Benefity omega-3  

omega 3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Omega-3 je souhrnný název skupiny esenciálních mastných kyselin, to je těch, jež si tělo neumí samo vyrobit. Proto je musíme tělu pravidelně dodávat, stejně jako vitaminy a další mikroživiny, aby se udržely jeho životně důležité funkce.

Zdroje

Nejdůležitější jsou mastné kyseliny omega-3 EPA a DHA. Tyto se v přírodě vyskytují v mořských rybách, zejména těch tučných, jako jsou losos, makrela, sleď, tuňák ad. Pokud tedy nekonzumujete 3× týdně minimálně 140 g mořských ryb (vzhledem k omezenému přístupu k mořským rybám v naší republice je zcela jistě nekonzumujete), bude vhodné zajistit pravidelný přísun těchto životně důležitých látek formou doplňků stravy.

Účinky

Bylo by namístě v tomto bodě jmenovat příznivé účinky omega-3 mastných kyselin, ale to nesmíme, protože existují tzv. schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU, a tak uvedu alespoň je:

  • Přispívá k normálnímu vývoji zraku kojenců do 12 měsíců věku.
  • Příjem z těla matky přispívá k normálnímu vývoji očí plodu v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem.
  • Příjem z těla matky přispívá k normálnímu vývoji mozku plodu v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem.
  • Přispívá k udržení normální činnosti mozku.
  • Přispívá k udržení normálního stavu zraku.
  • Přispívá k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi.

Proti oxidativnímu stresu

Omega-3 mastné kyseliny jsou součástí buněčných membrán, což je důležitý fakt pro mnoho životně důležitých funkcí. Je jasné, že pokud máme málo těchto mastných kyselin, začnou se časem projevovat různé zdravotní potíže. V těle probíhá neustále oxidativní proces, žel, často lze tuto situaci pojmenovat oxidativním stresem. Je to způsobeno vlivem mnoha civilizačních faktorů. V takové situaci je účinnost omega-3 mastných kyselin snižována, proto výrobci produktů obsahujících omega-3 mastné kyseliny přidávají antioxidačně působící ingredience jako vitamin E nebo polyfenoly z olivového oleje, které brání oxidaci, a tím znehodnocení těchto důležitých mastných kyselin.

Je dobře, že současné poznatky dobře mapují nejenom to, co našemu tělu škodí, ale i to, čím to můžeme napravovat. Nejlepší cesta ke zdraví musí věnovat pozornost oběma směrům a řekl bych, že nejpodstatnější je ta cesta, která dokáže účinně omezovat stresy. Cesta nelehká, ale nutná. Nelze se spoléhat na to, že existují prostředky obsahující omega-3 mastné kyseliny, je nutno je brát pouze jako doplňky.

Postup

Každý, kdo má zdravotní problém, si může sám vytvořit tento postup:

  • bod: Poznamenejte si do bloku příznaky nemoci, laboratorní hodnoty, které charakterizují problém, třeba hladiny cholesterolu, ev. závěr RTG, CT či magnetické rezonance…
  • bod: Začněte užívat svůj prostředek, který má přinést zlepšení vaší situace.
  • bod: Kontrolujte si, do jaké míry se změnily vaše poznámky v bodě č. 1.

Interval kontroly

Interval kontroly by měl být delší než 4 měsíce, protože je vysledováno, že pokud máte v těle nesprávný poměr omega mastných kyselin v neprospěch omega 3, pak ona rekonstrukce této nerovnováhy trvá až 4 měsíce. Je třeba se k tomu vybavit trpělivostí. Výsledek popsaného postupu vám ukáže, zda postupujete správně a zda stačí užívat vybraný prostředek, anebo zda je nutno učinit další změny ve vašem životním stylu, ve stravování, v pohybové aktivitě, v omezování stresových situací.

Praxí získané poznatky zde referoval

MUDr. P. Šácha