Zúžení páteřního kanálu

páteř e1582634119421

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Do naší poradny přicházejí žádosti o pomoc s nemocemi, které jsou medicínou těžko řešitelné. Navzdory tomu, že hned v úvodu do naší poradny je jasně psáno, že tato poradna nenahrazuje ordinaci a není v její moci provádět jakékoliv léčení. Nicméně, nelze se dotyčnému divit, že hledá pomoc, kde se dá.

Takovým příkladem jsou nemoci podmíněné anatomicky, např. když dojde k zúžení kanálku, jímž prochází mícha nebo nerv, a dochází k jejich kompresi (stlačení), což vede k nepříjemným bolestem.

V poradně se maximálně můžeme pokusit o vysvětlení děje, ke kterému tam dochází. Často se totiž stává, že dotyčný má v ruce diagnózu a lékař mu předepíše rehabilitaci, lék proti bolesti a třeba nějaké mazání. Vysvětlení od lékaře asi dostal, ale nejspíše jej v daném okamžiku nevnímal. Odchází z ordinace, podrobí se léčebné proceduře a zjišťuje, že potíže má stále, proto zasedne k počítači a hledá jiné prostředky, třeba byliny, potravní doplňky, žádá naši poradnu o předpis zaručeně dobrého prostředku, který by jej bolesti zbavil.

Jenže tak to nefunguje. Nejprve si připomeneme základní pravidla, která nelze žádným způsobem obejít!

  1. Napřed příčina, potom
  2. odstraňování příčiny a teprve potom
  3. sestavování léčebného programu.

 

Příčina

Tazatel popisujte jako příčinu například stenózu kanálu v určité oblasti páteře a má to potvrzeno magnetickou rezonancí. A k tomu popisuje své projevy, své bolesti. Často se týkají bederní páteře.

Nález na magnetické rezonanci proces přesně popíše, stenóza je považována za příčinu a bolestivé projevy za následek. Páteřní kanál, kterým prochází mícha (z níž vycházejí nervy do těla), je zúžena, tím je vyvíjen tlak na míchu a na nervy, a to bolí. Jinými slovy, podstata nemoci je anatomická. Ke správné diagnostice stenózy se provádí řada vyšetření, jež slouží k zobrazení páteře a prostoru v páteřním kanálu (rentgenové vyšetření a složitější vyšetření jako počítačová tomografie – CT nebo magnetická rezonance – MRI). Nejpřesnějším vyšetřením je stále vyšetření s kontrastní látkou – myelografie, myelo-CT. Důležité je rovněž elektrofyziologické vyšetření, zvláště elektromyografie (EMG), sloužící k přesnému posouzení postižení nervových kořenů a vyloučení postižení nervů z jiné příčiny (např. při cukrovce).

 

Odstranění příčiny

Je otázkou, zda lze kanál rozšířit, aby netlačil na míchu. Operace spočívá v rozsáhlejším rozšíření a uvolnění páteřního kanálu, někdy s nutností dalšího zpevnění kovovými šrouby a dlahami. Je zde ale nutno brát v úvahu, že jde o rozsáhlejší a náročnější operaci, která by mohla být u starších osob často komplikována dalšími riziky. Pokud toto základní opatření nelze uskutečnit, pak následuje třetí bod.

 

Sestavování léčebného programu

To je založeno jen na potlačování, zmírňování příznaku = následku. Je zcela jedno, zda jde o chemický lék nebo přírodní. Žel, přírodní prostředky nemají tak silnou analgetickou účinnost jako léky chemické.

 

Úvaha

Lze tedy napsat, že bolest je následkem stenózy. Jenže tu zůstává otázka, proč stenóza vznikla. Na tomto zúžení se podílí jednak vrozeně úzký páteřní kanál, jednak degenerativní změny páteře (výrůstky), vzniklé v průběhu života.

Začátek potíží se objevuje nejčastěji po padesátém roce věku. Jde tedy nejspíše o proces degenerativní (artróza, osteoporóza, výrůstky, kostní bujení, sklerotizace…), jehož výsledkem je zúžený kanál.

Lumbální spinální stenóza bývá často spojena s postižením dalších nosných kloubů: artrózou kyčelních a kolenních kloubů. Nutné je i vyloučení postižení tepen dolních končetin, kde může být přítomna arterioskleróza, která způsobuje podobné potíže při chůzi, jaké vykazuje páteřní stenóza. Touto chorobou jsou převážně postiženi muži, kuřáci.

Za takových rozšířených okolností lze konstatovat, že stenózu nelze definovat za jednoznačnou příčinu, ale v takovém případě je stenóza také jen následkem, bolest je pak následkem následku. A nepochybně je to věc chronická, která nevznikla najednou.

V tomto bodě by měl nastat celkový rozbor života jedince a pojmenování faktorů, které se na rozvoji popsaného patologického procesu podílely: stresy, přetěžování, jiná celková choroba, špatný životní styl, nadváha, kouření… Seznam faktorů si musí každý sepsat sám. A pak jde o to, zda zaznamenané faktory stále působí a podílejí se na vývoji nemoci…

Průběh onemocnění se liší pacient od pacienta, u některých může postupně docházet k samovolnému zlepšení, u některých je choroba neměnná, bez vývoje, u některých ale může docházet ke zhoršování, které může vést k závažným poruchám chůze a ztrátě samostatnosti.

Tehdy platí pravidlo:

Pokud popsané faktory budou působit stále, nelze očekávat zlepšení, ba naopak. A z toho důvodu by měl každý uskutečnit zcela zásadní životní změnu, a to na všech rovinách. Myslím si, že není jiná cesta. Cílem je zastavit nebo alespoň zpomalit patologický proces. Nemoc se vás neptá, zda ony změny nelze udělat.