Artróza, artritida

klouby

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Artróza je onemocnění kloubů, při němž dochází k postupnímu opotřebení chrupavek, a to posléze vede k zánětu a bolesti. Artritida je primárně zánětlivé onemocnění kloubů.

Faktory ovlivňující pohybový systém

Pohybový aparát je tvořen jednak podpůrným, tedy kostně-kloubním, systémem, jednak výkonovým, to jsou především svaly a šlachy.

Fungovat může pouze za zajištění:

 • dostatečného zásobení živinami (tepny)
 • dokonalého odvodu zplodin vznikajících při zátěži (mízní cévy a pak žíly)
 • přesného řízení pohybu jednak na periferii (nervy), jednak centrálním řízením (mícha a mozek)

Pohybový aparát je rovněž ovlivněn:

 • hormonálním systémem
 • psychikou
 • stereotypní prací, která jednostranně zatěžuje pohybový a kardiovaskulární aparát

Pohybový aparát se dá výrazně trénovat, a to společně s kardiovaskulárním systémem, na kterém je jeho funkce plně závislá.

Příčiny vzniku a projevy artrózy

Příčinou poškození kloubů, konkrétně kloubních chrupavek, je:

 • příliš velká zátěž
 • nestabilita a decentrace v kloubu
 • jakékoli posunutí, atypická zátěž, ať již mimo osu, nebo v neobvyklých polohách, ve velkém chladu – to všechno proces urychluje

Přetížením kloubu dochází k obrušování chrupavek, na což organismus reaguje:

 • hojivým zánětem
 • tvorbou zpevňujících výrůstků, které mají podepřít přetíženou oblast, anebo omezit příliš velký pohyb
 • ztrátou ušlechtilého tvaru postiženého kloubu; může být oteklý, hřát, ale nebývá zarudlý
 • bolestí, a to někdy velmi intenzivní
 • při těžkém průběhu dochází postupně k devastaci chrupavky a ztuhnutí až srůstu kostí v kloubu, přičemž se obvykle bolest v postiženém kloubu zmírní

Příčiny vzniku a projevy artritidy

Jedná se o primárně zánětlivý proces, kdy v oblasti kloubů probíhá destruktivní zánět. Může postihovat i vazy a celou řadu dalších tělesných tkání – například duhovku, močovou trubici, střevo, svaly, šlachy, ledviny… Zde jsou možné výrazné destruktivní změny, zejména trvá-li zánět dlouho.

Příčina může být:

 • infekční (například při salmonelóze)
 • autoimunitní:
  a) primárně – tedy ihned (například u revmatoidní artritidy)
  b) původně infekční stav se v autoimunitní zánět vyvine (například u boreliózy), zde však průběh nebývá tak závažný

Typické projevy:

 • u revmatoidní artritidy může dojít ke ztuhnutí kloubů, jejich pokřivení – typické to bývá zejména na rukou
 • klouby hřejí, mají často až bizarní tvar, bývá zarudnutí, otok, výpotek uvnitř kloubu
 • součástí onemocnění jsou vždy celkové příznaky, jako například mírně zvýšená teplota, únavnost, poruchy trávení, hubnutí, nevýkonnost
 • v laboratorních výsledcích se obvykle objevují ukazatele typické pro tento typ zánětu, někdy je však laboratorní nález překvapivě chudý
 • artritida může mít zcela lehký průběh, v některých případech ale dojde až k těžké invalidizaci pacienta
  U obou onemocnění bývá značná citlivost na změny počasí.

Klasická léčba

V obou situacích se medicína snaží pracovat se zánětem a řešit jeho následky. Zánět tlumí léky typu analgetik – antiflogistik, tedy léky určené současně k léčbě zánětu i bolesti. Nejčastěji se jedná o látky typu ibuprofenu, nimesulidu, diklofenaku a další. Pokud tato léčba selže a zánět přetrvává, podávají se především u revmatoidní artritidy léky na tlumení imunitních reakcí, zejména kortikoidy, antimalarika, cytostatika. U závažných deformit kloubů se přistupuje k operační výměně kloubů – endoprotézy. Do komplexu péče o pacienta s kloubními potížemi patří již od začátku důsledná rehabilitace, a to nejen cvičení, ale i lázeňská terapie, adekvátní kompenzační pomůcky.

Závěr

Kloubní obtíže jsou velmi nepříjemnou životní komplikací, která je velmi dobře řešitelná zejména v začátcích alternativními postupy, jež mohou onemocnění zastavit. Čím je rozvinutější stav, tím je obvykle obtížnější léčba. Nicméně zkušenosti ukazují velké možnosti ovlivnění bolestivých stavů, oddálení operativních zákroků a zlepšení kvality života u aktivních lidí, kteří k bylinné léčbě a koupelím ještě přidávají cvičení a radostný přístup k životu. Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme podstoupit vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV. Toto vyšetření umožňuje odhalení nedostatečné energetické funkce jednotlivých orgánů a vytestování nejvhodnějších přípravků pro jejich cílenou regeneraci.

Zdroj: www.energy.cz