Vrcholný psychický stav: Jsem naprosto spokojená a chci víc

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Existují dvě odvěké cesty ke štěstí. První říká: Šťastný budeš tehdy, pokud bezvýhradně přijmeš přítomný okamžik – když budeš cítit vděčnost za všechno, co je. Podle té druhé jsme šťastní, když neustále rozšiřujeme sebe sama, překonáváme své limity a dosahujeme vysněného. Do toho nejlepšího stavu, jaký my, lidé, můžeme prožívat, se dostaneme, pokud obě tyto cesty spojíme.

„Jsem naprosto spokojená a chci víc.“ – naprosto geniální myšlenka havajské ženy Bootzie. Obsahuje v sobě to nejlepší ze současné moderní psychologie i všech duchovních učení světa.

Být naprosto spokojený

Znamená cítit slovy až nevyjádřitelnou vděčnost za vše, co jest. Je to stav obrovského klidu, smíření a přijetí. Když přestáváme se světem i sami sebou bojovat, dostavuje se slovy nepopsatelný vnitřní mír. A zároveň je to, jako bychom byli zamilovaní. Protože vděčnost = láska.

Chtít víc

Je naší přirozeností toužit po novém, rozvíjet se, dělat pokroky, růst. Expanze je samou podstatou života. „Chtít víc“ znamená umožňovat přirozené plynutí. Být součástí Proudu. Doslova cítit, jak námi probíjí Život. Znamená to těšit se na každý nový den jako dítě a mít spoustu energie (protože nemáme v sobě odpor a nestojíme sami sobě v cestě, energie může volně plynout).

Nešťastní lidé: věčně s něčím nespokojení a v apatii

Pokud byste chtěli naopak návod na to, jak být nešťastný, byl by jednoduchý: Pořád si na něco stěžujte a nic nedělejte (úplně zakrňte). Možná máte podobné typy lidí ve svém okolí: stále jenom nadávají a zároveň nic nechtějí měnit.

Pozor, aby se spokojenost nestala pýchou a z chtění se nevytvořil konzum

Občas se na svých seminářích setkávám s tím, že tzv. „duchovní lidé“ nesouhlasí s tím, abychom měli touhy a přání. Abychom chtěli víc. Jenomže být jenom spokojený a nechtít víc – to je pýcha. Znamená to nepřipustit, že mám jako člověk ještě rezervy. A že usilovat o to být lepší, je ta nejpřirozenější věc na světě.

A naopak, být nespokojený a jenom chtít víc – to je konzum. „Chtít víc“ totiž ve své čistotě neznamená zaplňovat prázdnotu, ale je to radostné následování Proudu (chcete-li, boží vůle). Znamená to věrnost sobě – uskutečňování nejhlubších přání naší duše.

Čiré štěstí

„Jsem naprosto spokojená a chci víc.“

Jednodušeji to vyjádřit nelze.

Větu Havajky Bootzie jsem si prostě zamiloval.