Adaptace na stres

cm kricici zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Představte si klidnou hladinu vody. Pak do ní spadne třeba kámen. Kámen naruší celistvost hladiny, propadne se a stáhne s sebou okolní vodu, potom se hladina zavře a naopak vyskočí nad hladinu gejzír vody, ten zase spadne dolů, vytvoří vlnu, ta se šíří do okolí až do ztracena, hladina vody se uklidní.

Totéž se děje i v našem těle, pokud na tělo zapůsobí nějaký stresový faktor.

Křivka Stresu

V prvním okamžiku nastane šok, křivka klesá dolů, je to zatlačení, neschopnost obrany, ale v určitém okamžiku se obranný systém vzpamatuje a začíná mobilizovat své síly, křivka stoupá strmě vzhůru, tvoří se hormony, adrenalin, kortizony, hromadí se energie k obraně – křivka dosahuje maxima, tehdy působí samoregulační mechanizmus těla, pomocí něhož se situace začíná uklidňovat, tělo se přizpůsobuje, křivka klesá dolů ještě mírně pod hladinu a konečně se postupně uklidňující vlnovkou vše urovná. To je model běžné reakce na působení stresového faktoru.

Adaptace – princip pozitivního tréninku

 

Křivka adaptace

Podobným mechanizmem reaguje tělo např. na vysokou sportovní zátěž, hovoříme o adaptaci na zátěž.

Zpočátku je vysoká dávka zátěže stresující, na křivce  pozorujeme nejprve pokles, potom zvýšenou aktivitu (na obrázku fáze B) a uklidnění. Fáze B je pozitivní, tělo funguje v dobrém režimu, je zdravé, odolné, má dostatečný výkon, energii. Délka této fáze závisí na vytrvalosti trénování, dobrém stravování, dodržování rytmu života, spánku, odpočinku…

Křivka adaptace 2

Opakovaným a systematickým zatěžováním se tělo nedostává  do šokové fáze, ale stoupá nad normální rovinu a v ní se dle způsobu zátěže drží po celou dobu aktivní sportovní činnosti. Cílem sportovce má být dosažení co nejdelší křivky adaptace (B) s optimální metabolickou spotřebou při zachovaném vysokém výkonu.

Je třeba ovšem zdůraznit, že vše má své hranice a křivku B nelze protahovat do nekonečna.

Křivka aktivity člověka

Křivka aktivity

Na zobrazeném grafu je zelenou čarou znázorněna normální hormonální aktivita člověka, týká se jak mužů, tak žen. Největší vrchol je v reprodukčním věku kolem 30 let a potom se aktivita snižuje s věkem do hodnot věku dětského. Podle přírodních zákonů by tuto zelenou křivku měla kopírovat křivka životního tempa člověka – fialová barva. Jenže to neodpovídá dnešnímu životnímu stylu. Kdo by nechtěl žít stejným tempem jako ve svých 30 letech, třebaže mu táhne na padesát či šedesát…? Tuto skutečnost naznačuje červená křivka.

A tak se mezi modrou a červenou křivkou rozevírají pomyslné nůžky. Čím více jsou od sebe vzdáleny, tím větší problémy nastávají. Životní tempo je předimenzováno, pohybuje se nad přirozenými možnostmi těla.

Co je to adaptogen?

Termín adaptogen je pojem z alternativní medicíny a označuje rostlinný produkt zvyšující odolnost organizmu proti stresovým situacím, jako je zranění, úzkost nebo tělesná únava; zlepšuje schopnost odolávat změněným podmínkám (adaptovat se na ně, přizpůsobit se jim).

Naše společnost disponuje četnými potravními doplňky, které mohou být pomocné při adaptaci na stres. Dle nařízení evropského parlamentu a rady evropského společenství č. 1924/2006 nesmíme uvádět informace o účincích potravních doplňků na veřejné platformě. K tomu je určena poradna s lékařem.