Astroložka Věra Šourková: „Nacházíme se na předělu dějin“

Vera Sourkova predsilvestrovsky rozhovor

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Astroložku Věru Šourkovou znáte například z internetové televize Cesty k sobě. Astrologii, a také numerologii, se věnuje již 25 let. Zajímá ji především psychologická a transpersonální astrologie. Věra Šourková ve velkém rozhovoru pro Celostní medicínu povídá o tom, na jakých základech je astrologie postavena a co dobrého může každému jedinci přinést. A přidává také svůj pohled na aktuální dění na planetě a výhled na rok 2023.

Paní Věro, jak jste se k astrologii vůbec dostala?

V pubertálním věku jsem objevila mýty a legendy starých Řeků a Římanů. Tento svět mě zcela okouzlil. Astrologie má velkou spojitost s mytologií – planety v horoskopu symbolizují určité archetypy, které se dají vztáhnout archetypům mýtických božstev, tudíž jakmile se po roce 1989 na našem knižním trhu začaly vydávat knihy o astrologii, ponořila jsem se s velkým nadšením do studia tohoto oboru.

Astrologie k nám promlouvá od nepaměti. Je pravděpodobně stejně stará jako lidstvo samo – od okamžiku, kdy člověk pohlédl k nebesům. Zrodila se z lidské touhy po řádu a po harmonii. Nebeské rytmy a cykly tuto harmonii a řád ukazují. Pokud mám správné informace, tak nejstarší dochovaný horoskop byl sestaven pro dítě narozené 29. 4. 410 př.n.l. jižně od Bagdádu na území dnešního Iráku.

V době, kdy jsem začala se studiem astrologie, jsem se ponořila i do samostudia analytické psychologie Carla Gustava Junga. Tato psychologie pracuje s archetypy, což jsou určité vzorce, které se během evoluce lidského druhu vryly do jeho nevědomí. Jung se přitom snažil archetypy a jejich pochopení propojit s astrologickými principy, protože věřil, že mezi nimi existuje bezprostřední souvislost. Psychologická astrologie je obor, kterým se asi zabývám nejvíce – spolu s transpersonální astrologií, která lidem pomáhá s transformací osobnosti.

Jak byste přesvědčila skeptika, že astrologie funguje?

Za prvé bych nikoho nepřesvědčovala. Ctím zásadu, že každý člověk může věřit (a nevěřit) tomu, čemu chce. Pokud by však onen skeptik měl zájem o rozbor svého horoskopu narození, tak bych mu vyhověla. Astrologii vnímám jako skvělou cestu k sebepoznání. Náš horoskop narození je o nás samotných; o tom, jaké máme povahové rysy, jak přemýšlíme, jaké máme talenty a slabé stránky atd. Není to však žádné dogma. Pokud na sobě pracujeme, můžeme ze svých slabých stránek učinit ty silné, nebo alespoň normálně fungující. Díky astrologii můžeme lépe pochopit životní cykly, a co se v aktuálním životním cyklu můžeme nejlépe naučit. Osobně mám moc ráda citaci Liz Greenové, která v jedné ze svých skvělých knih uvedla, že „správně sestavený horoskop je symbolickou mapou lidské duše”.

Když někoho potkáte, děláte si hned jeho horoskop? Máte v tomto směru „profesní deformaci“?

Přiznám se, že když potkám zajímavého člověka, tak se na jeho datum narození podívám. Ano, mám „profesní deformaci” 🙂

Jak moc nás planety ovlivňují? Nakolik se můžeme jejich moci „vzepřít“ a tvořit si svůj vlastní osud?

Planety si žijí svým vlastním životem, nemají potřebu nás ovlivňovat. Ukazují, co se odehrává zde na pozemské sféře a v nás samotných. Jak praví známé hermetické pravidlo, „to, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci.“ Zkráceně řečeno, „jak nahoře, tak dole”. Horoskop narození (tzv. radix) se počítá od okamžiku prvního nádechu dítěte po porodu. Tímto prvním nádechem přijímáme pozemskou inkarnaci, život ve hmotě a ve fyzickém těle. Vydělujeme se z „Vesmírné náruče” (kolektivního nevědomí) a vydáváme se na vlastní pozemskou pouť. Tím otevíráme témata a lekce, které jsme si pro aktuální inkarnaci, jakožto učební cestu vývoje, naplánovali. A ona témata jsou vložena do našeho horoskopu narození.

