Bolavá, kulatá záda

záda 1 e1601971904470

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Příběh

Celý život jsem pracoval u stroje a hrbil svá záda, časem jsem nemohl vydržet ani stát. Všichni mi říkali: Máš kulatá záda, rovnej se. Ve škole mi říkali: Máš zkřivenou páteř, kyfózu, měl bys chodit do léčebného tělocviku, nosit tašku na zádech a v lavici sedět rovně. Ale to by se mně spolužáci posmívali, tak jsem to nedělal. Dnes jdu do invalidního důchodu. Ortoped mi řekl, že mám Scheuermannovu chorobu. Pociťuji brnění, závratě, trpím na migrény. Musím chodit na rehabilitace, jezdit do lázní. K operaci to prý není.

Vývoj degenerativních změn

Zde jsem tedy popsal ukázku dosti častých výpovědí lidí trpících bolestmi zad. A lze z toho vidět, že nemoc byla podceněna, nebyla jí věnována dostatečná pozornost a ona pomalu přešla do neřešitelného stavu, kdy na páteři došlo k degeneraci krycích plotének obratlů. Ploténky jsou nerovné, vytvářejí se tzv. Schmorlovy uzly, obratle se deformují, zmenšují se meziobratlové prostory a hrudní páteř, která má být prohnutá dozadu, se začíná ohýbat dopředu. Postupně se formují kulatá záda, křivá páteř a hlavním projevem jsou pak bolesti zad. A to špatné následuje, pokud tato situace není řešena, popsané degenerativní změny jsou nevratné, vlastně neřešitelné, vzniklé změny na páteři zůstávají celoživotně. Nalézáme zkrácení prsních svalů a tuhou kyfózu. RTG snímek ukáže typický klínovitý tvar obratlových těl, lokalizuje se nejčastěji do dolní hrudní páteře.

Další změny

Žel, výčet potíží tím ještě nekončí. Známe totiž pojem místo nejmenšího odporu (MNO): Vzniká po úrazech, po operacích, nebo třeba postupným procesem degenerace páteře, a to je právě situace Scheuermannovy choroby. Takto změněná páteř se stává oním místem nejmenšího odporu. MNO se tady chová jako magnet a přitahuje na sebe další nemoci: záněty, revmatizmus. Když se v těle tvoří osteoporóza, pak právě v MNO… Přidají se nárůstky, zhorší se cévní zásobení míchy, jež začne být utiskovaná, a lékař musí konstatovat projevy myelopatie = nezánětlivého postižení míchy. Tehdy se objeví různé závažné problémy podle lokalizace, kde k útisku míchy dochází. Projevy buď směřují do hlavy – a pak dotyčný člověk pociťuje závratě, migrény, nebo míří do končetin – a člověk cítí brnění, má poruchy chůze, poruchy citlivosti…

Pomocné metody

Jak je zřejmé, čím pokročilejší je toto onemocnění, tím je jeho léčba obtížnější. Rehabilitace a různé fyzikální pomocné metody problém pochopitelně definitivně neřeší, mohou pomoci k dočasné úlevě. Stejně tak léky problém neřeší, omezují se jen na zmírnění bolesti, uvolnění svalů, potlačení zánětu apod.

Ortoped, ev. neurochirurg, může zasáhnout operačně, aby určitý úsek páteře uvolnil… Pochopitelně jsou takové operace komplikované…

Pomozme těm mladším

Vraťme se raději na začátek do školy, do volby zaměstnání. Z pozice staršího člověka, který tuší následky, vezměte dítě s vadným držením těla do péče, věnujte mu čas, najděte mu vhodnou formu pohybu. Pokud má stanovenu některou ortopedickou vadu, navštěvujte rehabilitační cvičení, choďte plavat, věnujte péči obuvi, dbejte, ať nenosí těžké tašky, zvyšujte jeho kondici. Protože v tu dobu můžete ještě vývoj a progresi nepříjemné Scheuermannovy choroby ovlivnit.