Alergie – jak se přestat „léčit“ a raději se svépomocně uzdravovat

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hlavní příčinou alergií je duševní nerovnováha. Ta přes psychosomatické vazby v limbickém mozku vyvolá spuštění alergické reakce, která je pouhým mechanickým výsledkem, zvláště pokud je tělo přetížené ještě jiným způsobem – například chronickým překyselením, které zhoršuje zdravotní situaci každé buňky, každého milimetru našich tkání. Překyselení dokáže demineralizací a „rozleptáním“ (lidově řečeno) poškodit cokoliv v lidském organismu a způsobit desítky zdánlivě odlišných onemocnění.

Zpět k tématu – fakt, že člověk je alergický na něco zcela konkrétního (pyly, peří, roztoče, chemikálie atd.), funguje jen jako spouštěč, kterým se reakce rozbíhá. Alergen není skutečná příčina alergie, proto je na něj alergická jen PŘECITLIVĚLÁ osoba, ostatním lidem tatáž alergizující látka nezpůsobuje žádné zásadní potíže.

Oficiální medicína tyto souvislosti ignoruje. Z hlediska současného mezinárodního práva výsledky výzkumu přírodní léčivé látky nelze chránit patentem. Kapitál, který financuje většinu medicínského výzkumu, usiluje o co největší prodej patentovatelných chemických léků k nekonečnému léčení. Skutečné uzdravování klientů není v ohnisku jeho zájmů.

Pravdu o situaci ve zdravotnictví najdete v tomto velmi poučném článku:

Předstíraná medicína: Pojďme si zahrát na doktora!

Ten se našim klientům znamenitě osvědčuje. Dlouhodobé a zásadní zmírnění alergických potíží lze však dosáhnout jedině tak, že začneme trpělivě a dlouhodobě hledat a odstraňovat psychosomatickou příčinu ve své Duši. I zde je klíčovým slovem PŘECITLIVĚLOST.

Klient si na této cestě k uzdravení musí uvědomit, na co všechno přehnaně reaguje, čeho všeho si zcela zbytečně všímá, jakým informacím zcela zbytečně emočně podléhá.

Hlavně nad nadměrnou rozumovou (myslící) činností mozku, kterou je nezbytné pragmaticky omezit a nechat mozek myslet (neboli vyhodnocovat naši situaci) na podvědomé úrovni.

Pokud pro laskavého čtenáře není problém věřit v „cosi vyššího“, přidávám ještě tip na nejlepší zdroj tělesného zdraví a duševní blaženosti, jaký jsem měl možnost vyzkoušet:

Karmická medicína 18 – Skrze autohavárii k regenerování se Univerzální Kosmickou Energií (neboli Boží láskou). Podstata je jednoduchá – zázraky všeho druhu vstoupí do našeho života vždy, když jim ve své Nesmrtelné Duši vytvoříme „zázračně“ dobré podmínky. Od té doby vyhlížím kohokoliv dalšího, kdo by měl zájem pomoci si k lepšímu životu tréninkem a pravidelným praktikováním efektivních psychosomatických postupů. Třeba při nějakém zdravotně-meditačním víkendu či týdenní dovolené u mne v Písku. Setkání není nezbytné, mnoho našich klientů si pomohlo samostatně – domácí realizací zkušeností a návodů z internetových článků.

Co je klíčové pro svépomocné uzdravení se z jakékoli alergie – znovu opakuji:

Z psychosomatického hlediska alergie upozorňuje na zbytečnou duševní přecitlivělost na nějaké maličkosti, ulpívání na detailech. Během dne často chybí zdravý nadhled nad rozměrnou realitou života. Sem by měla směřovat dlouhodobá trpělivá přestavba osobnosti, vedoucí k uzdravení těla od alergií.

Přestavba psychické výbavy se nejlépe daří pomocí afirmací – podrobnosti zde:

Od té doby vyhlížím kohokoliv dalšího, kdo by měl zájem pomoci si k lepšímu životu tréninkem a pravidelným praktikováním efektivních psychosomatických postupů. Třeba při nějakém zdravotně-meditačním víkendu či týdenní dovolené u mne v Písku.