Žít v blízkosti vedení vysokého napětí znamená riziko leukémie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dlouhodobým sledováním téměř 10 000 dětí se zjistilo, že u dětí, které žijí v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí, vzniká leukémie mnohem častěji. Na vyšší výskyt leukémie dětí žijících v místech kde vede vysoké napětí upozornili vědci z Oxfordské univerzity. Získané výsledky budou zřejmě nezpochybnitelné, protože na výběru lokalit a vyhodnocení se společně s univerzitními pracovníky podíleli i odborníci z britských energetických podniků (National Grid Transco). Výsledky byly zveřejněny před dvěma dny v časopise British Medical Journal.

Děti, které žijí ve vzdálenosti do 200 metrů od vedení vysokého napětí, mají o 70% vyšší pravděpodobnost, že onemocní leukémií, než ty, které žijí ve vzdálenosti větší než 600 metrů. Ty děti, jež žijí ve vzdálenosti 200 – 600 metrů od vedení vysokého napětí, mají riziko onemocnění leukémií vyšší o 20%. Prokázalo to osmileté šetření v domácnostech ve Velké Británii (v Anglii a ve Walesu) v nichž se v období let 1962 – 1995 leukémie vyskytla. Jednalo se o 9700 dětí. Od padesátých let britské energetické podniky postavily více než 6000 km elektrického vedení s vysokým napětím 275 000 voltů a více. Vědci zjistili, že 64 postižených dětí pocházelo z míst bližších než 200 metrů od vedení vysokého napětí a 258 nemocných dětí žilo ve vzdálenosti 200 – 600 metrů od zmíněného vedení.


Příčina?
Děti z takovýchto lokalit mají o 70% vyšší výskyt onemocní leukémií. Výsledky jsou jednoznačné, ale nikdo netuší proč tomu tak je. Dr Gerald Draper, vedoucí vědeckého týmu z Oxfordu, říká: „Není nám znám žádný vědecky podložený argument, proč by tomu mělo tak být“. Výsledky, byť jsou průkazné, mohou mít jinou příčinu, než je šíření elektromagnetického pole. Dřívější výzkum dokázal, že kolem drátů s vysokým napětím vzniká magnetické pole, ale to je slabé a ve vzdálenosti 60 metrů od vodiče představuje jen asi 1 procento magnetického pole, které vydává naše Země, a kterému jsme vystaveni všichni. Tento fakt nasvědčuje tomu, že za zvýšený výskyt leukémie elektromagnetické pole vůbec nemůže.

Nejasnosti zůstávají
Na jedné straně tu máme nezpochybnitelné pozorování o tom, že v blízkosti stožárů s vysokým vedením je mnohem více nemocných leukémií. Veřejnost si interpretaci výsledků jistě zjednoduší a viník jim bude „jasný“. Vždyť i to, jak jsme nazvali náš název článek k takovému zjednodušení svádí.

Ostatně, Nejvyšší představitel dobročinné organizace zaměřené na podporu dětí s leukémií Eddie O“Gorman, také již na zveřejněné poznatky reagoval vyjádřením: „Teď tu máme jasný důkaz a jasné, že vláda musí neprodleně zasáhnout. Výstavba domů, škol a provoz těch,které jsou v blízkosti vedení s vysokým napětím,musí být zakázáno.“

Ceny nemovitostí v lokalitách poblíž vedení, po takových prohlášeních, zcela jistě půjdou dolů. A nejen v Anglii. Přitom na vině možná ale vůbec nejsou elektrorozvodné soustavy a jejich elektromagnetické pole. Dost možná, že v těchto neatraktivních lokalitách se usazují lidé, kteří nebezpečí nepřikládají větší význam a že se tito lidé stejně nezodpovědně chovají i ke skutečným rizikovým faktorům spojeným s nesprávnou výživou, životosprávou, zdravotní péčí,…

Pozorování, zveřejněné v britském lékařském časopise, je sice zajímavé, ale o vlastní příčině nám neříká prakticky nic. Ti kdož na tom všem vydělají budou makléři. Pro prodávající mají pádný argument – je to škodlivé! A pro kupující? Pro ty také, jenže přesně opačný.