My lidé máme vždy právo na svobodnou volbu, Tudíž můžeme změnit cokoliv. Otázkou zůstává, jak moc měnit to, co jsme sami naplánovali jakožto cestu vývoje. Když vstoupíme do hmoty, přijímáme zákony hmoty, k nimž patří i to, že zapomeneme na určitý čas, odkud a proč jsme sem přišli. Je to z dobrého důvodu. Protože, když známe konec příběhu, tak nás příběh moc nebaví a příliš se nesnažíme. Život je velké dobrodružství, a také velké tajemství, a tak bychom na něj měli pohlížet. Zde, ve hmotné realitě nás často velice ovládá naše ego, které potřebujeme abychom se stali individuální bytostí. Ale je třeba si uvědomit, že naše ego je něco jako nezralé cca tříleté dítě, které jedná v okamžitém popudu „chci to, či nechci to, líbí se mi to, nelíbí se mi to” a nevnímá příliš důsledky tohoto jednání a dopad na vlastní vývoj. Proto je důležité rozvíjet svého Ducha, se kterým nás kontaktuje Slunce v horoskopu narození, abychom se byli schopni napojit na své tzv. „Vyšší Já”, a tak rozšířit své vědomí, rozvíjet svou intuici a také rozvíjet svou schopnost cítění, lásky a zdravého instinktu se kterým nás propojuje Luna v horoskopu narození. Slunce a Luna jsou dvě Světla, dva důležité Archetypy … To, co můžeme změnit, je kvalita prožití svého života. Můžeme své učební lekce prožít lehce, v klidu a s pochopením, nebo u nich můžeme trpět. Volba je pouze na nás samotných. Pokud jdeme cestou sebepoznání, tak jsme většinou dobře naladěni na vlastní „vnitřní hodiny” a podvědomě víme, kdy a co udělat.

S jakými otázkami se na Vás lidé jako na astroložku nejčastěji obracejí?

Většina lidí přijde k astrologovi v okamžiku nějaké krize a hledá cestu, jak dál. Přirozenou potřebou člověka je vědět, „jak to bude dál”. Na tuto otázku odpovídám, že nevím, protože to je v rukou každého. A ze všeho nejdůležitější je přítomný okamžik (protože to, jak žijeme, myslíme a cítíme nyní, vytváří to, co budeme žít a prožívat v budoucím dění). Pokud si člověk uvědomí, že jeho vnitřní nastavení formuje to, co a jak bude prožívat ve vnějším světě, tak má lidově řečeno „vyhráno”.

Nejvíce lidí řeší vztahy – partnerské i rodinné. Také práci a zdraví. Rozbor aktuálních cyklů (tzv. tranzitů) pomůže člověku se v daném okamžiku zorientovat a najít cestu, jak situaci řešit.

Obraťme list. Na jakém principu funguje numerologie, kterou se také zabýváte?

Za číslicemi se neskrývá jen pouhý pojem hodnoty a množství. Za zakladatele numerologie je považován řecký filosof, matematik a astronom Pythagoras, který žil okolo roku 500 před naším letopočtem. Platón přidal k Pythagorovu učení svou koncepci vesmíru a čísel. Každé číslo v našem datu narození symbolicky poukazuje na určitý rys osobnosti. Základním kamenem numerologického rozboru je datum narození – to je to, co je nám dáno. Vše má svůj význam: den narození i tzv. „psychické číslo“, což je naše „psýché“, den narození nám ukazuje na charakteristické vlastnosti, ponaučení, a rovněž i naše slabiny, svou roli hraje i měsíc narození (ten souvisí i s astrologickým znamením, v němž stálo Slunce v den našeho narození, a také rok narození, mezisoučet číslic, které když sečteme, získáme výsledné „životní číslo“ (někdy nazývané jako osudové), které ukazuje, co jsme se v současné inkarnaci přišli naučit.

Svůj význam má také větší množství určitého čísla i to, zda chybí, nebo je v mřížce (tabulka do níž se číslice z data narození zapisují) izolované. Čísla v mřížce tvoří tzv. roviny, které mají svou vypovídací hodnotu a zesilují „energii“ čísel jež tuto rovinu tvoří. Numerologicky se dá „rozebrat“ i naše jméno a příjmení (to má však menší vliv než datum narození). Skrze numerologii můžeme rozpoznat v jakém životním cyklu se nacházíme, zjistit číslo osobního roku, osobního měsíce i číslo osobního dne.

No a je Vám přeci jen bližší astrologie? Nebo jak tyto metody kombinujete? Dá se říci, kdy pomůže více astrologie a v jakých případech zase numerologie?

Výhoda numerologie je, že nepotřebujete znát svou přesnou hodinu narození. Díky tomuto rozboru můžete také lépe poznat sebe sama i cestu vývoje, kterým se máte dát. Astrologie nám však pomáhá poznat jak sebe sama, tak život jako takový do daleko větší hloubky.

Pokud člověk chce lépe porozumět aktuálnímu životnímu cyklu, ve kterém se nachází, kombinuji jak astrologii, tj. tranzity (aktuální postavení planet, které se vztáhnou k horoskopu narození), solární horoskop (horoskop který se počítá od jedněch narozenin do následných narozenin a ukazuje téma daného roku), tak i z numerologie číslo daného roku a devítiletý cyklus ve kterém se člověk nachází.

Co mě zajímá nejvíce, a co, myslím, bude velmi zajímat i naše čtenáře, tak je Vaše astrologická prognóza na rok 2023? Bude to konečně klidný rok?

