Zácpa je obtíž, o které neradi mluvíme

cm zacpa

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pod pojmem zácpa (obstipace) rozumíme ztížené nebo nedostatečně časté vyprazdňování zpravidla tvrdé stolice, případně pocit nedostatečného vyprázdnění.

Často funkční porucha

Zácpa může mít víc příčin. Kromě některých vážných důvodů, které jsou naštěstí méně časté (například nádorové onemocnění tlustého střeva nebo paralytický ileus doprovázející akutní vnitro-břišní onemocnění), je zácpa nejčastěji podmíněná funkčně. V takovémto případě hovoříme o návykové, nebo tzv. habituální zácpě, kterou způsobují vnější faktory a psychické vlivy. Vyskytuje se častěji u lidí psychicky labilních, žijících a pracujících v chronickém stresu a časové tísni. Zácpou proto často trpí například zdravotníci, manažeři, úředníci, ale i školou povinné děti, na které se ze strany rodičů či školy kladou nepřiměřeně vysoké nároky. V těchto případech se obstipace stává chronickým problémem.

Příčinou krátkodobé zácpy může být například změna prostředí, dovolenkový pobyt, pracovní cesta. Tehdy se mění nejen prostředí, ale i způsob stravování, režim dne, apod. Další příčinou bývá nedostatek pohybu, strach, obavy, únava, nedostatečný příjem tekutin. Podstatnou úlohu při vzniku chronické obstipace sehrává potlačení vyprazdňovacího (defekačního) reflexu zpravidla z nedostatku času, ve spěchu, či ze společenských důvodů. Takovýto zlozvyk často vzniká už v dětství, když si dítě hraje a nechce hru přerušit nebo se stydí odejít vykonat potřebu v průběhu vyučování.

Příznaky onemocnění

Projevem zácpy bývají různé subjektivně pociťované symptomy, které jsou důsledkem nedostatečného vyprazdňování střevního obsahu. Zpravidla je to pocit plnosti nebo nafouknutí břicha, bolesti hlavy, snížená chuť k jídlu, někdy i silné kolikovité bolesti břicha. Po vyprázdnění stolice těžkosti vymizí. Není správné řešit problém chronické zácpy dlouhodobým pravidelným užíváním laxancií (projímadel), zejména ne chemických, která potom chronicky dráždí střevní sliznici a brání jí správně fungovat.

Jak předcházet chronické zácpě, co pomůže vyřešit problém?

Cílem všech terapeutických kroků musí být obnovení utlumeného, chronicky potlačovaného defekačního reflexu – podle možnosti co nejpřirozenějšími prostředky. Jedním z hlavních opatření je nezapomínat na dostatečný příjem tekutin. Už ráno je třeba začít vypitím sklenice vlažné odstáté nebo mírně ohřáté vody nalačno. Důležité je najít si dost času na snídani (raději si přivstat o půl hodinky dříve než jíst ve stresu a shonu). Přirozenou reakcí by mělo být obnovení vyprazdňovacího reflexu, který přichází zpravidla 15–20 minut po najedení. Je možné mu napomoci lehkým tlakem rukou na břišní stěnu, případně krouživým pohybem – masáží po břišní stěně v oblasti uložení tlustého střeva směrem zprava doleva (tj. ve směru pasáže, čili fyziologického posouvání střevního obsahu). Pomoci mohou i některé nenáročné cviky – například vtahování a vydouvání přední břišní stěny, podpoření břišního lisu přitahováním ohnutých kolen k hrudníku, a podobně.

Co se týká přijímané potravy, důležité je, aby obsahovala dostatek vlákniny, buničiny – zejména zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků. Je potřeba vyloučit, nebo aspoň podstatně omezit příjem čokolády, kakaa, silného černého čaje, též červeného vína a masa. Důležitý je empatický přístup k nemocnému ze strany okolí, rodiny i zdravotníků. Doporučuje se cílená psychoterapie, zejména u osob s obavami o jejich zdravotní stav. Je potřeba pomoci jim překonat strach z rakoviny tlustého střeva, který bývá u nich často přítomen. Někdy je užitečné dočasně podávat léky na uvolnění strachu a napětí. Nedílnou součástí prevence a životosprávy při chronické zácpě je i léčebný tělocvik, turistika, plavání, rekondičně-relaxační pobyt v lázních, apod.

Bylinný koncentrát, který obsahuje tzv. hořčiny (amara). Ty příznivě ovlivňují procesy trávení, zlepšují metabolické pochody, očistu střeva i podporují střevní peristaltiku (pohyblivost). Sadec prorostlý má ochranný vliv na sliznice trávicího traktu a účinky podporující imunitu, jež sídlí v tlustém střevě. K přípravkům, které pomáhají regenerovat střevní flóru probitika. Při zánětlivých stavech sliznic trávicího traktu jsou dobrými pomocníky zelené potraviny mladý ječmen, řasy chlorella, a spirulina . Poslední dvě kromě enzymů, chlorofylu, vitaminů, minerálů, obsahují i vlákninu potřebnou ke zlepšení střevní pasáže, pohyblivosti střeva a jeho očistu. Účinné přírodní antioxidanty a detoxikanty na bázi humátů, které slouží k celkové hloubkové očistě organismu. Zároveň změkčují stolici a tím ulehčují její transport tlustým střevem. Mají též výrazné protizánětlivé účinky. Je třeba je dobře zapíjet vodou. Při déle trvající zácpě (když se člověk nevyprázdní víc dní za sebou) pomůže namísto glycerinového čípku kousek přírodního glycerinového mýdla. Stačí nožíkem odřezat kousek mýdla ve tvaru čípku a zavést ho (nejlépe na noc) do konečníku. Přirozenou reakcí by měl být ranní vyprazdňovací reflex s uvolněním stolice. Na zvládnutí psychické lability dobře pomůže bylinný koncentrát rozchodnice růžová, bez rizika vzniku závislosti, která hrozí při dlouhodobém užívání chemických antidepresiv a psychofarmak. Vhodný je i Green Tea v přiměřeném množství. Při kolikovitých bolestech břicha, které zácpu poměrně často doprovázejí, pomůže hladkou svalovinu střevní stěny uvolnit léčivý čaj chanca piedra (lomikámen).