Akné a sebedůvěra

cm akne1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Akné je onemocnění, které může mít negativní dopady nejen na kůži. Nezáleží přitom na rozsahu a hloubce akné, i mírnější formy tohoto kožního onemocnění můžou úplně rozvrátit život a sebevědomí jedince. Kromě sebevědomí trpí taky sebedůvěra člověka a jeho vnímání sebe sama, svého fyzického já, a potažmo tak trpí i psychika. Ze strany okolí nebo i odborníků bývá na akné často nahlíženo jako na triviální a méně podstatný problém, zejména když se dopady onemocnění srovnají s jinými ohrožujícími nemocemi nebo chorobami, které člověka limitují v jeho každodenním životě. Klinické studie z oblasti dermatovenerologie však ukazují, že pacienti s akné zažívají stejné sociální, psychologické a emocionální dopady svého onemocnění, jako kterýkoli jiný pacient s jiným somatickým onemocněním. Psychické a emocionální důsledky akné by proto neměly být brány na lehkou váhu.

Úzkost a deprese jsou jen jednou z mnoha doprovodných psychických konsekvencí, na které se akné může neblaze podepisovat, přičemž hloubka onemocnění nesouvisí s hloubkou deprese či úzkosti. Jedinec s mnohem mírnější formou akné může upadat do hluboké depresivní symptomatiky víc, nebo stejně tak, jako pacient s mnohem aknóznější pletí. Zajímavostí také je, že podle výzkumů mnohem negativněji svým akné trpí dospělí v porovnání s mladšími jedinci ve věku adolescence a puberty. To může být způsobeno mimo jiné i například tím, že akné v dospělosti se může udržovat mnohem déle, než je tomu u adolescentů, u kterých je akné krátkodobější a související se somatickým vývojem v období puberty, nebo i tím, že je u starších jedinců akné mnohem odolnější vůči léčbě. Příčinou psychických potíží u dospělých pacientů s akné je taky odlišné prožívání sociálního stigmatu, např. v pracovním prostředí. Není pravda, že negativní pocity a sebeobraz kvůli akné prožívají pouze mladí lidé v období puberty a adolescence. V dnešní společnosti, ve které se (chceme-nechceme) klade značný důraz na vnější vzhled, jedinci, kteří trpí akné, můžou pociťovat různé negativní emoce spojené s akné („jak můžu vystoupit na konferenci s takovým obličejem a mít řeč“, „všichni na poradě se mi budou smát“). Tyto pocity se mohou stupňovat a vést k většímu vyhýbání se kontaktu s druhými v různých sociálních situacích („Nemůžu jít s vámi o víkendu na tu chatu, necítím se dobře“). Za své akné se stydí a nacházejí různé výmluvy, aby nemuseli interagovat s druhými nebo mít třeba nějaký projev v zaměstnání (např. vezmou si volno v práci právě na den, kdy je v práci nějaká porada apod.)

Když vám akné negativně zasahuje do vašeho života a každodenního prožívání, vyhledejte odbornou pomoc. Už samotné aktivní dodržování léčby dává člověku pozitivní přístup, než tomu, který se pasivně poddává akné a svým depresivním pocitům. Naopak i lidé, kteří trpí akné dlouhodobě, ale aktivně navštěvují lékaře, pociťují výrazné zlepšení sebedůvěry a kvality života – a potažmo i zlepšení stavu s akné. Důležitý je především vztah mezi pacientem a dermatologem. Kožní lékař by měl být empatický a reflektovat emocionální stav pacienta, který je s jeho akné spojený. Na druhé straně, pacient by taktéž měl být otevřený a v případě, že pociťuje jakékoli psychické potíže související s jeho akné – ve smyslu např. nízkého sebevědomí, narušení sociálních interakcí a vyhýbání se kontaktu s druhými, deprese, úzkost – měl by o nich svému lékaři říct. Ideálně by se s léčbou akné mělo začít ještě dřív, než pacient začne pociťovat výrazné potíže se sebedůvěrou. Zhoršení psychického stavu pak může negativně ovlivnit a zpomalit celkovou léčbu. Proto, když pociťujete jakékoli projevy deprese, úzkosti, nízkého sebevědomí nebo jakékoli negativní emoce spojené s akné, není nic proti ničemu je rozebrat se svým lékařem a případně podstoupit psychologické poradenství.

Ideální je, když se pacientovi podaří prolomit bludný kruh vyhýbání se sociálnímu kontaktu, který víc podporuje jeho depresi. Kvůli akné se jedinec vyhýbá schůzkám s kamarády či jiným sociálním interakcím, avšak když mají kolem sebe blízkou, entuziastickou osobu nebo skupinu lidí, kteří rozumí, čím daný jedinec kvůli akné prochází, může kontakt s druhými naopak být podpůrným prostředkem a odstranit pocity izolace, samoty, které kvůli svému akné pociťoval.

Celková nabídka přípravků na Akné.