Zkažené ovoce

cm rodice s detmi2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý hospodář ví, že musí nejprve vynaložit úsilí, aby připravil půdu, zasil semeno, když chce získat ovoce, svůj zisk, prostředky pro život. Pak si své prostředky musí rozdělit pro akutní spotřebu, režie a investice. Část zisku vloží do určitého podnikatelského systému. Tehdy zisk přijde později, někdy hodně pozdě. Ale hospodář se širokým rozhledem to rád přijme. Neinvestuje však jen do materiálních prostředků, nýbrž i do školení a vzdělání, protože musí vědět mnoho informací, aby dosáhl co nejlepšího zisku.

 

Týká se to také zdraví. Každý člověk by měl investovat čas a prostředky do školení o svém zdraví a neměl by se spoléhat pouze na zdravotní systém a užívání léku. Pokud nežije dobře, zasévá tím semeno do špatné půdy a musí očekávat špatné zdraví. Bude vynakládat velké prostředky na léčení a zmenší své zisky. Pokud investuje do školení o zdraví, je to investice dlouhodobá, ví, jak se má chovat ke svému tělu, a zasíval semeno do dobré půdy. A to se mu určitě vyplatí a získá na tom. Minimálně to, co by jinak vynaložil za léčení špatného zdraví.

 

Hospodářství dnešní doby je charakteristické tím, že se orientuje na krátkodobý zisk. Když hospodář nevidí okamžitý zisk, dostává se pod tlak a organizuje mnohdy i špatné věci, aby se co nejdříve objevil očekávaný zisk. V otázce zdraví a nemoci to vidíte každý den. Když se objeví bolest hlavy, nějaký zánět, okamžitě se sáhne po prášku proti bolesti nebo proti zánětu. A když je člověk pod tlakem, dá si skleničku nebo si zapálí cigaretu. To je špatně. To je krátkozraké řešení. Pokud se toto opakuje, dostaví se chronické onemocnění.

 

Je to „epidemie“?

Ano, téměř doslova. Dostáváme do poradny dotazy a v drtivé většině se týkají chronických nemocí. Z dotazů takových lidí lze vnímat nepochopení podstaty jejich nemoci, vůbec si neuvědomují, jak se do tohoto stavu dostali. Ale ne všichni, někteří to vědí a dokonce o tom napíší a jmenují své hříchy – sedavé zaměstnání, žádný pohyb, nedostatečný příjem tekutin, přejídání se, kouření…

 

Ale společně většinou nevědí, jak se z toho mohou dostat.

 

Je dobré si udělat svou vlastní časovou osu života. Ta vám ukazuje, co jste udělal špatně. Jsou to zasetá semínka, která dnes dávají zkažené ovoce = nemoci.

 

Pokud chcete svou situaci změnit, musíte udělat totální změnu hospodaření. Půdu do hloubky zorat, prohnojit, odplevelit a do této nově ošetřené půdy potom zasejete semínko nové, čisté, odmořené.

 

Zalíváte jej, dáváte mu slunce, denně okopáváte, odplevelujete. Pak teprve můžete očekávat zdravé ovoce.

 

Věřící člověk, který v životě skutečně praktikuje desatero, to má jednodušší. Ví, že se dostaví problém, kdykoliv desatero překročí: komplikace, nemoc.

 

Zde je vhodné citovat verš: „Pro dokonalé je však nutný tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého.“ (Židům 5,14) Verš poukazuje na zásady, můžeme je nazvat dlouhodobými duchovními investicemi, které musí člověk přijmout tak, aby byly součástí jeho myšlení. A tehdy dokáže správně rozlišovat, co je dobré, správné a co naopak špatné. Je to vlastně ten tuhý pokrm, o kterém hovoří verš.