Bio svědčí vašemu srdci

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Existují rozdíly mezi klasickými potravinami a biopotravinami, které by bylo možné prokázat vědecky? Není bio životní styl pouze módním výstřelkem?  Nejnovější vědecké studie prokazují, že bioprodukty jsou opravdu zdraví prospěšné. Srdce má rádo flavonidy. Oproti klasickým studiím, které zkoumají vliv pesticidů v konvenčních potravinách, je výzkum zdraví prospěšných látek méně rozšířen. Přesto se objevují první vlaštovky.

Podle amerických vědců obsahují bioprodukty oproti konvenčně pěstěnému ovoci a zelenině daleko více antioxidantů, které jsou prospěšné srdeční činnosti. Během desetileté studie testovali odborníci obyčejná a bio-rajčata, přičemž u těch druhých zjistili dvojnásobné množství flavonidů, což jsou jedny z důležitých antioxidantů. Flavonidy způsobují snížení krevního tlaku a slouží jako prevence proti infarktu a mrtvici. Další výhodou flavonidů je jejich příznivý vliv na prevenci některých typů rakoviny a také předčasné demence.

U rajčat máte jistotu
Odbornice na chemické složení potravin Alyson Mitchell z University of California měřila množství flavonidů v zelenině a zjistila, že rajčata obsahují jejich dva základní druhy – quercetin a kaempferol.  Během výzkumu zjistila, že v biorajčatech je v průměru o 79 až 97 procent více těchto látek než u běžných produktů. Následné výzkumy v Evropě potvrdily větší přítomnost těchto látek v bio-zelenině oproti té konvečně pěstované. Podle časopisu New Scienciest je vyšší podíl flavonidů způsoben nepřítomností postřiků a jiných chemických látek při pěstování.

Ovoce s vysokou nutriční hodnotou
Další výzkumy proběhly v Evropě. Kromě ověření výsledku u rajčat testovali vědci broskve a jablka. Podle zveřejněných výsledků vykazuje toto ovoce v kvalitě bio vyšší nutriční kvalitu oproti konvenčním produktům.  Jednalo se však teprve o druhý rozsáhlejší výzkum podobného druhu. Na další studie si zatím budeme muset počkat a spokojit se s faktem, že bioprodukty nás o své kvalitě přesvědčují chutí. Přestože bychom neměli vynášet unáhlené soudy, lze předpokládat, že i následující studie se ponesou ve stejně optimistickém duchu.

Proč trvají výzkumy tak dlouho?
Největším problémem srovnávacích výzkumů je velká časová zátěž při jejich realizaci. Jejich délka má zamezit vlivu chyb způsobených náhodnými faktory. Proto mohou srovnávací studie trvat i několik let. Z toho důvodu není mnoho výzkumů, které by pokryly celé spektrum rozdílů mezi bioprodukty a jejich konvenčními soupeři.