Zvýšený prolaktin u mužů

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mozek zpracovává podněty

Při pozorování mechanizmů a fungování našeho těla nalezneme mnoho pozoruhodných skutečností. Náš mozek pracuje jako dokonalý počítač, reaguje na podněty zvenčí i zevnitř těla. Příslušnou funkci buď zpomalí, anebo urychlí, používá k tomu chemické látky: hormony, enzymy, neurotransmitery – přenašeče vzruchů.

O tom, co se v těle děje, je mozek zpravován pomocí receptorů. Je to vlastně taková malá kamera, přijímač – bílkovina umístěná v různých částech buňky, která se váže na specifické molekuly (liganty), třeba již zmíněné neurotransmitery či hormony, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

A tak z periferie těla přicházejí do mozku informace o tom, co se v těle odehrává. Mozek tuto informaci zpracuje a vyšle „příkazovou“ informaci zpět do periferie, aby se uskutečnila příslušná odpověď.

Mozek reguluje

Tímto způsobem se reguluje např. melatonin, hormon tvořený v šišince mozkové, nebo hladina estrogenů – ženských pohlavních hormonů. Podobně působí také thyreoliberin = TRH, hormon z hypotalamu, regulující funkci štítné žlázy, serotonin – biologicky aktivní látka, sloužící jako nervový přenašeč v mozku, vyskytuje se v krevních destičkách a v dalších tkáních. Ale věnujme se nyní prolaktinu.

Vylučování prolaktinu

Vylučování prolaktinu je regulováno hypotalamem (část mezimozku). Jeho tvorba je tlumena nervovými buňkami, které vylučují dopamin, a ten působí na snížení hladiny prolaktinu. Produkce prolaktinu je naopak podněcována nervovými buňkami produkujícími jinou chemikálii uvolňující prolaktin.

Důsledky vysoké hladiny prolaktinu u mužů

U mužů často dochází v důsledku vyšší hladiny prolaktinu ke snížení erekce. Vysoká hladina hormonu prolaktinu narušuje správnou funkci varlat, tlumí produkci pohlavního hormonu testosteronu a může také narušit tvorbu spermií. Tato situace vede ke ztrátě vousů a ochlupení, podporuje přibývání na váze, mužům se zvětšují prsa, mají citlivé bradavky, a dokonce může dojít i k vylučování mléka (galaktorea), při dlouhodobém působení vyšší hladiny prolaktinu se dostavují bolesti hlavy, deprese, velká únava, nebo až poruchy vidění. V takovém případě je dobré uskutečnit vyšetření hladiny prolaktinu.

Pátrání po příčině zvýšené hodnoty prolaktinu

Pokud by byla zjištěna jeho zvýšená hodnota, je třeba dále pátrat, proč je zvýšena.

Pozornost zaměřit:

  • na hypofýzu – CT k odhalení adenomu hypofýzy, který je nejčastějším podnětem k tvorbě prolaktinu, dále
  • na štítnou žlázu, zvláště na její sníženou funkci. Totiž při snížené hladině hormonů štítné žlázy v krvi dochází zpětnovazebně, jak bylo popsáno výše, ke zvýšenému uvolňování thyreoliberinu v hypotalamu, který kromě stimulace štítné žlázy má také vliv na vylučování prolaktinu v hypofýze. Dále je třeba prozkoumat,
  • zda v těle neprobíhá autoimunitní proces. Protože jsou vysloveny domněnky, že prolaktin ovlivňuje imunitní systém, váže se na receptor na membránách imunitních buněk a spouští procesy, které vedou k autoimunitním pochodům. Také je třeba zjistit,
  • zda ledviny málo vylučují prolaktin, a proto se zvýší jeho hladina v krvi. Je třeba také myslet na to, že
  • některé léky určené k léčení deprese snižují tvorbu dopaminu, nebo blokují jeho receptory, a tím umožňují vyšší prolaktin. Ovšem lze jmenovat
  • i další léky, jako jsou sedativa, analgetika či léky na vysoký krevní tlak s tzv. beta blokátory a ACE inhibitory. Negativní roli sehrávají
  • nemoci jako cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, jaterní cirhóza, závislost na alkoholu a nikotinu. Vyšší hladina prolaktinu se objevuje
  • ve stresu, úzkosti, při přehřívání, hladovění, fyziologicky se zvyšuje ve spánku…

Léčení

Vysokou hladinu uvolňování prolaktinu regulují léky, které ovlivňují vliv dopaminu, v případě nálezu adenomu na hypofýze je operován, nebo ozářen.

Předcházet potížím

Ovšem základem je předcházení těmto stavům. Byla zde řeč o stresu, o nesprávném stravování, obezitě, vysokém tlaku, jaterní cirhóze, cukrovce, alkoholu, kouření…, tedy většinou o civilizačních nemocech. Zvýšená hladina prolaktinu se k těmto nemocem snadno připojuje coby důsledek, stává se jedním článkem v řetězci příčin.

Každý člověk si sám odpovídá za to, jak žije, jak si tvoří svůj příčinný řetězec potíží. Jestliže propásnete důležitý okamžik prevence a „najednou“ se objeví popsané projevy zvýšené hladiny prolaktinu, je třeba včas stanovit diagnózu, uskutečnit podstatné kroky k zastavení hrozby, a hlavně učinit totální obrat ve svém životě. Nekompromisně, bez odkladu, bez výmluv. Vyšší hladina prolaktinu je varovný signál… Pokud se toto varování nerespektuje, další problém na sebe nedá dlouho čekat.