Výzkumník přiznává, že zfalšoval tucty výzkumných studií pro farmakologický koncern Pfizer

cm studie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Říká se tomu největší výzkumný podvod v historii medicíny. Dr. Scott Reuben, bývalý člen tiskové kanceláře farmakologického koncernu Pfizer, přiznal vinu za falšování tuctů výzkumních studií, které byly publikovány v medicínských časopisech.

Dle zpráv zveřejněných napříč hlavními médii, Dr. Reuben přijal v roce 2005 od společnosti Pfizer grant ve výši 75 000 USD za studii týkající se „léku“ Celebrex.

Studie, která byla publikována v medicínském časopise, byla od té doby citována stovkami dalších doktorů a výzkumníků jako „důkaz“, že Celebrex pomohl zmírnit bolest v průběhu pooperační rekonvalescence. Je za tím pouze jeden problém: Studie se nezúčastnili vůbec žádní skuteční pacienti.

Dr. Scott Reuben, jak se ukázalo, zfalšoval celou studii, a přesto ji pak publikoval.

Nebyla to první studie, kterou Dr. Reuben zfalšoval: dle deníku Wall Street Journal zfalšoval také studie týkající se léků Bextra a Vioxx.

Výsledkem zfalšovaných studií Dr. Reubena bylo, že renomovaný medicínský časopis Anesthesia & Analgesia byl donucen stáhnout 10 „vědeckých“ prací, kterých autorem byl Dr. Reuben.

The Day of London uvedl, že celkem 21 článků Dr. Reubena, které byly zveřejněny v různých medicínských časopisech, byly evidentně také vykonstruované a musí být tudíž také stáhnuté.

Rozhodnutí federálního soudu ze dne 24. června 2010 bylo následující: Dr. Reuben by odsouzen na 6 měsíců do vězení a na tři roky následného dohledu. Dále mu bylo nařízeno vrácení 361 932 dolarů neoprávněně obdržených od farmaceutických společností + propadnutí 50 000 dolarů + další pokuta 5 000 dolarů.
(www.masslive.com/news/index.ssf/2010/06/scott_reuben_a_former_baystate.html?ref=us)

Byl také propuštěn z práce v Baystate Medical Center v Springfieldu, Massachusetts poté, co tam bylo interním auditem zjištěno, že Dr. Reuben falšoval údaje ve svých výzkumech celých 13 let.

Co na tomhle příběhu stojí za povšimnutí, není skutečnost, že lékařský výzkumník falšoval klinické testy pro farmaceutický průmysl. Není to ani fakt, že takzvané „vědecké“ medicínské časopisy zveřejňovaly jeho vykonstruované studie. A není to dokonce ani fakt, že farmaceutické společnosti zaplatily tomu šarlatánovi téměř půl milionu dolarů, zatímco on pokračoval v produkování vykonstruovaných výzkumů.

Nejdůležitější je, že tyto praktiky nejsou ve farmaceutickém průmyslu ničím mimořádným.

Jednání Dr. Reubena skutečně není tak neobvyklé. Farmaceutické společnosti úplně běžně podplácejí výzkumníky a doktory. Medicínské časopisy běžně publikují falešné podvodné studie. Členové poroty FDA (americký úřad pro kontrolu léků a potravin) pravidelně spoléhají na zfalšované výzkumy, na základě kterých rozhodují o tom, jestli schválí nějaký lék a ve zprávách hlavních médií jsou pravidelně citovány výsledky zfalšovaných výzkumů.

Jinými slovy, podvodný výzkum je v moderní medicíně velice rozšířen. Farmaceutický průmysl by bez něj vlastně nemohl fungovat. Zfalšovaný výzkum dává farmaceutickému průmyslu nejlepší marketingové tvrzení a nejpřesvědčivější schválení od FDA. Šarlatáni, jako Dr. Scott Reuben, jsou důležitou součástí tvorby zisků ve farmaceutickém průmyslu, protože bez zfalšovaného výzkumu, úplatkářství a korupce by tento průmysl téměř žádné výzkumy neměl.