Myslím že minimálně druhá polovina roku 2023 bude klidnější než rok aktuální. Rok 2023 je dle tzv. Chaldejské řady pod vládou planety Mars. Mars je mužský archetyp bojovníka. V tomto roce se také odehrává důležitý přesun planety Saturn. Po uplynulé takřka tři roky se Saturn pohyboval ve znamení Vodnáře a nyní se přesouvá takřka na tři roky do znamení Ryb. Saturn v Rybách uzavírá třicetiletý cyklus a jakožto „Velký učitel” nyní po nás žádá, abychom se vyvíjeli především po duchovní stránce. Nastal čas ponořit se do svého nitra, do svého podvědomí a pracovat s ním. Vytáhnout na světlo vědomí veškeré bloky, komplexy a strachy, přijmout je a pustit. Nyní sklízíme plody našeho úsilí z let minulých.

Paradox tohoto roku je v tom, že jeho vládce je Mars, který nás učí jít za tím, co chceme, vymanit se z područí druhých a vést nezávislý život. Saturn v Rybách nás však učí vzdát se vlastního chtění v zájmu širšího celku. Je však důležité si uvědomit, že práce pro širší celek vyžaduje, abychom měli vytvořenou vlastní osobnost, s vlastními názory, s rozvinutými talenty a schopnostmi. Co bychom pak mohli onomu širšímu celku nabídnout, kdybychom neměli vlastní názor, vlastní jasné stanovisko, schopnost žít nezávisle a autenticky? Nabídli bychom tomuto širšímu celku něco bezduchého, nemyslícího, opakujícího pouze naučené fráze, které nám diktuje někdo jiný. Jak by pak celek, naše společnost, svět, ve kterém žijeme vypadal? Byl by bezduchý, nemyslící a slepě poslušný, což myslím nikdo z nás nechce. Propojit se s širším celkem a přinést tomuto celku něco smysluplného můžeme až poté, co se vyvineme jako osobnost – na duševní, duchovní i fyzické rovině. K tomu nám bude v tomto roce napomáhat nadále i Chiron procházející znamením Berana, od 12.7. i Dračí hlava v Beranu (osa lunárních uzlů se přesouvá do osy Beran/Váhy) a od 16.4. i Selena – tzv. Bílá Luna, jež nám ukazuje cestu našeho vývoje.

16.5. vstupuje Jupiter na jeden rok do znamení Býka. Jupiter se nazývá planetou štěstí, a i Býk je znamením korespondující s materiálním světem, financemi, fyzickým tělem. Nyní by se konečně v těchto oblastech mohla zlepšovat situace. Nesmíme však zapomínat, že skrze Býka prochází stále Uran, který přináší změny a nečekané situace. Kombinace Jupitera a Urana v Býku nám však může přinést nové, intuitivní nápady, jak v těchto oblastech svou situaci zlepšit. Je však důležité nelpět na svých starých zvycích a návycích. Štěstí k nám bude přicházet, když se budeme dobře starat o své fyzické tělo, a to především díky přírodním prostředkům, protože Býk je znamení, které je spojeno s přírodou.

Někde jste také zmínila, že se nacházíme na předělu dějin. Jak to s námi, s lidstvem, podle Vás dopadne? Uhájíme si své svobody? Bude na Zemi mír?

To, zda si uhájíme svobodu, záleží na každém z nás. Jedna z pozitivních „výukových lekcí” Saturna v Rybách je to, že nás vede k uvědomění, že jsme ze své Boží podstaty svobodné bytosti a tuto niternou svobodu nám nikdo nemůže vzít. Jsme lidské bytosti, které v sobě mají Božskou jiskru, proto je nyní tak důležité, abychom se vyvíjeli na rovině duchovní. Jsme složeni jak z hmoty, tak i z ducha, proto je třeba žít duchovní život ve hmotě, v každodenní fyzické realitě.

Důležité je také to, že Pluto poprvé od roku 2008 opustí znamení Kozoroha a vstoupí do znamení Vodnáře (od 23.3. do 11.6.). Je to sice nakrátko, ale bude to „ochutnávka” toho, co můžeme prožívat od roku 21.1. 2024, kdy Pluto do Vodnáře vstoupí definitivně. Jedna éra končí a další začíná. Pluto přináší svou transformující sílu do sféry Vodnáře, což je především svoboda, rovnoprávnost, skupinová spolupráce, individualita, originalita, přátelství, jedinečnost každé lidské bytosti. Lidé si nyní skutečně musí uvědomit, že jsou ze své lidské (a zároveň Božské) podstaty svobodné bytosti.

Pokud to neudělají, tak skončí v područí totalitní či fašistické vlády. Pevně věřím v sílu a svobodného lidského ducha, proto věřím, že se před námi otevírá epocha, v níž bude možné změnit cokoliv. To, co je vytěsněno, se dostane na povrch, a díky tomu bude možné vše transformovat. Mohou se aktivovat nové způsoby terapií, ke slovu se může konečně dostat volná energie…

Paní Věro, moc Vám děkuji za rozhovor!

Webová stránka Věry Šourkové: www.astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Jiří Hamerský