Bolí mě u srdce

extrasystoly boucháni srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud máte nějaký zdravotní problém, pak je třeba si uvědomit, že se objevil jako následek nějaké předchozí události. Platí zde fyzikální zákon akce a reakce. Bez akce nemůže být reakce. Nemoc je ta reakce. Sama nevznikla. Trápí vás, a tak logicky navštívíte svého lékaře. On se v první řadě snaží objektivizací, tj. různými vyšetřovacími metodami, pojmenovat příčinu, ev. mechanismus vzniku nemoci. A když se mu to podaří, nasadí vám lék, který by měl pomoci zmírnit příznak. Je jasné, že neřeší příčinu = akci, ale jen reaguje na následek = na reakci.

Je to dobrý první krok, snaží se vám zmírnit třeba bolest, ale k vyléčení to nevede. Často se stane, že vám lékař nedokáže zjistit příčinu, a proto napíše do lékařské zprávy, že jde o nemoc idiopatickou = z neznámé příčiny

https://www.celostnimedicina.cz/idiopaticka-nemoc.htm

Dokonce ani vědecké studie nedovedou onu příčinu popsat a připouštějí, že příčinu zjistit nelze. Nutno ovšem dodat, že by mělo být správně napsáno: „známými metodami nelze příčinu zjistit“.  Ale příčina vždycky existuje. Často se objevuje v komunikaci s tazateli naší poradny věta: „Nikdo mi nezjistil příčinu.“ Jsou však situace či stavy, které nelze přístrojově prokázat, jsou z kategorie psychosomatické.

Bolí vás u srdce

EKG normální, ECHO normální, kardio-markery normální. Lékař vám sdělí, že anatomické poměry týkající se srdce jsou normální. Vaše srdce je zdravé. Ale lékař neví, že vás bolí u srdce poté, co např. došlo ke konfliktu ve vaší rodině, že vás někdo opustil… A na to není lék. V naší listárně dotyčný často takovou věc sám popisuje slovy: „Myslím, že je to tím nevyrovnaným a stresovým způsobem mého života v poslední době. Nedokážu situaci řešit, všechno se mi bortí pod rukama. Bolí mne u srdce a jsem z toho na nervy.“

Jak z toho?

Je jasné, že pokud bude taková životní situace pokračovat, jinými slovy bude stále probíhat akce, potíže nepřestanou, léky nepomohou, lékaři nejsou schopni víc vám pomoci.

Pokud si uvědomujete příčinu a lékaři nic svými přístroji neprokazují, pak je zde přece jen jedna pozitivní věc. Za prvé víte, že vaše srdce je v pořádku a za druhé máte podstatnou výhodu v tom, že víte, kde je příčina, totiž nevyrovnaný a stresový život. V takovém případě se musíte sami orientovat na řešení této podstaty.

Je vhodné to toho zapojit rodinu, sociální odbor, provést pohovor se zaměstnavatelem, psychologem, začít se na problém dívat z jiné roviny, z nadhledu, protože pokud se na problém budete dívat stále ze stejné roviny, řešení nenajdete, ba naopak se budete stále utápět v téže situaci bez konce.

Poněkud složitější situace nastává, když dotyčný prohlašuje, že je u něj všechno v pořádku, že stresy nemá, že žije harmonickým a spořádaným životem, a tedy nechápe, kde příčina je.

Je třeba učinit hloubkový rozbor nejlépe s někým z rodiny, s důvěrníkem, psychologem, protože ten druhý může popisovanou situaci vidět jinak. Váš pohled je pouze jednostranný, viděný z vašeho úhlu.  

Stále platí stejné pravidlo akce a reakce.

Zdání

Často si člověk myslí, že koná správně, a netuší, že ne.

Uvedu příklad:

Člověk ve vedoucím postavení firmy, který organizuje pracovní program pro své zaměstnance, vymyslí jej a předloží zaměstnanci, aby jej realizoval.

Ale v jeho rodině to neklape, protože, aniž by si to uvědomil, organizuje program i pro členy rodiny. To není v pořádku, rodina není firma, tam mají platit jiné vztahy. Vzniká nepokoj, neklid, členové rodinu opouštějí a dotyčný nechápe proč. „Vždyť jsem dělal jen to nejlepší, všechno jsem naprogramoval, aby byla rodina spokojená. Bolí mě z toho u srdce.“

Naše poradna nenahrazuje ordinaci lékaře, prvotně slouží pro potřeby e-shopu. A je jasné, že řešení popsané situace není o potravních doplňcích.

MUDr. P. Šácha