Dobře si všimněte faktu, že medicínský časopis Anesthesia & Analgesia ochotně zveřejňoval zfalšované studie Dr. Reubena i přesto, že je to údajně „vědecký“ medicínský časopis založený na peer-review (což znamená, že všechny studie jsou před jejich zveřejněním prověřeny odborníky v dané oblasti). Je komické, že takový vědecký medicínský časopis ochotně publikuje podvodný výzkum s údaji, které si autor jednoduše vymyslel. Takové medicínské časopisy by možná měli být v univerzitních knihovnách přesunuty ze sekce literatura faktu do sekce science fiction.

Mějte také na paměti, že všichni zastánci léků, vakcín a mammogramů neznale a arogantně tvrdí, že jejich konveční medicína je založena na „vědě, jak se patří“. Tvrdí, že je to všechno vědecké a důvěryhodné, přičemž alternativní medicínu obviňují z toho, že je to jenom zbožné přání a nevědecký humbuk. Možná by se měli alespoň na chvíli podívat do zrcadla a uvědomit si, že jejich vlastní systém je systémem šarlatánské medicíny založené převážně na podvodných výzkumech, úplatkářství a korupci.

Všem těm lidem, kteří arogantně tvrdí, že moderní farmaceutická věda je založena na „vědeckých důkazech“ řekněte jenom tři slova: Doktor Scott Reuben. Celý systém dělá ze skutečné vědy frašku. Je to systém, jenž je řízen kriminálníky, falšujícími jakékoliv „vědecké důkazy“, které potřebují publikovat v medicínských časopisech a na základě kterých FDA schvaluje léky, o kterých vědí, že zabíjí lidi.

Co je „medicína založená na důkazech?“
Skutečnost, že výzkumník jako Dr. Reuben tak úspěšně konstruoval falešné studie, které pak byly zveřejňovány v „odborně kontrolovaných“ vědeckých časopisech a procházelo mu to 13 let, osvětluje, co skutečně znamená „medicína založená na důkazech“.

Recept na medicínu založenou na důkazech je tedy celkem jednoduchý: Vymyslete si důkazy! Zveřejněte je v některém z hlavních medicínských časopisů. Pak můžete vymyšlené důkazy citovat jako „fakt!“

Mějte proto na paměti, že když se propagátoři léků a vakcín odvolávají na „medicínu založenou na důkazech“, hodně těchto takzvaných důkazů bylo kompletně vykonstruováno. Když tvrdí, že jejich odvětví toxické chemické medicíny je založené na „skutečné vědě“, mají ve skutečnosti na mysli, že je založené na zfalšované vědě. Když tvrdí, že mají „vědecké důkazy“ podporující jejich stanovisko, ve skutečnosti mají na mysli, že ty „důkazy“ byly vykonstruovány zločineckými výzkumníky, kteří byli podplaceni farmaceutickými společnostmi.

Jak se ukázalo, „medicína založená na důkazech“ sotva existuje. A i když existuje, jak poznáte, které studie jsou skutečné a které byly vymyšlené? Jestliže důvěryhodný, dobře placený výzkumník publikuje svoje zfalšované studie v prvotřídních vědeckých časopisech po dobu 13 let – bez toho, aby byl kolegy přistižen – co to potom vypovídá o věrohodnosti celého procesu publikace „odborně kontrolovaných“ vědeckých prací? Že „vědecká medicína“ může být často jen absolutní podvod.

A tenhle podvod se netýká pouze Dr. Scotta Reubena. Mějte na paměti: Dr. Reuben se zabýval podvodným výzkumem celých 13 let, než byl odhalen. Právě teď se podobnými podvodnými výzkumy zabývá tisíce dalších vědců, kteří ještě nebyli přistiženi při činu. Jejich vymyšlené výzkumné práce již s největší pravděpodobností byly publikovány ve „vědeckých“ medicínských časopisech a FDA (a jiné schvalovací „kontrolní“ úřady) na ně spoléhají při schvalování léků jako „bezpečných a účinných“ pro obecné použití.

A přesto, pod tím vším se neskrývá nic víc než podvod a šarlatánství. Samozřejmě, existují také legitimní studie, ale jak je rozlišíme od těch podvodných?

Jak můžeme důvěřovat systému, který tvrdí, že má monopol na vědeckou pravdu, ale ve skutečnosti se jedná o vědecký podvod?