výsledků. Zjistil, že vzorky z potravin ekologického zemědělství obsahují více vitaminů, antioxidantů a zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin. Zároveň prokazuje, že biopotraviny obsahují méně nebezpečných těžkých kovů, mykotoxinů, zbytků pesticidů a glykoalkaloidů. Důležitým faktorem je u biopotravin absence reziduí pesticidů, které jsou typické pro produkty průmyslového zemědělství. To je důležité hlavně pro malé děti, které mají podstatně méně vyvinutý detoxikační systém a neodbourávají toxické účinky dostatečně efektivně.

Zdravější a odolnější
Některé nejnovější výzkumy přicházejí s důležitými zjištěními o vlivu biopotravin na lidské zdraví a imunitní systém:

Biovýživa přispívá k efektivnější regulaci lidského organismu.

  • Člověk je odolnější, lépe se dokáže bránit infekci a s nemocí se snáze vypořádá.
  • Ovocné a zeleninové biošťávy mohou dokonce podle výsledku laboratorního testování omezit růst rakovinových buněk.
  • Prokázán je také pozitivní vliv konzumace biomléka, které, na rozdíl od normálního, eliminuje problémy s alergií a ekzémy. Kvalita biomléka spočívá v tom, že obsahuje více nutričně významných složek, navíc obsahuje více fytoestrogenů, které omezují riziko vzniku rakoviny prsu a kardiovaskulárních chorob.