Arytmie srdce- bouchání či vynechávání srdce

Arytmie srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Extrasystoly se ze všech arytmií (čili poruch srdečního rytmu) patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek odlišného vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Ve většině případů jde o naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje. Jsou součástí života každého z nás. Jelikož je většina lidí  nepociťuje, nijak je netrápí. Citlivější jedinci se však mohou při jejich vnímání cítit velmi nepříjemně. Vyvolávají v nich strach až vážné obavy o vlastní zdraví.

Jaké jsou příznaky arytmií?

Bradyarytmie

Příznaky pomalého srdečního rytmu (bradyarytmie) se mohou lišit podle toho o jakou poruchu jde a jak rychle vzniká. V případech, kdy je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, pracuje srdce pomalu a nedokáže zrychlit svoji činnost při zátěži a nemocný pak při zátěži trpí závratěmi, točením hlavy nebo zvýšeným zadýcháváním a únavností. Pokud je srdeční akce velmi pomalá nebo jsou přítomny několikavteřinové výpady v tvorbě elektrických vzruchů, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí. Je však nutno zdůraznit, že podobné příznaky mohou být způsobeny celou řadou dalších onemocnění (např. epilepsie, mozkové příhody apod.), a proto je potřeba odborného posouzení celé situace lékařem.

Tachyarytmie

Nejčastějším příznakem tachyarytmií jsou nepříjemné pocity rychlého nebo usilovného bušení srdce. V řadě případů se nejedná o závažný jev. Za jejich vznikem stojí  extrasystoly, neboli předčasně přicházející stahy. Extrasystoly se mohou opakovat rychle za sebou a tehdy bývají pociťovány jako nepravidelné pomalejší bušení srdce.  Díky nepravidelnému a rychlému převodu takových vzruchů na komory je arytmie pociťována jako různě rychlé a nepravidelné bušení srdce, provázené někdy i zvýšenou únavností nebo dušností. Tyto záchvatovité formy mají obvykle náhlý začátek i ukončení a jsou pociťovány jako rychlé tepání nebo chvění srdce.

Příznaky tachyarytmií mohou zahrnovat:

 • bušení srdce,
 • pocit dušnosti nebo kratšího dechu,
 • pocit tlaku na hrudi,
 • pocit pálivé bolesti na hrudi (angina pectoris),
 • pocit točení hlavy nebo závratě,
 • krátkodobé ztráty vědomí

Co ovlivňuje jejich vznik

Extrasystoly většinou nejsou projevem žádného onemocnění, ale způsobují je určité momentální stavy organismu: například emocionální napětí, stres, strach, přejedení se a podobně. Mohou být vyvolány látkami jako kofein, alkohol, drogy, některé léky. Příčinou může být i kouření, kolísání krevního tlaku, infekce, horečka nebo poruchy vnitřního prostředí (acidobazické rovnováhy, minerálů).

Co pomáhá na arytmii

1. Přírodní doplňky

Pokud patříme k lidem žijícím ve stresu, hodně pracujeme, zejména duševně, a neumíme si dopřát dostatek času na odpočinek, tehdy jsou extrasystoly projevem srdeční neurózy. Vhodným přírodním produktem při extrasystolii a ostatních arytmiích je koloidní roztok minerálů. Jsou potřebné pro správný průběh biochemických dějů v organismu, přičemž zejména vápník, hořčík a další minerály mají stabilizující působení na buněčnou membránu svalových buněk srdce, čímž snižují riziko tvorby extrasystol. Jako doplňky výživy jsou ještě vhodné zelené potraviny – řasa chlorella. Dále přípravek s obsahem rybího tuku a vysoce kvalitních omega-3 mastných kyselin.

OMEGA 3 mastné kyseliny mají povolená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU:

DHA má povolená následující zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU –  pokud je ve 100g a 100 kcal obsah DHA alespoň 40 mg:

 • přispívá k udržení normální činnosti mozku, při příjmu 250 mg DHA denně
 • přispívá k udržení normálního zraku, při příjmu 250 mg DHA denně
 • k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi, při příjmu 2g DHA denně

DHA + EPA mají povolená následující zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU – pokud je ve 100g a 100 kcal obsah DHA alespoň 40 mg:

 • hraje roli pro udržení správné hladiny krevního tlaku, při příjmu 3g DHA denně
 • přispívají k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi, při příjmu 2g DHA denně
 • přispívají k normální činnosti srdce, při příjmu 250 mg DHA denně

2. Pravidelný pohyb

3. Relaxace a práce se stresem

Najděte si každý den chvilku na sebe. Vypněte. Někomu může pomoci  poslech hudby, procházka v lese anebo chvilka u oblíbené knížky. Cokoliv, co vám přináší radost a zklidnění.  Pokud se cítíte ve stresu, vyzkoušejte toto jednoduché dechové cvičení.

Nervus vagus (bloudivý nerv) je nejdelší nerv propojující mozek se všemi důležitými orgány a jeho stimulace funguje jako první pomoc při arytmii. Stačí se pořádně nadechnout, ucpat si rukou nos a zavřít ústa a snažit se asi 10 vteřin vydechnout – jako když chcete uvolnit zalehlé uši. Tento jednoduchý trik ovlivňuje srdeční rytmus i tlak a pomáhá zvlášť při tachykardii.

|4. Bylinky

Stabilizovat srdeční rytmus pomáhají také bylinky: vyzkoušejte čaj z hlohu nebo kořene kozince (astralagus), srdečník.

Na zklidnění je výborný kozlík lékařský nebo medunka.