BMI (Index tělesné hmotnosti)

xzdrava vyziva7

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Obezita je definována jako nadměrné zmnožení tuku v organismu.
Stupeň obezity je určován podle BMI neboli Indexu tělesné hmotnosti.
Zjistěte si svůj BMI…


Na úrovni jednotlivého pacienta je určování stupně obezity založeno na Queteletově Indexu tělesné hmoty (Body Mass Index, BMI) občas zavádějící, jelikož u žádného vztahu výška-váha není určeno, do jaké míry bude ovlivněn faktory, jakými jsou kostra a svalová hmota. Z praktických důvodů však tato kategorizace hmotnosti zůstává nejčastěji používanou. BMI větší než 30 odpovídá relativní hmotnosti zhruba o 20 % vyšší, než je žádoucí hladina.

Obezita je nemoc způsobující další nemoci.

Nadváha a obezita s BMI > 27 je spojena s 3 x vyšším rizikem vzniku diabetu, hypertenze, ICHS a mozkové cévní příhody.

Zjistěte si svůj BMI:

1. BMI 18,5 – 24.9 Vaše hodnoty jsou dobré – zdravotní riziko je minimální.

2. BMI 25.0 – 29.9 Vaše hodnoty BMI jsou zvýšené – máte zvýšené zdravotní riziko.

Sem patří nemoci spojené s obezitou:

 • Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva).
 • Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
 • Syndrom polycystických ovárií.
 • Poruchy plodnosti.
 • Bolesti zad následkem obezity.
 • Poškození plodu související s obezitou matky.


3. BMI 30.0 – 34.9 Vaše hodnoty jsou vysoké – máte vysoké zdravotní riziko!
Již musíme hovořit o obezitě! BMI 30.0- 34.9 obezita I. stupně

Sem patří nemoci spojené s obezitou:

 • Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva).
 • Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
 • Syndrom polycystických ovárií.
 • Poruchy plodnosti.
 • Bolesti zad následkem obezity.
 • Poškození plodu související s obezitou matky.
 • Koronární onemocnění.
 • Hypertenze.
 • Onemocnění kloubů – hlavně kolen a kyčlí.
 • Dna.
 • Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!

4. BMI 35.0 – 39.9 a více Vaše hodnoty jsou velmi vysoké – Máte značné zdravotní riziko!!
BMI 35.0- 39.9 obezita II. stupně

5. BMI > 40 obezita III. stupně

Sem patří nemoci spojené s obezitou:

 • Rakovina (rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva).
 • Abnormalita hladin pohlavních hormonů.
 • Syndrom polycystických ovárií.
 • Poruchy plodnosti.
 • Bolesti zad následkem obezity.
 • Poškození plodu související s obezitou matky.
 • Koronární onemocnění.
 • Hypertenze.
 • Onemocnění kloubů – hlavně kolen a kyčlí.
 • Dna.
 • Diabetes mellitus II stupně.
 • Onemocnění žlučníku.
 • Hyperlipidémie (zvýšení tuku v krvi).
 • Dušnost.
 • Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!

Skryté tuky:

 • Nadměrný příjem tuků je hlavním faktorem pro rozvoj obezity a nadváhy.
 • Tuky mají vysoký obsah energie (38 kJ/g) a malou sytící schopnost.
 • Podíl tuků na denním energetickém příjmu by neměl přesáhnout 30 %.
 • Z hlediska zdraví je důležité nejenom celkové množství tuku, které denně zkonzumujeme, ale také jaký druh tuku přijímáme.
 • Tuky by měly být zastoupeny v naší stravě v poměru: 2/3 rostlinného původu a 1/3 živočišného původu.
 • Podle konzistence dělíme tuky na tuhé a tekuté.

Tuhé tuky jsou živočišného původu a převažují v nich nasycené mastné kyseliny, které zvyšují riziko vzniku aterosklerózy a urychlují tvorbu trombů.

Tekuté tuky (oleje) jsou rostlinného původu a mají vyšší obsah nenasycených mastných kyselin. Nenasycené mastné kyseliny mají účinek antiaterogenní tzn., že snižují v plasmě obsah cholesterolu včetně cholesterolu vázaného na LDL.
Margaríny patří mezi tuhé tuky a vznikají ztužováním rostlinných olejů. Obsahují trans-nenasycené mastné kyseliny.

Všechny výše popsané druhy tuků se objevují v naší potravě ve dvou podobách:

 • Tuky zjevné – viditelné, většinou určené k přímé spotřebě / např. oleje na smažení, do salátů, máslo, ovar, slanina, bůček…)
 • Tuky skryté – jsou záludné, protože si jejich přítomnost v potravinách běžně neuvědomujeme a podhodnocujeme díky nim celkový příjem tuků.

Víte např. kolik tuku obsahuje suchý rohlík nebo krajíc chleba?
Každý potravinářský výrobek mléčného, obilného či masného původu obsahuje skryté tuky. Jediné, co je odlišuje, je druh a množství tuku.