Význam vitamínu D u dětí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vitamín D (ergokalciferol) je vitamín, který má za úkol udržovat vyrovnaný poměr (odborně homeostázu dvou prvků v našem těle – vápníku a fosforu. To se týká zejména otázky mineralizace kostní tkáně. Odborně můžeme říci, že vitamin D stimuluje geny osteoplastické transformace. Tím dochází ke vzniku osteoblastů. Osteoblasty jsou kostní buňky, které se zaměřují na syntézu tzv. kostní matrix, což v praxi znamená, že do svého okolí vylučuje kolagen I. typu, různé proteoglykany a glykoproteiny. Tyto látky jsou jednou ze základních složek kostí. Vznikající osteoblasty se podílejí na vytváření tzv. kostní matrix. Nicméně kalcitriol (steroidní hormon, který představuje vysoce aktivní formu vitamínu D a vzniká z vitamínu D3) společně s parathormonem (hormon podporující metabolismus kalcitriolu) působí na kost i tak, že aktivuje osteoklasty (velké rozvětvené kostní buňky schopné pohybu) a uvolňuje vápník a fosfáty z kosti.

Z tohoto vyplývá, že vitamín D je velmi důležitý pro růst a rozvoj dítěte, protože se podílí na růstu a vývoji jeho kostí. Roli hraje ovšem před narozením i hladina vitamínu D v krvi matky. Výzkumy prokázaly, že děti narozené ženám s dostatečnou hladinou vitaminu D v době těhotenství mají v kostech vyšší obsah minerálních látek než děti, které se narodily ženám s nižšími hladinami vitaminu D v krvi. To je velmi významné, protože to má zásadní vliv na vývoj pohybového aparátu dítěte. Podávání vitamínu D dětem po porodu je rovněž důležité, nicméně pouze posiluje to, co již se vytvořilo (mineralizace kostí se nadále zvyšuje), přetrvává jako základ stav kostní mineralizace, jak vytvořen již při jeho pobytu v těle matky.

Pokud má dítě nedostatek vitamínu D, jeho nedostatek se projevuje vznikem křivice (porucha tvorby kostí a následná deformace kostí). Odborný název je rachitida neboli rachitis. Rachitida je osteomalacie, kde dochází k nedostatečné mineralizaci, tím i kalcifikaci kosti. Chrupavčitá složka není dostatečně nahrazována a tím dále formována do kostní tkáně. Nejprve se ovšem nedostatek vitamínu D projevuje příznaky, jako jsou zpomalení růstu, apatie nebo naopak zvýšená dráždivost, svalová slabost a sklon k častým respiračním onemocněním. Zuby rostou nepravidelně a zubní sklovina je porušena.

Vitamin D neovlivňuje jen stav kostí, ale i činnost nervového systému, tvorbu a růst nových buněk a imunitní systém. I to vše je důležité pro zdravý rozvoj dítěte. Odborníci uvádějí, že orientačně potřebná denní dávka vitamínu D u dětí činí zhruba 400 IU (mezinárodních jednotek), cože je v přepočtu 10 mikrogramů (μg).

Jak vzniká vitamín D?

Hlavním zdrojem je ultrafialové záření, kdy dochází ke vzniku vitaminu D jeho působením na kůži. Množství takto vytvořeného vitamínu D záleží na řadě faktorů – nejen na délce slunění, ale také na pigmentaci kůže, zeměpisné šířce, ročním období, oblačnosti, znečištěním ovzduší nebo na celkové míře ochrany proti ultrafialovému záření (oblečení, opalovací krémy). Pokud se týká potřebného množství vitamínu D u dětí, odborníci uvádějí, že k vytvoření denní dávky vitamínu D je dostačující pobyt na slunci po dobu zhruba 30 minut, přičemž stačí, aby byl slunci vystaven pouze obličej nebo předloktí.

V potravinách je vitamin D obsažen zejména v tučných rybách (sardinky, losos, sleď či tuňák). Dále ho můžeme najít v margarínech, některých mléčných výrobcích, vajíčkách, hovězím mase a játrech. Během období kojení a přikrmování dítěte je příjem vitamínu D ze stravy u kojenců obecně nízký (vzhledem k potravinám, kde je vitamín D obsažen). Proto je nutné umožnit dítěti pobyt na sluníčku přiměřený jeho věku a zdravotnímu stavu nebo mu podávat vitamín D v kapkách do mléka. Zde je ovšem důležité zmínit, že řada maminek uvádí žaludeční potíže dítěte po užívání vitamínu D v registrovaném léku předepsaném lékařem. Maminky se proto snaží vyhledat alternativu ve formě doplňků stravy. Je všem dobré uvést, že to jsou doplňky stravy a z hlediska oficiální medicíny nemohou nahradit léky s obsahem vitamínu D.

Na závěr je možné poznamenat, že vitamin D je samozřejmě pouze jedním z nutričních faktorů, které se uplatňují při růstu a vývoji kostí dítěte. Vitamin K například stimuluje tvorbu osteokalcinu, bílkoviny, která se vyskytuje v kostní tkáni, je produkována osteoblasty a podporuje mineralizaci kostí. Vápník, fosfor, kvalitní bílkovina a další složky výživy se rovněž intenzivně zapojují do metabolismu kostí.